Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Aktualnoci CE
 
Forum Sekretarzy Powiatw i Miast
3 grudnia 2004 r. odbyo si w Warszawie Forum Sekretarzy Powiatw i Miast, na ktrym poruszano problematyk zarzdzania urzdami samorzdowymi z uyciem nowoczesnych technologii: oglnokrajowej telekomunikacyjnej sieci dostpu oraz rnego rodzaju programw i produktw informatycznych.
Jednym z omwionych zagadnie bya informatyzacja zamwie publicznych polegajca nie tylko na wykorzystaniu platformy internetowej do przeprowadzania przetargw elektronicznych, ale take jako sposobu komunikacji pomidzy organem samorzdowym, a doradc udzielajcym porad z zakresu Prawa Zamwie Publicznych.
Instytut Zamwie Publicznych mia niewtpliw przyjemno wzicia udziau w/w Forum.
 

Budowa demokratycznego Pastwa i spoeczestwa obywatelskiego stawia szczeglne zadania przed organami samorzdu terytorialnego. Urzdy samorzdowe powinny by coraz sprawniej zarzdzane i przejrzyste, co pociga za sob konieczno coraz lepszej ich organizacji z jednej, a maksymalnej dostpnoci mieszkacw do informacji z drugiej strony.
Dzi dysponujemy ju wieloma narzdziami umoliwiajcymi takie zorganizowanie urzdu, aby by on bezpieczny, sprawnie wykonujcy swoje zadania i przyjazny dla interesantw a jednoczenie maksymalnie efektywny w realizowaniu swoich zada na rzecz spoecznoci lokalnej.
Na Forum Sekretarzy Powiatw i Miast przedstawiono rozwizania, ktre przy niewielkim nakadzie kosztw i pracy mog pomc Samorzdowcom podnie na jeszcze wyszy poziom organizacj i funkcjonowanie urzdw.


W programie m.in.:

Panel I -
• Prezentacja programw i produktw informatycznych wspierajcych zarzdzanie urzdami samorzdowymi
• Prezentacja programw informatycznych wspierajcych realizacj zamwie publicznych
• Prezentacja budowy oglnokrajowej telekomunikacyjnej sieci dostpu (uczestnicy Forum otrzymaj, do nieodpatnego testowania, wyposaenie TalkPro, niezbdne do korzystania z bezpatnych rozmw telefonicznych w ramach sieci zbudowanej w urzdach administracji publicznej)
• Prezentacja sieci @jst oraz innych form wsparcia informacyjnego prowadzonych przez ZPP

Panel II – Bezpieczny i sprawnie zarzdzany urzd samorzdowy
• Prezentacja projektu „Bezpieczny urzd to bezpieczne pastwo”, ktrego elementami s: ochrona legalnoci, ochrona komputera, ochrona danych osobowych, ochrona fizyczna
• Informacja na temat infrastruktury technicznej wspierajcej systemy bezpieczestwa
• Instrumenty wspierajce administracj samorzdow w realizacji zamwie publicznych
• Moliwoci skorzystania przez jednostki samorzdu terytorialnego z dotacji Unii Europejskiej, w tym za pomoc instrumentw bezporednich i instrumentw optymalizacji budetowej
• W drodze do budowy „samorzdowej suby cywilnej” – zmiany w ustawie o pracownikach samorzdowych
 
Dalsze informacje...

2004-12-05 Instytut Zamwie Publicznych
Powrt


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie