Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Metryka dyrektywy
 

Niskonapięciowe wyroby elektryczne
Low voltage electrical equipment (LVD)

 
Sprzęt elektryczny oznacza każdy sprzęt przeznaczony do użytku przy napięciu w zakresie pomiędzy 50 V i 1000 V prądu przemiennego oraz pomiędzy 75 V i 1500 V prądu stałego, z wyłączeniem następującego sprzętu i zjawisk
Aktualności, artykuły, opracowania
Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg EN ISO 13849 13-14.10.2022 cz.1, 20-21.10.2022 cz.2 i 3 (szkolenie stacjonarne Warszawa/online live)
2022-09-02 Cert Partner  
 
Dyrektywa EMC 2014/30/UE 25-28.10.2022 (szkolnie stacjonarne Poznań/online live)
2022-09-01 Cert Partner  
 
Dyrektywa maszynowa – efektywna ocena zgodności i ocena ryzyka maszyn 03-04.11.2022 cz.1 oraz 09-10.11.2022 cz.2 (szkolenie stacjonarne Poznań/online live)
2022-09-01 Cert Partner  
 
Algorytm wyznaczania SIL (EN 620061) 17-18.11.2022 (szkolenie stacjonarne Grudziądz/online live)
2022-08-31 Cert Partner  
 
Dyrektywa LVD 2014/35/UE 22-23.11.2022r. (szkolenie stacjonarne Katowice/online live)
2022-08-30 Cert Partner  
 
Wyposażenie elektr. maszyn - rozdzielnice i sterownice NN - 24-25.11.2022 r. (szkolenie stacjonarne Katowice/online live)
2022-08-29 Cert Partner  
 
Europejska podstawa prawna
Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (tekst ujednolicony)
2006/95/WE , 2006/95/WE-pl (PL)

Schemat procedur 73/23/EEC (ANG)
Informacja dodatkowa 73/23/EEC (ANG)
Normy zharmonizowane - 73/23/EEC (ANG)
Grupy produktów - 73/23/EEC (ANG)
Przewodnik: Guidelines on the application of Council
Directive 73/23/EEC
 (ANG)
  Polska podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
(Dz.U.05.259.2172 (PL))

Stosowanie
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414).
 
Nowe i Globalne Podejście - podstawa prawna, ogólne pytania i odpowiedzi
 
 
Jednostki notyfikowane
  
ELTEST
ul. Ratuszowa 11
Warszawa
tel. +22.6193966
Oferta Publikacje w serwisie
 
EMAG
ul. Leopolda 31
40-189 Katowice
tel. 48/32/2007-510
Oferta Publikacje w serwisie
 
IEl Certyfikacja
ul. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
tel. +48/22/812 33 89
Oferta Publikacje w serwisie
 
ILiM
ul. E. Estkowskiego 6
Poznań
tel. 061 8504989
Oferta Publikacje w serwisie
 
IMBiGS
Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
tel. (+22) 843 27 03, 853 21 76
Oferta Publikacje w serwisie
 
 INiG
ul.Lubicz 25a
Kraków
tel. 012 4210033
Oferta Publikacje w serwisie
 
Instytut Spawalnictwa
ul. Błogosławionego Czesława 16/18
44-100 Gliwice
tel. 032/231-00-11
Oferta Publikacje w serwisie
 
IOS
Wrocławska 37A
Kraków
tel. 6317-106
Oferta Publikacje w serwisie
 
KEMA
ul. Chłodna 64
00-872 Warszawa
tel. +48 22 654 43 10 do 12
Oferta Publikacje w serwisie
 
OBAC Sp. z o.o.
Jasna 31,
44-122 Gliwice
tel. 48 32/2394482-86
Oferta Publikacje w serwisie
 
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów
ul. Długa 44-50
00-241 Warszawa
tel. (48-22) 635 62 55
Oferta Publikacje w serwisie
 
PCBC SA
ul. Kłobucka 23A
02-699 Warszawa
tel. +22/ 647 05 07, 46 45 244
Oferta Publikacje w serwisie
 
PIAP - OCW
AL. JEROZOLIMSKIE 202
02-486 WARSZAWA
tel. (0-22) 87-40-373
Oferta Publikacje w serwisie
 
PRS
al. gen. Józefa Hallera 126
Gdańsk
tel. 58 751 12 73
Oferta Publikacje w serwisie
 
SGS
ul. Bema 83
Warszawa, 01-233
tel. 022 329 22 22
Oferta Publikacje w serwisie
 
SIMPTEST Katowice
ul. Barbary 17, 40-053
Katowice
tel. +48322510112
Oferta Publikacje w serwisie
 
UDT-CERT
ul. Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa
tel. +48 22 57 22 110
Oferta Publikacje w serwisie
 
ZETOM Katowice
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17
Katowice
tel. +48 32 256 92 57
Oferta Publikacje w serwisie
 
Inne jednostki certyfikujące
  
Laboratoria badawcze
  
ELTEST
ul. Ratuszowa 11
Warszawa
tel. +22.6193966
Oferta Publikacje w serwisie
 
EMAG
ul. Leopolda 31
40-189 Katowice
tel. 48/32/2007-510
Oferta Publikacje w serwisie
 
ILiM
ul. E. Estkowskiego 6
Poznań
tel. 061 8504989
Oferta Publikacje w serwisie
 
 INiG
ul.Lubicz 25a
Kraków
tel. 012 4210033
Oferta Publikacje w serwisie
 
Instytut Spawalnictwa
ul. Błogosławionego Czesława 16/18
44-100 Gliwice
tel. 032/231-00-11
Oferta Publikacje w serwisie
 
PRS
al. gen. Józefa Hallera 126
Gdańsk
tel. 58 751 12 73
Oferta Publikacje w serwisie
 
Laboratoria pomiarowe
  
CZAH-POMIAR
ul. Porcelanowa 25
Katowice
tel. (32) 256 24 66
Oferta Publikacje w serwisie
 
EMAG
ul. Leopolda 31
40-189 Katowice
tel. 48/32/2007-510
Oferta Publikacje w serwisie
 
 INiG
ul.Lubicz 25a
Kraków
tel. 012 4210033
Oferta Publikacje w serwisie
 
Firmy doradcze i szkoleniowe
  
BDG IZ
Radockiego 196/28
Katowice
tel. +32 206-57-47
Oferta Publikacje w serwisie
 
CECE-Polska
ul.Komornicka 56
60-101 Poznań
tel. 61 830 81 81
Oferta Publikacje w serwisie
 
Cert Partner
ul. Katowicka 13/2
45-061 Opole
tel. 77/442 68 90
Oferta Publikacje w serwisie
 
IKMJ
ul. Mogilska 43/1002
31-545 Kraków
tel. 012 413 98 93
Oferta Publikacje w serwisie
 
 Jan Bystrzycki
ul.H.Sienkiewicza 43 B
62-800 Kalisz
tel. +48602890603
Oferta Publikacje w serwisie
 
Konsulting System
ul. Lipska 59/18
30-721 Kraków
tel. 012-6531424
Oferta Publikacje w serwisie
 
MADE
Starowiślna 17/7
Kraków
tel. (0-12) 426-14-50
Oferta Publikacje w serwisie
 
 PJC
Boh. II Armii WP 12
Zgorzelec
tel. 0757750234, 0608412620
Oferta Publikacje w serwisie
 
T. Kornicki; DL in EDV&IT
Othellogasse 1/RH8/2
Wieden, Austria
tel. +43-1-6157099
Oferta Publikacje w serwisie
 
Verlag Dashofer
Al. Krakowska 271
02-133 Warszawa
tel. +48 22 559 36 00
Oferta Publikacje w serwisie
 
Powrót


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie