Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Nowe i Globalne Podejcie
Dyrektywy Nowego Podejcia i normy zharmonizowane
Wane zagadnienia - najczciej zadawane pytania
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  CE - przewodnik
 
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
W Unii Europejskiej w wielu istotnych dziedzinach istniej przepisy wsplnotowe (zwane dyrektywami), ktre dotycz wytwarzania i obrotu wyrobami - po wdroeniu do prawa krajowego zastpuj one prawo pastw czonkowskich. Znaczna cz z nich zostaa opracowana wedug przyjtych w 1985 roku nowych zasad w dziedzinie harmonizacji technicznej w zakresie bezpieczestwa i ochrony zdrowia obywateli. Zasady te - nazwane Nowym Podejciem - maj wiele wanych waciwoci, midzy innymi nie przewiduj szczegowych uregulowa, ktre musiayby by czsto zmieniane w efekcie postpu technologicznego.

Dyrektywy Nowego Podejcia zawieraj zasadnicze wymagania stawiane wyrobom, natomiast przykadowe szczegowe rozwizania techniczne zawarte s w zharmonizowanych z dyrektywami normach europejskich EN, ktrych stosowanie jest dobrowolne. Wyroby podlegajce dyrektywom Nowego Podejcia i speniajce postawione w nich wymagania musz by, z nielicznymi wyjtkami, oznakowane charakterystycznym symbolem CE. Wicej »


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie