Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Zamwienia publiczne - aktualnoci
 

W dniu 23 listopada 2006 r. odbyo si zorganizowane przez Instytut Spraw Publicznych seminarium pn. "Zapobieganie zjawisku korupcji w zamwieniach publicznych w Polsce”. Udzia w seminarium wzili...
2007-01-04 Instytut Zamwie Publicznych  
Publikacje z zakresu zamwie publicznych
Szanowni Pastwo,

Z przyjemnoci informujemy, i Urzd Zamwie Publicznych wyda opracowane przez pracownikw i wsppracownikw Instytutu Zamwie Publicznych cztery publikacje z zakresu zamwie...
2007-01-04 Instytut Zamwie Publicznych  
Ujednolicony tekst nowelizowanej ustawy Prawo zamwie publicznych.
Szanowni Pastwo zachcamy do lektury ujednoliconego przez Urzd Zamwie Publicznych tekstu ustawy Prawo zamwie publicznych.
...
2006-07-02 Instytut Zamwie Publicznych  
Prawo Zamwie Publicznych
W sierpniu 2005 r. wesza w ycie wzgldem Rzeczypospolitej Polskiej Konwencja haska w sprawie zniesienia wymogu legalizacji zagranicznych dokumentw urzdowych. Konwencja ta zastpuj dotychczas...
2006-06-30 Instytut Zamwie Publicznych  
Poczy nas wsplny cel ...
...
2006-03-30 Instytut Zamwie Publicznych  
Prawo Zamwie Publicznych
Jedn z najwaniejszych czynnoci zamawiajcego przy udzielaniu zamwienia publicznego jest opis przedmiotu tego zamwienia. Powinien on wskazywa na rzeczywiste potrzeby zamawiajcego oraz umoliwi...
2006-03-30 Instytut Zamwie Publicznych  
Publikacje na temat zamwie publicznych
Szanowni Pastwo,

uprzejmie informujemy, i Instytut Zamwie Publicznych rozpoczyna prac nad opracowaniem czterech publikacji z zakresu zamwie publicznych.

Projekt Wspfinansowany Przez Uni...
2006-02-01 Instytut Zamwie Publicznych  
Prawo Zamwie Publicznych
W postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na zamawiajcym spoczywa obowizek okrelenia warunkw udziau wykonawcw w postpowaniu oraz sprawdzenie, czy rzeczywicie speniaj oni te warunki. ...
2006-02-01 Instytut Zamwie Publicznych  
tajemnica przedsibiorstwa
Zamawiajcy musi bada, ktre informacje mog by zastrzeone
Co utajnia, a co udostpnia
...
2005-11-22 Instytut Zamwie Publicznych  
Trzeba inaczej czyta przepisy
Protest – cz 1...
2005-07-17 Instytut Zamwie Publicznych  
Kiedy, w jakiej wysokoci i formie mona da wadium
Zabezpieczenie interesu zamawiajcego
...
2005-01-25 Instytut Zamwie Publicznych  
Prawo Zamwie Publicznych, Numer 3
Komisja przetargowa jest dzi cakowicie podporzdkowana woli kierownika zamawiajcego. Nawet gdy wie, e wykonywane przez ni polecenia s niezgodne z Prawem zamwie publicznych (Pzp), musi si im...
2005-01-19 Instytut Zamwie Publicznych  
Od stycznia atestacja w zamwieniach publicznych
Od stycznia przedsibiorstwa udzielajce zamwie sektorowych bd mogy podda si procesowi atestacji, co pozwoli im uzyska „wiadectwo solidnoci” i zwolni je z wielu procedur...
2005-01-04 Instytut Zamwie Publicznych  
Forum Sekretarzy Powiatw i Miast
3 grudnia 2004 r. odbyo si w Warszawie Forum Sekretarzy Powiatw i Miast, na ktrym poruszano problematyk zarzdzania urzdami samorzdowymi z uyciem nowoczesnych technologii: oglnokrajowej...
2004-12-05 Instytut Zamwie Publicznych  
Prawo Zamwie Publicznych, Numer 2
Oddajemy w Pastwa rce drugi numer „Prawa Zamwie Publicznych” - kwartalnika w caoci powiconego tematyce zamwie publicznych. Mamy nadziej, e bdzie on pomocny w rozwizaniu...
2004-12-05 Instytut Zamwie Publicznych  
 


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie