Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Jednostki notyfikowane
 
Poka z zakresu wybranej dyrektywy:
Poka wybran firm:
 
BUREAU VERITAS
ul. Migdaowa 4
02-796 WARSZAWA
tel. (22) 5490400, (32) 3559375
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Urzdzenia cinieniowe, Urzdzenia do uytku w atmosferach wybuchowych, Zabawki
Grupy wyrobw: wszytskie (wg. kodw NACE)
Zakres dziaalnoci: CE , ISO 9001, TL9001, , ISO 14001, PN-N-18001, OHSAS, HACCP, GOST-R, TICK-IT, QS9000, TS16949, BRC, DS.3027, ISO17799, AS9100,
 
 
CIOP-PIB
Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 46 40
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Emisja haasu w rodowisku przez urzdzenia przeznaczone do uytku poza pomieszczeniami, Maszyny, rodki ochrony indywidualnej
Grupy wyrobw: wszystkie rodzaje rodkw ochrony indywidualnej, maszyny i urzdzenia (w tym: maszyny do obrbki drewna, pilarki przenone z pi acuchow, maszyny do obrbki plastycznej metali), rodki ochrony zbiorowej (w tym: urzdzenia ochronne bezdotykowe i oburcznego sterowania), urzdzenia podlegajce ograniczeniom emisji haasu.
Zakres dziaalnoci:
Dyrektywa 2000/14/WE
- okresowa kontrola zgodnoci urzdzenia z dokumentacj
- ocena zgodnoci WE
- ocena systemu jakoci

Dyrektywa 98/37/WE
- ocena typu WE
- sprawdzenie dokumentacji technicznej
- przechowywanie dokumentacji technicznej

Dyrektywa 89/686/EWG
- ocena typu WE
- kontrola jakoci wyprodukowanych rodkw ochrony indywidualnej
- ocena systemu zapewnienia jakoci produkcji WE
 
 
DNI
Al. Korfantego 2
Katowice
tel. (032) 253 52 18
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Dwigi, Maszyny, Proste zbiorniki cinieniowe, Urzdzenia cinieniowe
Grupy wyrobw: maszyny i urzdzenia, wyroby budowlane
Zakres dziaalnoci: Ocena zgodnoci, inspekcje techniczne, audyty strony trzeciej, nadzr budowlany, BHP, ochrona rodowiska, doradztwo
 
 
DNV
ul. 3 Maja 67-69
81-850 Sopot
tel. (58) 51-15-020
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Jachty (odzie) rekreacyjne, Proste zbiorniki cinieniowe, Urzdzenia medyczne
Grupy wyrobw: wszystkie
Zakres dziaalnoci: ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, ISO 13485:2003, ISO/TS 16949:2002, OHSAS 18001, PN-N 18001:2004, BS 7799, HACCP, oznaczenie CE na wyroby medyczne, jachty i zbiorniki cinieniowe
 
 
ELTEST
ul. Ratuszowa 11
Warszawa
tel. +22.6193966
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Kompatybilno elektromagnetyczna, Niskonapiciowe wyroby elektryczne
Grupy wyrobw: elektronika i elektrotechnika
Zakres dziaalnoci: certyfikacja wyrobw
 
 
EMAG
ul. Leopolda 31
40-189 Katowice
tel. 48/32/2007-510
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Niskonapiciowe wyroby elektryczne
Grupy wyrobw: elektrotechnika, elektroenergetyka, grnictwo
Zakres dziaalnoci: dobrowolna certyfikacja zgodnoci
 
 
 GIG
Plac Gwarkw 1
40-166 Katowice
tel. (0-32) 2581631-9
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy:
Grupy wyrobw: Certyfikacja dobrowolna: materiay chemiczne i wyroby z tworzyw sztucznych (np. kleje, piany, gumy, tkaniny, rury, spoiwa, rodki impregnacyjne, ciecze i oleje hydrauliczne); tamy przenonikowe; obudowy podporowe i kotwowe; urzdzenia doowe (np. podsadzkowe, wentylatory, pompy, sprarki, napdy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne; maszyny do: urabiania, adowania i odstawy; wozy; narzdzia; rodki strzaowe; liny; acuchy; odzie robocza
Zakres dziaalnoci: GIG jednostka notyfikowana nr 1453 w zakresie dyrektyw: 98/37/WE (hydrauliczne obudowy zmechanizowane, lokomotywy, wzki hamulcowe i silniki spalinowe), 94/9/WE (peny zakres) i 93/15/EWG (peny zakres). Certyfikacja systemw zarzdzania BHP wg PN-N 18001:2004. Certyfikacja dobrowolna na znak bezpieczestwa „B” i certyfikacja zgodnoci wyrobw stosowanych gwnie w grnictwie.
 
 
 IBMER
ul. Rakowiecka 32 02-532 Warszawa
Warszawa
tel. 849-09-36
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy:
Grupy wyrobw: cigniki rolnicze, maszyny i urzdzenia rolnicze, maszyny i urzdzenia stosowane w przemyle rolno-spoywczym, kolektory soneczne.
Zakres dziaalnoci: certyfikacja obowizkowa i dobrowolna na znak bezpieczestwa wedug modelu 5 ISO, certyfikacja i ocena zgodnoci wedug modelu 8 ISO- badania i ocena 100% wyrobw, certfikacja i ocena zgodnoci maszyn uywanych, weryfikacja certyfikatw i deklaracji zgodnoci, ocena zgodnoci na znak IBMER.
 
 
IEl Certyfikacja
ul. Poaryskiego 28
04-703 Warszawa
tel. +48/22/812 33 89
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Emisja haasu w rodowisku przez urzdzenia przeznaczone do uytku poza pomieszczeniami, Kompatybilno elektromagnetyczna, Maszyny, Niskonapiciowe wyroby elektryczne, Sprawno energetyczna stabilizatorw do owietlenia jarzeniowego, Zabawki
Grupy wyrobw: Sprzt owietleniowy. Narzdzia elektryczne i sprzt elektryczny powszechnego uytku. Wyposaenie i osprzt elektryczny. Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskiego i wysokiego napicia. Przeksztatniki mocy, napdy elektryczne. Materiay elektrotechniczne. Maszyny elektryczne duej, redniej i maej mocy. Urzdzenia trakcji elektrycznej.
Zakres dziaalnoci: Certyfikacja wyrobw: obowizkowa i dobrowolna na znak „B”; dobrowolna zgodnoci z wymaganiami: norm zharmonizowanych, sprawnoci energetycznej oraz innych norm i wymaga zwizanych z certyfikowanymi branami.
 
 
IIMW
Gdaska 118
90-520 d
tel. (42) 636 53 32
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Zabawki, rodki ochrony indywidualnej
Grupy wyrobw: rodki ochrony indywidualnej (odzie ochronna), zabawki, wyroby wkiennicze, wykadziny podogowe, odzie robocza, materiay przeznaczone na odzie
Zakres dziaalnoci: Certyfikacja dobrowolna na znak B, certyfikacja zgodnoci wyrobw z normami, w tym normami zharmonizowanymi z dyrektywami UE, certyfikacja wyrobw na znak Oeko-Tex Standard 100
 
 
ILiM
ul. E. Estkowskiego 6
Pozna
tel. 061 8504989
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Kompatybilno elektromagnetyczna, Niskonapiciowe wyroby elektryczne, Wyposaenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych
Grupy wyrobw: Urzdzenia elektryczne i elektroniczne
Zakres dziaalnoci: Badania i certyfikacja dobrowolna na znak bezpieczestwa B, badania i certyfikacja wedug norm zharmonizowanych w celu sporzdzenia deklaracji zgodnoci z dyrektyw EMC (kompatybilno elektromagnetyczna) i LVD (dyrektywa niskich napi)
 
 
IMBiGS
Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
tel. (+22) 843 27 03, 853 21 76
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Emisja haasu w rodowisku przez urzdzenia przeznaczone do uytku poza pomieszczeniami, Kompatybilno elektromagnetyczna, Maszyny, Niskonapiciowe wyroby elektryczne, Wyroby budowlane
Grupy wyrobw: przemys maszynowy, budownictwo, gospodarka odpadami, przemys materiaw budowlanych, maszyny i urzdzenia do robt budowlanych, ziemnych i transportowych, maszyny i urzdzenia do prac wykoczeniowych w budownictwie, surowce skalne i maszyny do ich przetwarzania.
Zakres dziaalnoci: certyfikacja systemw zarzdzania na zgodno z norm PN-EN ISO 9001:200, certyfikacja zakadowej kontroli produkcji zgodnie z Dyrektyw 89/106/EEC, certyfikacja wyrobw na znak bezpieczestwa „B”- obowizkowa i dobrowolna, weryfikacja deklaracji zgodnoci producenta, certyfikacja zgodnoci z Polsk Norm, dobrowolna certyfikacja maszyn uywanych, certyfikacja maszyn na zgodno z Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki z dn.30 padziernika 2002 r.,
 
 
 INiG
ul.Lubicz 25a
Krakw
tel. 012 4210033
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Niskonapiciowe wyroby elektryczne, Sprawno energetyczna kotw wodnych, Urzdzenia cinieniowe, Urzdzenia gazowe, Wyroby budowlane
Grupy wyrobw: gazownictwo
Zakres dziaalnoci: systemu/wyrobu
 
 
Instytut Spawalnictwa
ul. Bogosawionego Czesawa 16/18
44-100 Gliwice
tel. 032/231-00-11
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Niskonapiciowe wyroby elektryczne, Proste zbiorniki cinieniowe, Urzdzenia cinieniowe
Grupy wyrobw: wyroby spawalnicze, technologie spawalnicze, personel spawalniczy, personel bada nieniszczcych
Zakres dziaalnoci: certyfikacja personelu, wyrobw i systemw jakoci
 
 
Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa
tel. 22 825-04-71
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Wyroby budowlane
Grupy wyrobw: budowlana
Zakres dziaalnoci: wyroby budowlane i usugi (AC 020), systemy zarzdzania jakoci i zakadowa kontrola produkcji (AC 072), personel
 
 
IOS
Wrocawska 37A
Krakw
tel. 6317-106
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Emisja haasu w rodowisku przez urzdzenia przeznaczone do uytku poza pomieszczeniami, Maszyny, Niskonapiciowe wyroby elektryczne
Grupy wyrobw:  
Zakres dziaalnoci:  
 
 
 ITGiS
ul.Dostawcza 1
93-231 d
tel. +42 640 08 21
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Sprawno energetyczna kotw wodnych, Urzdzenia gazowe
Grupy wyrobw: koty i urzadzenia grzewcze na wszystkie rodzaje paliw
Zakres dziaalnoci: Autoryzacja w zakresie bada typu WE potwierdzajcych zgodno efektywnoci energetycznej kotw olejowych i gazowych z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 92/42/EEC (Decyzja Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej Nr 3/20 z dn. 27.01.2004 r.)2. Autoryzacja w zakresie bada typu WE potwierdzajcych zgodno projektu WE z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 97/23/WE (Decyzja Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej Nr 6/17 z dn.
 
 
ITTD TRICOTEXTIL
Piotrkowska 270
90-361 d
tel. + 42 683 58 82, 683 58 22, 683 58 78
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Urzdzenia medyczne, Zabawki, rodki ochrony indywidualnej
Grupy wyrobw: Wyroby przemysu tekstylnego i papierniczego, wyroby medyczne oraz usugi w zakresie wykoczania i konserwacji tekstyliw
Zakres dziaalnoci: Certyfikacja wyrobw, certyfikacja usug
 
 
KEMA
ul. Chodna 64
00-872 Warszawa
tel. +48 22 654 43 10 do 12
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Aktywne implanty medyczne, Kompatybilno elektromagnetyczna, Maszyny, Niskonapiciowe wyroby elektryczne, Urzdzenia diagnostyczne in vitro, Urzdzenia do uytku w atmosferach wybuchowych, Urzdzenia medyczne, Wyposaenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych
Grupy wyrobw: wyroby elektryczne, elektrotechniczne, maszyny, wyroby medyczne.
Zakres dziaalnoci: zgodnie z wymogami dyrektyw, w ktrych KEMA posiada notyfikacj.
 
 
OBAC Sp. z o.o.
Jasna 31,
44-122 Gliwice
tel. 48 32/2394482-86
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Kompatybilno elektromagnetyczna, Maszyny, Niskonapiciowe wyroby elektryczne, Urzdzenia do uytku w atmosferach wybuchowych
Grupy wyrobw: Brana mechaniczna, elektrotechniczna, energetyczna, przemys wydobywczy
Zakres dziaalnoci: Jednostka Notyfikowana Nr 1461. Certyfikacja zgodnoci z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw unii europejskiej, wydawanie certyfikatw zgodnoci z normami zharmonizowanymi lub innymi dokumentami normatywnymi okrelajcymi wymagania bezpieczestwa, certyfikacja na dobrowolny znak B.
 
 
Orodek Certyfikacji Wyrobw
ul. Duga 44-50
00-241 Warszawa
tel. (48-22) 635 62 55
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Kompatybilno elektromagnetyczna, Niskonapiciowe wyroby elektryczne
Grupy wyrobw: elektronika wg zakresu akredytacji
W zakresie dyrektywy niskonapiciowej LVD posiadamy autoryzacj Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej - decyzja nr 7/1
Zakres dziaalnoci: certyfikacja zgodnoci wyrobw z normami zharmonizowanymi z dyrektywami UE
 
 
PCBC SA
ul. Kobucka 23A
02-699 Warszawa
tel. +22/ 647 05 07, 46 45 244
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Aktywne implanty medyczne, Kompatybilno elektromagnetyczna, Niskonapiciowe wyroby elektryczne, Urzdzenia diagnostyczne in vitro, Urzdzenia medyczne, Wyroby budowlane, Zabawki
Grupy wyrobw: Elektrotechnika i elektronika, wyroby medyczne, zabawki, wzki dziecice, rowery, elektronarzdzia, wyroby budowlane, nawozy sztuczne, chemia, rolnictwo ekologiczne.
Zakres dziaalnoci: Certyfikacja systemw: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, EN 46000, HACCP, WSK ( Wewntrzny System Kontroli ), TS 16949. Certyfikacja wyrobw na znak : CE, bezpieczestwa B, znak jakoci Q, znak ekologiczny Eko, na zgodno z wymaganiami Polskich Norm PN lub innych dokumentw normatywnych. Certyfikacja personelu.
 
 
PIAP - OCW
AL. JEROZOLIMSKIE 202
02-486 WARSZAWA
tel. (0-22) 87-40-373
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Kompatybilno elektromagnetyczna, Maszyny, Niskonapiciowe wyroby elektryczne, Urzdzenia cinieniowe, Urzdzenia medyczne, Zabawki
Grupy wyrobw: automatyka, robotyka, pomiary; informatyka; elektryka i elektronika; sprzt powszechnego uytku; maszyny oraz instalacje produkcyjne w tym dla przemysu spoywczego; ochrona rodowiska; ochrona mienia i ludzi; wyroby medyczne.
Zakres dziaalnoci: Certyfikacja wyrobw na zgodno z: CE, PN, EN, B.
 
 
PIMB
ul. Napoleona 2
05-230 Kobyka
tel. (22) 786 18 31
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Emisja haasu w rodowisku przez urzdzenia przeznaczone do uytku poza pomieszczeniami, Maszyny
Grupy wyrobw: Maszyny budowlane, drogowe, komunalne, dwigowo-transportowe, przeadunkowe, pojazdy specjalne, urawie, osprzty, ukady sterowania, zespoy napdowe.
Zakres dziaalnoci: Certyfikacja wyrobw obowizkowa i dobrowolna na znak B, certyfikacja zgodnoci z normami rozporzdzeniami i dyrektywami UE
 
 
PRS
al. gen. Jzefa Hallera 126
Gdask
tel. 58 751 12 73
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Jachty (odzie) rekreacyjne, Kompatybilno elektromagnetyczna, Maszyny, Niskonapiciowe wyroby elektryczne, Proste zbiorniki cinieniowe, Urzdzenia cinieniowe, Wyroby budowlane, rodki ochrony indywidualnej
Grupy wyrobw: wyposaenie morskie, rodki ochrony indywidualnej, pywajce jednostki rekreacyjne, urzdzenia cinieniowe, zjawiska kompatybilnoci elektromagnetycznej, wyroby elektryczne, konstrukcje stalowe i aluminiowe, kruszywa
Zakres dziaalnoci: Ocena zgodnoci z dyrektywami i rozporzdzeniami: 2014/90/UE, 2016/425, 2013/53/UE, 201468/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2006/42/WE, 2014/35/UE, 305/2011 (ZKP). Weryfikacja raportw GHG. Certyfikacja systemw zarzdzania: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 3834, ISO 50001, ISO 13485, ISO/TS 16949. Weryfikacja EMAS i audyty recyklera. Szkolenia otwarte: wymagania norm ISO serii 9000, 14000, 22000 i PN-N-18001, kompetencje auditora wewn., dyrektywy UE
 
 
SGS
ul. Bema 83
Warszawa, 01-233
tel. 022 329 22 22
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Kompatybilno elektromagnetyczna, Maszyny, Niskonapiciowe wyroby elektryczne, Urzdzenia cinieniowe, Urzdzenia medyczne
Grupy wyrobw: peen zakres
Zakres dziaalnoci: CE, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ PN-N-18001, ISO 13485, TS 16949, SA 8000, HACCP, BRC, GMP/GHP, FSC, CoC
 
 
SIMPTEST Katowice
ul. Barbary 17, 40-053
Katowice
tel. +48322510112
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Maszyny, Niskonapiciowe wyroby elektryczne
Grupy wyrobw: hutnictwo, przemys maszynowy, budownictwo, wyroby medyczne,wyroby z tworzyw sztucznych
Zakres dziaalnoci: dobrowolna na znak bezpieczestwa, certyfikacja zgodnoci z norm lub aktem normatywnym, certyfikacja zgodnoci z Polsk Norm z prawem onaczania wyrobw znakiem zgodnoci PN
 
 
UDT-CERT
ul. Szczliwicka 34
02-353 Warszawa
tel. +48 22 57 22 110
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Dwigi, Emisja haasu w rodowisku przez urzdzenia przeznaczone do uytku poza pomieszczeniami, Kompatybilno elektromagnetyczna, Maszyny, Niskonapiciowe wyroby elektryczne, Proste zbiorniki cinieniowe, Sprawno energetyczna kotw wodnych, Urzdzenia cinieniowe, Urzdzenia gazowe
Grupy wyrobw: wyroby (w tym urzdzenia techniczne) i inne wg zakresu akredytacji
Zakres dziaalnoci: Zgodnie z poszczeglnymi dyrektywami
 
 
ZETOM Katowice
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17
Katowice
tel. +48 32 256 92 57
Oferta »

Materiay opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Kompatybilno elektromagnetyczna, Maszyny, Niskonapiciowe wyroby elektryczne, Wyroby budowlane, Zabawki
Grupy wyrobw: Elektrotechnika i elektronika (sprzt owietleniowy, komputerowy, instalacyjny, gospodarstwo domowe, narzdzia rczne), hutnictwo (m.in. prty i profile, walcwka, rury, druty, tamy i blachy, stopy odlewnicze, oyska spiekane), przemys metalowy (siatki zbrojeniowe, liny z drutw stalowych, oyska) drzewny i papierniczy, chemia (we, art. elektroizolacyjne, opony, uszczelnienia, tamy gumowe, rury i armatura z tworzyw sztucznych) Zabawki
Zakres dziaalnoci: obowizkowa na znak "B", dobrowolna: na znak "B", na znak zgodnoci z "PN", zgodnoci z wymaganiami, weryfikacja certyfikatw i deklaracji zgodnoci oraz ocena zgodnoci wyrobw
 
 
 


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie