Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Zesp ekspertw
 
Oprcz staej obsugi zajmujcej si biec administracj i aktualizacj serwisu oznaczenie-ce.pl, do wsppracy przy rozwijaniu zawartoci merytorycznej zostali zaproszeni eksperci z zakresu poszczeglnych dziedzin objtych Dyrektywami Nowego i Globalnego Podejcia. Do ich najwaniejszych zada naley:
 • udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane przez uytkownikw serwisu,
 • kontrola i konsultowanie aktualnoci serwisu
 • rozbudowywanie zawartoci serwisu o opracowania szczegowe zwizane z problematyk oznaczenia CE
Do grona ekspertw serwisu zostali zaproszeni przedstawiciele firm i laboratoriw specjalistycznych, jednostek notyfikowanych, publicznych branowych instytucji technicznych oraz centralnych urzdw administracji pastwowej, posiadajcy praktyczne dowiadczenie w wybranych obszarach Nowego i Globalnego Podejcia. Do Zespou Ekspertw zostali rwnie zaproszeni przedstawiciele instytucji otoczenia gospodarki oraz zajmujce si rnymi obszarami prawa europejskiego. Jestemy przekonani, i tak szeroki zesp ekspertw pozwoli uytkownikom serwisu pozyska niezbdn wiedz zwizan z problematyk oznaczenia CE.


 • Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
  Specjalizacja:
 •  
 • mgr in. Boena Bandyra
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Grnictwa Skalnego
  Specjalizacja: certyfikacja systemw zarzdzania, certyfikacja personelu.
 •  
 • mgr in. Marek Barna
  Urzd Dozoru Technicznego
  Specjalizacja: urzdzenia cinieniowe, urzdzenia spalajce paliwa gazowe, efektywno energetyczna kotw
 •  
 • Wodzimierz Biel
  DET NORSKE VERITAS POLAND Sp. z o.o.
  Specjalizacja: Systemy zarzdzania bezpieczestwem pracy (OHSAS, PN-N 18001, ISRS)
 •  
 • dr Zbyszek Bielecki
  Przemysowy Instytut Maszyn Budowlanych
  Specjalizacja: Ochrona przed haasem. Dyrektywa 2000/14/WE. Prawo techniczne Unii Europejskiej. Normalizacja w dziedzinie maszyn i urzdze.
 •  
 • dr in. Iwona Borek-Idkowska
  EU CERTO OFFICE Iwona Borek-Idkowska
  Specjalizacja: Ocena zgodnoci wg dyrektyw Nowego Podejcia m.in. 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2004/108/WE. Waciciel firmy EU CERTO OFFICE. W latach 2001 – 2012 praca w jednostce naukowo-badawczej cile zwizana z ocen zgodnoci maszyn i urzdze oraz opracowywan
 •  
 • dr in Maria Borkowska
  Osrodek Certyfikacji Wyrobw Przemysowego Instytutu Elektroniki
  Specjalizacja: ocena zgodnoci z dyrektywami nowego podejcia UE - wyroby elektroniczne
 •  
 • mgr in. Jan Bystrzycki
  Przedsibiorsto Usugowo-Handlowe
  Specjalizacja: ekspert PARP, rzeczoznawca, audyt technologiczny, plan rozwoju przedsibiorstwa i technologii, wdraanie pozyskanych technologii, wyceny majtkowe,biegy sdowy, biegy skarbowy
 •  
 • dr in. Mirosaw Chosta
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Grnictwa Skalnego
  Specjalizacja: badania konstrukcji ochronnych operatora FOPS i ROPS, badania maszyn dla budownictwa, w tym na zgodno z dyrektyw maszynow 89/37/EC.
 •  
 • in. Robert Dorociak
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Grnictwa Skalnego
  Specjalizacja: badania maszyn wykoczeniowych dla budownictwa oraz transportu wewntrznego w tym na zgodno z dyrektywami maszynow 89/37/EC oraz niskonapiciow 73/23/EEC.
 •  
 • mgr in. Jzef Gierasimiuk
  Centralny Instytut Ochrony Pracy-Pastwowy Instytut Badawczy
  Specjalizacja: inynier mechanik dyrektywa 98/37/WE
 •  
 • dr Stefan Gralczyk
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Grnictwa Skalnego
  Specjalizacja: certyfikacja i badania wyrobw na zgodno z dyrektyw 89/106/EEC, certyfikacja zakadowej kontroli produkcji zgodnie z dyrektyw 89/106/EEC.
 •  
 • mgr in. Krzysztof Grajdek
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Grnictwa Skalnego
  Specjalizacja: badania maszyn na zgodno z dyrektyw haasow 2000/14/EC.
 •  
 • dr in. Marcin Hryciuk
  CEMED.INFO spka z o.o.
  Specjalizacja: Wyroby medyczne
 •  
 • in. Czesaw Ilcewicz
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Grnictwa Skalnego
  Specjalizacja: Systemy zarzdzania wg ISO 9000, certyfikacja usug i wyrobw, zasady wprowadzania wyrobw do obrotu wg prawa Unii Europejskiej, Dyrektywy: 98/37/EC, 200/14/EC, 73/23/EEC, 89/106/EEC, 89/336/EEC, polskie przepisy wdraajce prawo UE dot. wolnego handlu
 •  
 • mgr in. Anna Jakiel
  Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o.
  Specjalizacja: Odzie ochronna Rkawice ochronne Obuwie ochronne
 •  
 • dr in. Marek Jewtuch
  ELTEST M. Jewtuch Sp. jawna
  Centrum Oceny, Bada i Rozwoju Sprztu Elektronicznego i Elektrotechnicznego

  Specjalizacja: elektronika, elektrotechnika, bezpieczestwo uytkowania (LVD), kompatybilno (EMC)
 •  
 • mgr in. Magorzata Jdrzejewska
  Centralny Instytut Ochrony Pracy-Pastwowy Instytut Badawczy
  Specjalizacja: inynieria chemiczna 89/686/EWG, 98/37/WE
 •  
 • dr in. Krystyna Kocicka
  ELTEST M. Jewtuch Sp. jawna
  Centrum Oceny, Bada i Rozwoju Sprztu Elektronicznego i Elektrotechnicznego

  Specjalizacja: kompatybilno elektromagnetyczna (EMC)
 •  
 • mgr in. Stefan Kosztowski
  ODDZIA CERTYFIKACJI WYROBW; PRZEMYSOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARW
  Specjalizacja: elektryka, automatyka, pomiary, bezpieczestwo wyrobw
 •  
 • mgr in. Jacek Kowalski
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Grnictwa Skalnego
  Specjalizacja: zasady certyfikacji wyrobw, Dyrektywy: 89/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EC, 89/106/EEC, certyfikacja usug w zakresie gospodarki odpadami.
 •  
 • mgr in. Mariusz ukaszyski
  Cert Partner sp. z o.o.
  Specjalizacja: dyrektywa maszynowa
 •  
 • mgr in. Robert Macias
  SGS Polska Sp. z o.o.
  Specjalizacja: Dyrektywy UE.
 •  
 • dr in. Katarzyna Majchrzycka
  Centralny Instytut Ochrony Pracy-Pastwowy Instytut Badawczy
  Specjalizacja: inynieria wkiennicza dyrektywa 89/686/EWG
 •  
 • Marcin Majdecki
  DET NORSKE VERITAS POLAND Sp. z o.o.
  Specjalizacja: BS 7799, Information Security
 •  
 • mgr in. Edward Makiea
  Zakady Bada i Atestacji ZETOM im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.
  Specjalizacja: Ocena zgodnoci wyrobw, dyrektywy nowego podejcia LVD, EMC, MD, CPD
 •  
 • Mariusz Mazur
  Instytut Ksztacenia Menaderw Jakoci
  Specjalizacja: Systemy Zarzdzania Jakoci wg ISO 9001:2000 Ocena zgodnoci wyrobw w UE System wzajemnego uznawania
 •  
 • dr in. Witold Mikulski
  Centralny Instytut Ochrony Pracy-Pastwowy Instytut Badawczy
  Specjalizacja: Emisja haasu
 •  
 • mgr in. Bogusaw Piasecki
  Urzd Dozoru Technicznego
  Specjalizacja: maszyny, dwigi
 •  
 • Wojciech Piskorski
  DET NORSKE VERITAS POLAND Sp. z o.o.
  Specjalizacja: Emisja gazw cieplarnianych (GHG)
 •  
 • Pawe Piwowarczyk
  Instytut Ksztacenia Menaderw Jakoci
  Specjalizacja: Oznaczenia CE dla wyrobw
 •  
 • dr in. Dariusz Pleban
  Centralny Instytut Ochrony Pracy-Pastwowy Instytut Badawczy
  Specjalizacja: inynier elektronik dyrektywa 98/37/WE
 •  
 • Krzysztof Podolec
  Instytut Ksztacenia Menaderw Jakoci
  Specjalizacja: System Zarzdzania Jakoci wg ISO 9001:2000 Statystyczna Kontrola Produkcji
 •  
 • in. Ireneusz Polaski
  Irpol Ireneusz Polaski
  Specjalizacja: Wdroenia systemw zarzdzania jakoci. Procesy oznakowywania CE. Szkolenia z zakresu ISO, CE i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Doradztwo techniczne.
 •  
 • Dr Grzegorz Przewocki
  Polskie Centrum Bada i Certyfikacji SA
  Specjalizacja: immunologia, mikrobiologia.
 •  
 • mgr Wojciech Roman
  Roman Quality Support
  Specjalizacja: wyroby medyczne MDD ISO 13485
 •  
 • dr in. Edward Rudalski
  ELTEST M. Jewtuch Sp. jawna
  Centrum Oceny, Bada i Rozwoju Sprztu Elektronicznego i Elektrotechnicznego

  Specjalizacja: elektronika, elektrotechnika, bezpieczestwo uytkowania (LVD), kompatybilno (EMC)
 •  
 • dr in. Krzysztof Sieczkarek
  Instytut Logistyki i Magazynowania
  Specjalizacja: Dyrektywa dotyczca Kompatybilnoci Elektromagnetycznej -Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 89/336/EEC
 •  
 • Krzysztof Sotyski
  DET NORSKE VERITAS POLAND Sp. z o.o.
  Specjalizacja: Oznaczenie CE wyrobw medycznych
 •  
 • mgr in. Artur Sroka
  Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
  Specjalizacja: Dyrektywy UE (PED, TPED, ATEX), projektowanie, kontrola jakoci
 •  
 • mgr in. Marek Walczak
  Urzd Dozoru Technicznego
  Specjalizacja: urzdzenia cinieniowe
 •  
 • mgr in. Wincenty Wodarczyk
  Przemysowy Instytut Maszyn Budowlanych
  Specjalizacja: badania maszyn na zgodno z dyrektyw 98/37/WE
 •  
 • mgr in. Piotr Wojciechowski
  Konsulting System Piotr Wojciechowski
  Specjalizacja: Towaroznawca-specjalista zarzdzania jakoci wyrobw. CE-maszyny, urzdzenia elektroniczne, wyroby medyczne (+ISO13485), Atex. Audytor ISO9001/13485
 •  
 • mgr in. Wojciech Wjtowicz
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Grnictwa Skalnego
  Specjalizacja: certyfikacja systemw zarzdzania, certyfikacja zakadowej kontroli produkcji wg dyrektywy 89/106/EEC, certyfikacja personelu.
 •  
 • in. Henryk Zawadzki
  Przemysowy Instytut Maszyn Budowlanych
  Specjalizacja: Ocena zgodnoci z dyrektywami nowego podejcia 98/37/WE maszynow i 2000/14/WE haasow.
 •  
   


     Patronat
   
     Partnerzy serwisu
   
     Pom nam tworzy
     serwis oznaczenie-ce.pl

  oce serwis i jego
     narzdzia
  podpowiedz co naley
     zmieni, a co warto
     kontynuowa

  Wpisz swoje uwagi
  i przelij je do nas
  Twj e-mail:
   
   
   
  Promujemy:
  www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
  www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie