Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Metryka dyrektywy
 

Urzdzenia gazowe
Gas appliances

 
    W zakresie dyrektywy „Urzdzenia gazowe” znajduj si:
  • urzdzenia spalajce paliwa gazowe uywanych do gotowania, ogrzewania, przygotowywania gorcej wody, chodzenia, owietlenia lub prania, w ktrych - w odpowiednich przypadkach - temperatura wody nie przekracza 105 oC, zwanych dalej „urzdzeniami”. Za urzdzenia uwaa si rwnie palniki z wymuszonym cigiem oraz urzdzenia grzewcze przeznaczone do wyposaenia w takie palniki,
  • urzdzenia zabezpieczajce, urzdzenia sterujce lub urzdzenia regulacyjne i podzespoy, oprcz palnikw z wymuszonym cigiem i urzdze grzewczych przeznaczonych do wyposaenia w takie palniki, umieszczanych na rynku oddzielnie w celach handlowych i zaprojektowanych w celu wbudowania do urzdzenia spalajcego paliwo gazowe lub zmontowania w celu stworzenia takiego urzdzenia.
Aktualnoci, artykuy, opracowania
Wyposaenie elektr. maszyn - rozdzielnice i sterownice NN - 26-27.05.2022 r. (szkolenie stacjonarne Grudzidz/online live)
2022-04-14 Cert Partner  
 
Algorytm wyznaczania SIL (EN 620061) 31.05-1.06.2022 (szkolenie stacjonarne Wrocaw/online live)
2022-04-14 Cert Partner  
 
Dyrektywa maszynowa – efektywna ocena zgodnoci i ocena ryzyka maszyn 21-22.06.2022 cz.1 oraz 23-24.06.2022 cz.2 (szkolenie stacjonarne Gdask/online live)
2022-04-14 Cert Partner  
 
Bezpieczestwo ukadw sterowania maszyn wg EN ISO 13849 2-3.06.2022 cz.1, 09-10.06.2022 cz.2 i 3 (szkolenie stacjonarne Wrocaw/online live)
2022-04-14 Cert Partner  
 
Instrukcja uytkowania maszyny – tre, forma, zasady opracowania i odbierania 19-20.05.2022 (szkolenie stacjonarne Pozna/online live)
2022-04-13 Cert Partner  
 
Dyrektywa LVD 2014/35/UE 24-25.05.2022r. (szkolenie stacjonarne Grudzidz/online live)
2022-04-13 Cert Partner  
 
Europejska podstawa prawna
Dyrektywa Rady 90/396/EWG z dnia 29 czerwca 1990 w sprawie zblienia ustawodawstw Pastw Czonkowskich odnoszcych si do urzdze spalania paliw gazowych
90/396/EEC (ANG), 90/396/EEC-pl (PL)
zmiany: 93/68/EEC (ANG), 93/68/EEC-pl (PL)

Schemat procedur 90/396/EEC (PL)
Informacja dodatkowa 90/396/EEC (ANG)
Normy zharmonizowane - 90/396/EEC (ANG)
Grupy produktw - 90/396/EEC (ANG)
Guide to implementation of gas appliance
directive (90/396/EEC)
 (ANG)
  Polska podstawa prawna
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla urzdze spalajcych paliwa gazowe (Dz.U.05.263.2201 (PL)).

Stosowanie
Rozporzdzenie weszo w ycie 1 stycznia 2006 r.
 
Nowe i Globalne Podejcie - podstawa prawna, oglne pytania i odpowiedzi
 
 
Jednostki notyfikowane
  
 INiG
ul.Lubicz 25a
Krakw
tel. 012 4210033
Oferta Publikacje w serwisie
 
 ITGiS
ul.Dostawcza 1
93-231 d
tel. +42 640 08 21
Oferta Publikacje w serwisie
 
UDT-CERT
ul. Szczliwicka 34
02-353 Warszawa
tel. +48 22 57 22 110
Oferta Publikacje w serwisie
 
Inne jednostki certyfikujce
  
Laboratoria badawcze
  
 INiG
ul.Lubicz 25a
Krakw
tel. 012 4210033
Oferta Publikacje w serwisie
 
 ITGiS
ul.Dostawcza 1
93-231 d
tel. +42 640 08 21
Oferta Publikacje w serwisie
 
Laboratoria pomiarowe
  
 INiG
ul.Lubicz 25a
Krakw
tel. 012 4210033
Oferta Publikacje w serwisie
 
Firmy doradcze i szkoleniowe
  
BDG IZ
Radockiego 196/28
Katowice
tel. +32 206-57-47
Oferta Publikacje w serwisie
 
CECE-Polska
ul.Komornicka 56
60-101 Pozna
tel. 61 830 81 81
Oferta Publikacje w serwisie
 
IKMJ
ul. Mogilska 43/1002
31-545 Krakw
tel. 012 413 98 93
Oferta Publikacje w serwisie
 
 Jan Bystrzycki
ul.H.Sienkiewicza 43 B
62-800 Kalisz
tel. +48602890603
Oferta Publikacje w serwisie
 
Verlag Dashofer
Al. Krakowska 271
02-133 Warszawa
tel. +48 22 559 36 00
Oferta Publikacje w serwisie
 
Powrt


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie