Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Metryka dyrektywy
 

Urządzenia gazowe
Gas appliances

 
    W zakresie dyrektywy „Urządzenia gazowe” znajdują się:
  • urządzenia spalające paliwa gazowe używanych do gotowania, ogrzewania, przygotowywania gorącej wody, chłodzenia, oświetlenia lub prania, w których - w odpowiednich przypadkach - temperatura wody nie przekracza 105 oC, zwanych dalej „urządzeniami”. Za urządzenia uważa się również palniki z wymuszonym ciągiem oraz urządzenia grzewcze przeznaczone do wyposażenia w takie palniki,
  • urządzenia zabezpieczające, urządzenia sterujące lub urządzenia regulacyjne i podzespoły, oprócz palników z wymuszonym ciągiem i urządzeń grzewczych przeznaczonych do wyposażenia w takie palniki, umieszczanych na rynku oddzielnie w celach handlowych i zaprojektowanych w celu wbudowania do urządzenia spalającego paliwo gazowe lub zmontowania w celu stworzenia takiego urządzenia.
Aktualności, artykuły, opracowania
Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg EN ISO 13849 13-14.10.2022 cz.1, 20-21.10.2022 cz.2 i 3 (szkolenie stacjonarne Warszawa/online live)
2022-09-02 Cert Partner  
 
Dyrektywa EMC 2014/30/UE 25-28.10.2022 (szkolnie stacjonarne Poznań/online live)
2022-09-01 Cert Partner  
 
Dyrektywa maszynowa – efektywna ocena zgodności i ocena ryzyka maszyn 03-04.11.2022 cz.1 oraz 09-10.11.2022 cz.2 (szkolenie stacjonarne Poznań/online live)
2022-09-01 Cert Partner  
 
Algorytm wyznaczania SIL (EN 620061) 17-18.11.2022 (szkolenie stacjonarne Grudziądz/online live)
2022-08-31 Cert Partner  
 
Dyrektywa LVD 2014/35/UE 22-23.11.2022r. (szkolenie stacjonarne Katowice/online live)
2022-08-30 Cert Partner  
 
Wyposażenie elektr. maszyn - rozdzielnice i sterownice NN - 24-25.11.2022 r. (szkolenie stacjonarne Katowice/online live)
2022-08-29 Cert Partner  
 
Europejska podstawa prawna
Dyrektywa Rady 90/396/EWG z dnia 29 czerwca 1990 w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do urządzeń spalania paliw gazowych
90/396/EEC (ANG), 90/396/EEC-pl (PL)
zmiany: 93/68/EEC (ANG), 93/68/EEC-pl (PL)

Schemat procedur 90/396/EEC (PL)
Informacja dodatkowa 90/396/EEC (ANG)
Normy zharmonizowane - 90/396/EEC (ANG)
Grupy produktów - 90/396/EEC (ANG)
Guide to implementation of gas appliance
directive (90/396/EEC)
 (ANG)
  Polska podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz.U.05.263.2201 (PL)).

Stosowanie
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2006 r.
 
Nowe i Globalne Podejście - podstawa prawna, ogólne pytania i odpowiedzi
 
 
Jednostki notyfikowane
  
 INiG
ul.Lubicz 25a
Kraków
tel. 012 4210033
Oferta Publikacje w serwisie
 
 ITGiS
ul.Dostawcza 1
93-231 Łódź
tel. +42 640 08 21
Oferta Publikacje w serwisie
 
UDT-CERT
ul. Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa
tel. +48 22 57 22 110
Oferta Publikacje w serwisie
 
Inne jednostki certyfikujące
  
Laboratoria badawcze
  
 INiG
ul.Lubicz 25a
Kraków
tel. 012 4210033
Oferta Publikacje w serwisie
 
 ITGiS
ul.Dostawcza 1
93-231 Łódź
tel. +42 640 08 21
Oferta Publikacje w serwisie
 
Laboratoria pomiarowe
  
 INiG
ul.Lubicz 25a
Kraków
tel. 012 4210033
Oferta Publikacje w serwisie
 
Firmy doradcze i szkoleniowe
  
BDG IZ
Radockiego 196/28
Katowice
tel. +32 206-57-47
Oferta Publikacje w serwisie
 
CECE-Polska
ul.Komornicka 56
60-101 Poznań
tel. 61 830 81 81
Oferta Publikacje w serwisie
 
IKMJ
ul. Mogilska 43/1002
31-545 Kraków
tel. 012 413 98 93
Oferta Publikacje w serwisie
 
 Jan Bystrzycki
ul.H.Sienkiewicza 43 B
62-800 Kalisz
tel. +48602890603
Oferta Publikacje w serwisie
 
Verlag Dashofer
Al. Krakowska 271
02-133 Warszawa
tel. +48 22 559 36 00
Oferta Publikacje w serwisie
 
Powrót


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie