Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Metryka dyrektywy
 

Urzdzenia diagnostyczne in vitro
In vitro diagnostic medical devices

 
Wyrb medyczny do diagnostyki in vitro – wyrb medyczny bdcy odczynnikiem, produktem odczynnikw, wzorcem odniesienia, materiaem kontrolnym, zestawem, przyrzdem, sprztem lub systemem stosowanym samodzielnie lub w poczeniu, przeznaczonym przez wytwrc do stosowania in vitro, w celu badania prbek pobranych z organizmu ludzkiego, wczajc prbki krwi i tkanek, dla dostarczenia informacji:
 • stanie fizjologicznym lub patologicznym lub
 • odnoszcych si do wad wrodzonych, lub
 • wskazujcych na bezpieczestwo i zgodno potencjalnego dawcy i biorcy, lub
 • umoliwiajcych nadzorowanie dziaa terapeutycznych.
  Do wyrobw medycznych do diagnostyki in vitro zalicza si take pojemniki na prbki.
 • Aktualnoci, artykuy, opracowania
  Wyposaenie elektr. maszyn - rozdzielnice i sterownice NN - 26-27.05.2022 r. (szkolenie stacjonarne Grudzidz/online live)
  2022-04-14 Cert Partner  
   
  Algorytm wyznaczania SIL (EN 620061) 31.05-1.06.2022 (szkolenie stacjonarne Wrocaw/online live)
  2022-04-14 Cert Partner  
   
  Dyrektywa maszynowa – efektywna ocena zgodnoci i ocena ryzyka maszyn 21-22.06.2022 cz.1 oraz 23-24.06.2022 cz.2 (szkolenie stacjonarne Gdask/online live)
  2022-04-14 Cert Partner  
   
  Bezpieczestwo ukadw sterowania maszyn wg EN ISO 13849 2-3.06.2022 cz.1, 09-10.06.2022 cz.2 i 3 (szkolenie stacjonarne Wrocaw/online live)
  2022-04-14 Cert Partner  
   
  Instrukcja uytkowania maszyny – tre, forma, zasady opracowania i odbierania 19-20.05.2022 (szkolenie stacjonarne Pozna/online live)
  2022-04-13 Cert Partner  
   
  Dyrektywa LVD 2014/35/UE 24-25.05.2022r. (szkolenie stacjonarne Grudzidz/online live)
  2022-04-13 Cert Partner  
   
  Europejska podstawa prawna
  Dyrektywa 98/79/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 padziernika 1998 r. w sprawie wyrobw medycznych uywanych do diagnozy in vitro
  98/79/EC (ANG), 98/79/EC-pl (PL)

  Schemat procedur 98/79/EC (PL)
  Informacja dodatkowa 98/79/EC (ANG)
  Normy zharmonizowane - 98/79/EC (ANG)
  Grupy produktw - 98/79/EC (ANG)
    Polska podstawa prawna
  Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.896) (PL).

  Stosowanie
  1 maja 2004 r.
   
  Nowe i Globalne Podejcie - podstawa prawna, oglne pytania i odpowiedzi
   
   
  Jednostki notyfikowane
    
  KEMA
  ul. Chodna 64
  00-872 Warszawa
  tel. +48 22 654 43 10 do 12
  Oferta Publikacje w serwisie
   
  PCBC SA
  ul. Kobucka 23A
  02-699 Warszawa
  tel. +22/ 647 05 07, 46 45 244
  Oferta Publikacje w serwisie
   
  Inne jednostki certyfikujce
    
  Laboratoria badawcze
    
  Laboratoria pomiarowe
    
  Firmy doradcze i szkoleniowe
    
  CECE-Polska
  ul.Komornicka 56
  60-101 Pozna
  tel. 61 830 81 81
  Oferta Publikacje w serwisie
   
  CEMED.INFO
  ul. Zamiejska 46/4
  80-766 Gdask
  tel. (58) 303-79-45
  Oferta Publikacje w serwisie
   
  IKMJ
  ul. Mogilska 43/1002
  31-545 Krakw
  tel. 012 413 98 93
  Oferta Publikacje w serwisie
   
   Jan Bystrzycki
  ul.H.Sienkiewicza 43 B
  62-800 Kalisz
  tel. +48602890603
  Oferta Publikacje w serwisie
   
  Konsulting System
  ul. Lipska 59/18
  30-721 Krakw
  tel. 012-6531424
  Oferta Publikacje w serwisie
   
   RQS
  ul. Zdunw 28
  Krakw
  tel. +48 604 88 50 71
  Oferta Publikacje w serwisie
   
  Verlag Dashofer
  Al. Krakowska 271
  02-133 Warszawa
  tel. +48 22 559 36 00
  Oferta Publikacje w serwisie
   
  Powrt


     Patronat
   
     Partnerzy serwisu
   
     Pom nam tworzy
     serwis oznaczenie-ce.pl

  oce serwis i jego
     narzdzia
  podpowiedz co naley
     zmieni, a co warto
     kontynuowa

  Wpisz swoje uwagi
  i przelij je do nas
  Twj e-mail:
   
   
   
  Promujemy:
  www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
  www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie