Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Zespół ekspertów
 
Oprócz stałej obsługi zajmującej się bieżącą administracją i aktualizacją serwisu oznaczenie-ce.pl, do współpracy przy rozwijaniu zawartości merytorycznej zostali zaproszeni eksperci z zakresu poszczególnych dziedzin objętych Dyrektywami Nowego i Globalnego Podejścia. Do ich najważniejszych zadań należy:
 • udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane przez użytkowników serwisu,
 • kontrola i konsultowanie aktualności serwisu
 • rozbudowywanie zawartości serwisu o opracowania szczegółowe związane z problematyką oznaczenia CE
Do grona ekspertów serwisu zostali zaproszeni przedstawiciele firm i laboratoriów specjalistycznych, jednostek notyfikowanych, publicznych branżowych instytucji technicznych oraz centralnych urzędów administracji państwowej, posiadający praktyczne doświadczenie w wybranych obszarach Nowego i Globalnego Podejścia. Do Zespołu Ekspertów zostali również zaproszeni przedstawiciele instytucji otoczenia gospodarki oraz zajmujące się różnymi obszarami prawa europejskiego. Jesteśmy przekonani, iż tak szeroki zespół ekspertów pozwoli użytkownikom serwisu pozyskać niezbędną wiedzę związaną z problematyką oznaczenia CE.


 • Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
  Specjalizacja:
 •  
 • mgr inż. Bożena Bandyra
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  Specjalizacja: certyfikacja systemów zarządzania, certyfikacja personelu.
 •  
 • mgr inż. Marek Barnaś
  Urząd Dozoru Technicznego
  Specjalizacja: urządzenia ciśnieniowe, urządzenia spalające paliwa gazowe, efektywność energetyczna kotłów
 •  
 • Włodzimierz Biel
  DET NORSKE VERITAS POLAND Sp. z o.o.
  Specjalizacja: Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy (OHSAS, PN-N 18001, ISRS)
 •  
 • dr Zbyszek Bielecki
  Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych
  Specjalizacja: Ochrona przed hałasem. Dyrektywa 2000/14/WE. Prawo techniczne Unii Europejskiej. Normalizacja w dziedzinie maszyn i urządzeń.
 •  
 • dr inż. Iwona Borek-Idźkowska
  EU CERTO OFFICE Iwona Borek-Idźkowska
  Specjalizacja: Ocena zgodności wg dyrektyw Nowego Podejścia m.in. 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2004/108/WE. Właściciel firmy EU CERTO OFFICE. W latach 2001 – 2012 praca w jednostce naukowo-badawczej ściśle związana z oceną zgodności maszyn i urządzeń oraz opracowywan
 •  
 • dr inż Maria Borkowska
  Osrodek Certyfikacji Wyrobów Przemysłowego Instytutu Elektroniki
  Specjalizacja: ocena zgodności z dyrektywami nowego podejścia UE - wyroby elektroniczne
 •  
 • mgr inż. Jan Bystrzycki
  Przedsiębiorsto Usługowo-Handlowe
  Specjalizacja: ekspert PARP, rzeczoznawca, audyt technologiczny, plan rozwoju przedsiębiorstwa i technologii, wdrażanie pozyskanych technologii, wyceny majątkowe,biegły sądowy, biegły skarbowy
 •  
 • dr inż. Mirosław Chłosta
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  Specjalizacja: badania konstrukcji ochronnych operatora FOPS i ROPS, badania maszyn dla budownictwa, w tym na zgodność z dyrektywą maszynową 89/37/EC.
 •  
 • inż. Robert Dorociak
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  Specjalizacja: badania maszyn wykończeniowych dla budownictwa oraz transportu wewnętrznego w tym na zgodność z dyrektywami maszynową 89/37/EC oraz niskonapięciową 73/23/EEC.
 •  
 • mgr inż. Józef Gierasimiuk
  Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
  Specjalizacja: inżynier mechanik dyrektywa 98/37/WE
 •  
 • dr Stefan Góralczyk
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  Specjalizacja: certyfikacja i badania wyrobów na zgodność z dyrektywą 89/106/EEC, certyfikacja zakładowej kontroli produkcji zgodnie z dyrektywą 89/106/EEC.
 •  
 • mgr inż. Krzysztof Grajdek
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  Specjalizacja: badania maszyn na zgodność z dyrektywą hałasową 2000/14/EC.
 •  
 • dr inż. Marcin Hryciuk
  CEMED.INFO spółka z o.o.
  Specjalizacja: Wyroby medyczne
 •  
 • inż. Czesław Ilcewicz
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  Specjalizacja: Systemy zarządzania wg ISO 9000, certyfikacja usług i wyrobów, zasady wprowadzania wyrobów do obrotu wg prawa Unii Europejskiej, Dyrektywy: 98/37/EC, 200/14/EC, 73/23/EEC, 89/106/EEC, 89/336/EEC, polskie przepisy wdrażające prawo UE dot. wolnego handlu
 •  
 • mgr inż. Anna Jakiel
  Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o.
  Specjalizacja: Odzież ochronna Rękawice ochronne Obuwie ochronne
 •  
 • dr inż. Marek Jewtuch
  ELTEST M. Jewtuch Sp. jawna
  Centrum Oceny, Badań i Rozwoju Sprzętu Elektronicznego i Elektrotechnicznego

  Specjalizacja: elektronika, elektrotechnika, bezpieczeństwo użytkowania (LVD), kompatybilność (EMC)
 •  
 • mgr inż. Małgorzata Jędrzejewska
  Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
  Specjalizacja: inżynieria chemiczna 89/686/EWG, 98/37/WE
 •  
 • dr inż. Krystyna Kocięcka
  ELTEST M. Jewtuch Sp. jawna
  Centrum Oceny, Badań i Rozwoju Sprzętu Elektronicznego i Elektrotechnicznego

  Specjalizacja: kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
 •  
 • mgr inż. Stefan Kosztowski
  ODDZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW; PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
  Specjalizacja: elektryka, automatyka, pomiary, bezpieczeństwo wyrobów
 •  
 • mgr inż. Jacek Kowalski
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  Specjalizacja: zasady certyfikacji wyrobów, Dyrektywy: 89/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EC, 89/106/EEC, certyfikacja usług w zakresie gospodarki odpadami.
 •  
 • mgr inż. Mariusz Łukaszyński
  Cert Partner sp. z o.o.
  Specjalizacja: dyrektywa maszynowa
 •  
 • mgr inż. Robert Macias
  SGS Polska Sp. z o.o.
  Specjalizacja: Dyrektywy UE.
 •  
 • dr inż. Katarzyna Majchrzycka
  Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
  Specjalizacja: inżynieria włókiennicza dyrektywa 89/686/EWG
 •  
 • Marcin Majdecki
  DET NORSKE VERITAS POLAND Sp. z o.o.
  Specjalizacja: BS 7799, Information Security
 •  
 • mgr inż. Edward Makieła
  Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.
  Specjalizacja: Ocena zgodności wyrobów, dyrektywy nowego podejścia LVD, EMC, MD, CPD
 •  
 • Mariusz Mazur
  Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
  Specjalizacja: Systemy Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2000 Ocena zgodności wyrobów w UE System wzajemnego uznawania
 •  
 • dr inż. Witold Mikulski
  Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
  Specjalizacja: Emisja hałasu
 •  
 • mgr inż. Bogusław Piasecki
  Urząd Dozoru Technicznego
  Specjalizacja: maszyny, dźwigi
 •  
 • Wojciech Piskorski
  DET NORSKE VERITAS POLAND Sp. z o.o.
  Specjalizacja: Emisja gazów cieplarnianych (GHG)
 •  
 • Paweł Piwowarczyk
  Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
  Specjalizacja: Oznaczenia CE dla wyrobów
 •  
 • dr inż. Dariusz Pleban
  Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
  Specjalizacja: inżynier elektronik dyrektywa 98/37/WE
 •  
 • Krzysztof Podolec
  Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
  Specjalizacja: System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2000 Statystyczna Kontrola Produkcji
 •  
 • inż. Ireneusz Polański
  Irpol Ireneusz Polański
  Specjalizacja: Wdrożenia systemów zarządzania jakością. Procesy oznakowywania CE. Szkolenia z zakresu ISO, CE i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Doradztwo techniczne.
 •  
 • Dr Grzegorz Przewłocki
  Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA
  Specjalizacja: immunologia, mikrobiologia.
 •  
 • mgr Wojciech Roman
  Roman Quality Support
  Specjalizacja: wyroby medyczne MDD ISO 13485
 •  
 • dr inż. Edward Rudalski
  ELTEST M. Jewtuch Sp. jawna
  Centrum Oceny, Badań i Rozwoju Sprzętu Elektronicznego i Elektrotechnicznego

  Specjalizacja: elektronika, elektrotechnika, bezpieczeństwo użytkowania (LVD), kompatybilność (EMC)
 •  
 • dr inż. Krzysztof Sieczkarek
  Instytut Logistyki i Magazynowania
  Specjalizacja: Dyrektywa dotycząca Kompatybilności Elektromagnetycznej -Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 89/336/EEC
 •  
 • Krzysztof Sołtyski
  DET NORSKE VERITAS POLAND Sp. z o.o.
  Specjalizacja: Oznaczenie CE wyrobów medycznych
 •  
 • mgr inż. Artur Sroka
  Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
  Specjalizacja: Dyrektywy UE (PED, TPED, ATEX), projektowanie, kontrola jakości
 •  
 • mgr inż. Marek Walczak
  Urząd Dozoru Technicznego
  Specjalizacja: urządzenia ciśnieniowe
 •  
 • mgr inż. Wincenty Włodarczyk
  Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych
  Specjalizacja: badania maszyn na zgodność z dyrektywą 98/37/WE
 •  
 • mgr inż. Piotr Wojciechowski
  Konsulting System Piotr Wojciechowski
  Specjalizacja: Towaroznawca-specjalista zarządzania jakością wyrobów. CE-maszyny, urządzenia elektroniczne, wyroby medyczne (+ISO13485), Atex. Audytor ISO9001/13485
 •  
 • mgr inż. Wojciech Wójtowicz
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  Specjalizacja: certyfikacja systemów zarządzania, certyfikacja zakładowej kontroli produkcji wg dyrektywy 89/106/EEC, certyfikacja personelu.
 •  
 • inż. Henryk Zawadzki
  Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych
  Specjalizacja: Ocena zgodności z dyrektywami nowego podejścia 98/37/WE maszynową i 2000/14/WE hałasową.
 •  
   


     Patronat
   
     Partnerzy serwisu
   
     Pomóż nam tworzyć
     serwis oznaczenie-ce.pl

  oceń serwis i jego
     narzędzia
  podpowiedz co należy
     zmienić, a co warto
     kontynuować

  Wpisz swoje uwagi
  i prześlij je do nas
  Twój e-mail:
   
   
   
  Promujemy:
  www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
  www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie