Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Jakie wyroby muszą być znakowane CE
Ważne zagadnienia - najczęściej zadawane pytania
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  CE - przewodnik
 
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE/ Jakie wyroby muszą być znakowane CE
 • Zasady znakowania CE

  Oznakowanie CE symbolizuje zgodność wyrobu z odpowiednimi wymaganiami Wspólnoty nałożonymi na producenta. Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie oznacza, że wyrób jest zgodny z wymaganiami wszystkich dyrektyw Nowego Podejścia, łącznie z wymaganiami dotyczącymi procedur oceny zgodności. Więcej »

 • Wyroby podlegające znakowaniu symbolem CE

  Oznakowanie CE jest obowiązkowe i musi być umieszczone zanim wyrób zostanie wprowadzony na rynek, chyba że konkretna dyrektywa stanowi inaczej.

  Jeśli wyrób podlega kilku dyrektywom, z których każda wymaga umieszczenia oznakowania CE, oznakowanie to oznacza, że wyroby są zgodne ze wszystkimi wymaganiami tych dyrektyw.

  Wyrób nie może być oznakowany symbolem CE, jeśli nie jest objęty żadną dyrektywą, która wymaga jego umieszczenia. Więcej »

 • Znakowanie symbolem CE

  Znak CE musi być umieszczony przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela ustanowionego na terytorium Wspólnoty.

  Znak CE musi mieć formę identyczną z podaną poniżej:  Jeśli z różnych względów oznakowanie musi zostać powiększone lub zmniejszone, należy zachować odpowiednie proporcje. Znak CE umieszczony na samym wyrobie lub na tabliczce znamionowej musi znajdować się w widocznym miejscu, być czytelny i nieusuwalny. Jeśli jest to niemożliwe lub nie może być zagwarantowane ze względu na rodzaj wyrobu, oznakowanie CE powinno być umieszczone na opakowaniu (jeżeli takie istnieje) oraz w dołączonych do wyrobu dokumentach (jeżeli odpowiednia dyrektywa wymaga takich dokumentów).

  Jeżeli w fazę kontroli produkcji zaangażowana jest jednostka notyfikowana, jej numer identyfikacyjny powinien być umieszczony za oznakowaniem CE. Numer jednostki notyfikowanej musi być umieszczony na odpowiedzialność tej jednostki przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Więcej »

 • Znakowanie CE a inne oznakowania

  Oznakowanie CE jest jedynym oznakowaniem symbolizującym wypełnienie przez producenta wyrobu wszystkich ciążących na nim obowiązków, wynikających z dyrektyw przewidujących oznakowanie CE i mających zastosowanie do tego wyrobu. Państwa członkowskie winny powstrzymać się od wprowadzania do swoich przepisów jakichkolwiek odniesień do innych oznaczeń zgodności niż oznakowanie CE, które byłyby sprzeczne z zadaniami oznakowania CE.

  Wyrób może posiadać dodatkowe oznakowania i znaki, jeśli:
  • pełnią one inną funkcję niż oznakowanie CE;
  • nie będą mylone ze znakiem CE;
  • nie ograniczają czytelności i widoczności oznakowania CE. •    Patronat
   
     Partnerzy serwisu
   
     Pomóż nam tworzyć
     serwis oznaczenie-ce.pl

  oceń serwis i jego
     narzędzia
  podpowiedz co należy
     zmienić, a co warto
     kontynuować

  Wpisz swoje uwagi
  i prześlij je do nas
  Twój e-mail:
   
   
   
  Promujemy:
  www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
  www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie