Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Informacje ogólne
 
Kilka słów o serwisie oznaczenie-ce.pl.
Promocja serwisu oznaczenie-ce.pl
Oferta dla jednostek certyfikujących


Serwis oznaczenie-ce.pl został stworzony by przybliżyć polskim przedsiębiorcom problematykę bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej. Ideą przyświecającą twórcom serwisu było stworzenie źródła informacji, które zawierać będzie możliwie najwięcej danych. Realizując tą myśl stworzyliśmy odpowiednie opracowania merytoryczne oraz wyposażyliśmy serwis w narzędzia potrzebne każdemu przedsiębiorcy, dzięki którym może on m.in.:

 • dowiedzieć się czy jego produkt podlega dyrektywom Nowego Podejścia, pobrać niezbędne akty prawne, dokumenty i opracowania związane ze stosowaniem oznaczenia CE dla danej grupy produktów

 • zapoznać się z aktualnościami dotyczącymi problematyki CE, zaprenumerować aktualności

 • skorzystać z przewodnika, który wyjaśni podstawy problematyki oznaczenia CE

 • w sprawach szczegółowych poprosić o pomoc konsultantów serwisu

Również dla ułatwienia działalności polskich przedsiębiorstw zamieściliśmy w serwisie wykazy wszystkich tych podmiotów, które mogą czynnie pomóc w badaniu produktu i przeprowadzeniu procedur wymaganych dyrektywami NiGP. Tak więc użytkownicy serwisu mają stały dostęp do baz:

 • jednostek notyfikowanych

 • jednostek certyfikujących

 • laboratoriów badawczych

 • laboratoriów pomiarowych

 • firm doradczych i szkoleniowych

Bazy te dostępne są dla użytkownika przez cały czas korzystania z serwisu (zawierający

Chcąc ułatwić kontakt naszych Partnerów z przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą stworzyliśmy narzędzia, które umożliwiają:

 • publikowanie bieżących informacji nt. własnej działalności

 • publikowanie artykułów, dokumentów i opracowań dotyczących problematyki CE

 • komunikowanie się z poszczególnymi użytkownikami poprzez publikowanie odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące problematyki CE.

Te formy aktywności Partnerów - opatrzone podpisem z nazwą firmy, łączem do stron firmowych oraz nazwiskiem autora - będą podstawą do umocnienia ich wizerunku w grupie stałych odbiorców usług oraz budowania zaufania potencjalnych klientów.

Promocja serwisu oznaczenie-ce.pl
Pragnąc dotrzeć do kilkudziesięciu tysięcy polskich przedsiębiorstw realizujemy różne działania promocyjne, są to:

 • publikacja multimedialna "Oznaczenie CE - przewodnik", jest nieodpłatnie dystrybuowana przez 48 specjalistycznych ośrodków informacji europejskiej rozmieszczonych na terenie całego kraju

 • publikacje promujące serwis w wydawnictwach branżowych i ogólnogospodarczych

 • udział w ogólnopolskich imprezach targowych, seminariach, konferencjach

 • działania promocyjne prowadzone we współpracy z otoczeniem środowiska gospodarczego (firmy, wydawnictwa - partnerzy projektu)

 • działania informacyjne prowadzone przez Urzędy i organizacje gospodarczeOferta dla Partnerów (jednostek notyfikowanych i certyfikujących, laboratoriów badawczych i pomiarowych, firm doradczych i szkoleniowych)
Proponujemy Państwu współpracę polegającą na udostępnieniu serwisu i jego narzędzi dla promocji działalności Waszej Firmy. Każdy podmiot będący Partnerem serwisu oznaczenie-ce.pl ma możliwość korzystania z następujących narzędzi:

Bazy Partnerów
prezentujące najważniejsze informacje dotyczące danej instytucji / firmy: logo, dane teleadresowe wraz z łączem do własnych stron internetowych oraz informacje dodatkowe takie jak np. typy certyfikacji systemów, certyfikowane branże lub obszar działalności firmy, oferta firmy, zestawienie wszystkich materiałów i informacji opublikowanych przez daną firmę. Dane teleadresowe Partnerów oraz bieżąca oferta należą do informacji najbardziej poszukiwanych przez użytkowników naszego serwisu - ten wniosek jednoznacznie wynika z danych zebranych przez serwer (zapytania wysyłane do serwera oraz wyszukiwarek internetowych, pytania użytkowników kierowane do konsultantów serwisu) oraz z pytań przedsiębiorców zadawanych podczas konferencji i seminariów prowadzonych w różnych częściach kraju.

Bazy Partnerów dostępne są dla użytkownika przez cały czas korzystania z zawartości serwisu. Podczas przeglądania działów poświęconych poszczególnym Dyrektywom Nowego Podejścia użytkownikowi prezentowane są wykazy jednostek certyfikujących, laboratoriów badawczych i pomiarowych, firm doradczych i szkoleniowych prowadzących działalność w obszarze danej dyrektywy. zobacz»

Regionalne wykazy jednostek certyfikujących (dla poszczególnych województw) przygotowane w postaci graficznej - na mapie kraju użytkownik wskazuje wybrane województwo. Widoczne przez cały czas korzystania z zasobów serwisu. (w przygotowaniu)

Oferta jednostki certyfikującej
publikowana na stronach serwisu oznaczenie-ce.pl, dostępna dla użytkowników z poziomu wykazów jednostek certyfikujących, umożliwiająca zamieszczenie dowolnych treści reklamowych. Panel zarządzania publikowaną ofertą umożliwia użytkownikowi (firmie certyfikującej) m.in.: podzielenie oferty na kilka części oddzielonych śródtytułami, dołączenie grafik, dołączenie odesłania do konkretnego miejsca w sieci internet (np. do stron własnych firmy), wprowadzanie nieograniczonej ilości zmian. zobacz»

Ekspert serwisu
Serwis oznaczenie-ce.pl jest platformą wymiany doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów pomiędzy jednostkami certyfikującymi, laboratoriami, a użytkownikami serwisu. Dla realizacji tego celu powołany został Zespół Ekspertów. Rolą ekspertów jest konsultowanie zawartości merytorycznej serwisu oraz udzielanie odpowiedzi na pytania użytkowników.

Każda jednostka certyfikująca zarejestrowana w serwisie ma możliwość zgłoszenia swoich przedstawicieli do Zespołu Ekspertów - praktyków z zakresu różnych gałęzi prawa europejskiego. Ekspert jest prezentowany w wykazie poprzez podanie stopnia naukowego, imienia i nazwiska (z ewentualnym łączem do wskazanej strony internetowej), adresu e-mail, nazwą firmy delegującej (z ewentualnym łączem do wskazanej strony internetowej). zobacz»

Aktualności
Partnerzy serwisu mają możliwość publikowania "aktualności" - informacji dotyczących bieżącej działalności (konferencje, seminaria, szkolenia, publikacje, itp.). Poszczególne wiadomości publikowane są w dziale "aktualności oraz w metrykach dyrektyw, których dotyczą. zobacz»

Każdy użytkownik ma możliwość zapoznania się ze zbiorem materiałów opublikowanych przez wybraną firmę. To z kolei jest narzędziem dla użytkowników, które pozwala zapoznać się z działalnością i doświadczeniem wybranej firmy. zobacz»

Publikacje uzupełniające - komentarze, opracowania, dokumenty
Partnerzy serwisu mają możliwość publikowania opracowań, komentarzy, publikacji - związanych z poszczególnymi dyrektywami Nowego Podejścia. Dokumenty te wyświetlane są użytkownikom serwisu w metrykach dyrektyw. Publikowane artykuły i opracowania mogą mieć tylko charakter merytoryczny (nie mogą stanowić oferty handlowej wyrażonej wprost). Każdy opublikowany materiał podpisywany jest nazwiskiem autora (eksperta serwisu) oraz logotypem i nazwą firmy przez niego reprezentowanej w serwisie. Ta grupa działań, dostępna dla Partnerów daje możliwość zaprezentowania wiedzy i doświadczenia kadr. zobacz»

Każdy użytkownik ma możliwość zapoznania się ze zbiorem materiałów opublikowanych przez wybraną firmę. To z kolei jest narzędziem dla użytkowników, które pozwala zapoznać się z działalnością i doświadczeniem wybranej firmy. zobacz»

Odpowiedzi na pytania użytkowników
Użytkownicy serwisu oznaczenie-ce.pl mają możliwość zadawania pytań dotyczących spraw szczegółowych związanych z problematyką oznaczenia CE. Bieżącą obsługę pytań prowadzą konsultanci serwisu, jednak takie działania mogą podejmować również przedstawiciele Partnerów (m.in.: Eksperci Serwisu). Ta forma aktywności jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktów pomiędzy firmą (użytkownikiem serwisu), a jednostką certyfikującą. Firma korzystająca z serwisu, która otrzyma konkretną merytoryczną poradę od firmy specjalistycznej chętniej skorzysta z usług tej danej jednostki certyfikującej. zobacz»

Treści publikowane przy użyciu tego narzędzia mogą mieć tylko charakter merytoryczny.

Statystyki
Wszyscy Partnerzy serwisu www.oznaczenie-ce.pl mają dostęp do statystyk pozwalających na analizowanie odwiedzalności serwisu oraz zainteresowań użytkowników.

   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie