Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Metryka dyrektywy
 

Zabawki
Toys

 
Zabawka oznacza dowolny produkt lub materia zaprojektowany lub wyranie przewidziany do uywania w czasie zabawy przez dzieci do 14 lat.
Aktualnoci, artykuy, opracowania
Wyposaenie elektr. maszyn - rozdzielnice i sterownice NN - 26-27.05.2022 r. (szkolenie stacjonarne Grudzidz/online live)
2022-04-14 Cert Partner  
 
Algorytm wyznaczania SIL (EN 620061) 31.05-1.06.2022 (szkolenie stacjonarne Wrocaw/online live)
2022-04-14 Cert Partner  
 
Dyrektywa maszynowa – efektywna ocena zgodnoci i ocena ryzyka maszyn 21-22.06.2022 cz.1 oraz 23-24.06.2022 cz.2 (szkolenie stacjonarne Gdask/online live)
2022-04-14 Cert Partner  
 
Bezpieczestwo ukadw sterowania maszyn wg EN ISO 13849 2-3.06.2022 cz.1, 09-10.06.2022 cz.2 i 3 (szkolenie stacjonarne Wrocaw/online live)
2022-04-14 Cert Partner  
 
Instrukcja uytkowania maszyny – tre, forma, zasady opracowania i odbierania 19-20.05.2022 (szkolenie stacjonarne Pozna/online live)
2022-04-13 Cert Partner  
 
Dyrektywa LVD 2014/35/UE 24-25.05.2022r. (szkolenie stacjonarne Grudzidz/online live)
2022-04-13 Cert Partner  
 
Europejska podstawa prawna
Dyrektywa Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zblienia ustawodawstw Pastw Czonkowskich dotyczcych bezpieczestwa zabawek
88/378/EEC (ANG), 88/378/EEC-pl (PL) (z uwzgldnieniem zmian wprowadzonych przez Dyrektyw Rady 93/68/EEC)
zmiany: 93/68/EEC (ANG), 93/68/EEC-pl (PL)

Schemat procedur 88/378/EEC (PL)
Informacja dodatkowa 88/378/EEC (ANG)
Normy zharmonizowane - 88/378/EEC (ANG)
Grupy produktw - 88/378/EEC (ANG)
Expert Group on Toy Safety - Guidance
documents
 (ANG)
  Polska podstawa prawna
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla zabawek (Dz.U.03.210.2045) (PL).

Stosowanie
Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk czonkostwa w Unii Europejskiej
 
Nowe i Globalne Podejcie - podstawa prawna, oglne pytania i odpowiedzi
 
 
Jednostki notyfikowane
  
BUREAU VERITAS
ul. Migdaowa 4
02-796 WARSZAWA
tel. (22) 5490400, (32) 3559375
Oferta Publikacje w serwisie
 
IEl Certyfikacja
ul. Poaryskiego 28
04-703 Warszawa
tel. +48/22/812 33 89
Oferta Publikacje w serwisie
 
IIMW
Gdaska 118
90-520 d
tel. (42) 636 53 32
Oferta Publikacje w serwisie
 
ITTD TRICOTEXTIL
Piotrkowska 270
90-361 d
tel. + 42 683 58 82, 683 58 22, 683 58 78
Oferta Publikacje w serwisie
 
PCBC SA
ul. Kobucka 23A
02-699 Warszawa
tel. +22/ 647 05 07, 46 45 244
Oferta Publikacje w serwisie
 
PIAP - OCW
AL. JEROZOLIMSKIE 202
02-486 WARSZAWA
tel. (0-22) 87-40-373
Oferta Publikacje w serwisie
 
ZETOM Katowice
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17
Katowice
tel. +48 32 256 92 57
Oferta Publikacje w serwisie
 
Inne jednostki certyfikujce
  
Laboratoria badawcze
  
IIMW
Gdaska 118
90-520 d
tel. (42) 636 53 32
Oferta Publikacje w serwisie
 
Laboratoria pomiarowe
  
Firmy doradcze i szkoleniowe
  
CECE-Polska
ul.Komornicka 56
60-101 Pozna
tel. 61 830 81 81
Oferta Publikacje w serwisie
 
IKMJ
ul. Mogilska 43/1002
31-545 Krakw
tel. 012 413 98 93
Oferta Publikacje w serwisie
 
 Jan Bystrzycki
ul.H.Sienkiewicza 43 B
62-800 Kalisz
tel. +48602890603
Oferta Publikacje w serwisie
 
Konsulting System
ul. Lipska 59/18
30-721 Krakw
tel. 012-6531424
Oferta Publikacje w serwisie
 
MADE
Starowilna 17/7
Krakw
tel. (0-12) 426-14-50
Oferta Publikacje w serwisie
 
Verlag Dashofer
Al. Krakowska 271
02-133 Warszawa
tel. +48 22 559 36 00
Oferta Publikacje w serwisie
 
Powrt


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie