Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Aktualnoci CE
 
Prawo Zamwie Publicznych, Numer 3
Komisja przetargowa jest dzi cakowicie podporzdkowana woli kierownika zamawiajcego. Nawet gdy wie, e wykonywane przez ni polecenia s niezgodne z Prawem zamwie publicznych (Pzp), musi si im podporzdkowa. Czy tak by musi? Takie pytanie stawia Andrzej Polak w naszej staej rubryce: „Kontrapunkt”. Ja odpowiadam: nie, to mona, a nawet trzeba zmieni. Tylko wwczas poprawi si bowiem standard postpowa o udzielanie zamwie publicznych. Oczywicie nie da si tego zrobi bez wczeniejszego powoania nowego zawodu: niezalenego konsultanta zamwie publicznych.
 

Trudno byoby znale bardziej niejasny akt prawny ni ustawa o podatku od towarw i usug. Dlatego ciko si dziwi, e coraz wicej sporw wybucha na temat stawki VAT przy zamwieniach publicznych. Powszechn praktyk jest okrelanie wysokoci stawki VAT w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia. Anna Specht w artykule: „Kto odpowiada za z stawk” przekonuje, e to wykonawca powinien decydowa, jaki podatek bdzie pacony. Teza dyskusyjna, ale bez wtpienia warto si nad ni zastanowi.
 

Po prawie roku obowizywania Prawa zamwie publicznych pojawia si coraz wicej zastrzee do niektrych przepisw ustawy. Okazuje si np., e polski ustawodawca zaniy progi, od ktrych powstaje obowizek publikowania ogosze w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej. Co wicej, przekaza Prezesowi Rady Ministrw prawo do okrelania redniego kursu zotego w stosunku do euro. Tymczasem wartoci progowe dla zamawiajcych z caej Wsplnoty s publikowane co dwa lata, ale nie podaje si w nich kursu przeliczeniowego. Wynika z tego, e Pzp przypisuje Prezesowi Rady Ministrw kompetencj, ktr wczeniej dyrektywy przyznay Komisji Europejskiej. Pisze o tym Zbigniew Raczkiewicz w tekcie: „O wartociach progowych i sposobach ich obliczania”.
 


Krytycznych uwag wobec Pzp jest wicej. Nadawcy publiczni skar si, e ustawodawca zapomnia o tym, i produkuj wasne programy. O ile kupno praw do transmisji programw wyczono spod ustawy, o tyle przy wasnej produkcji telewizja publiczna musi ju przestrzega procedur zamwieniowych. Problem ten porusza Marcin Og w tekcie: „Media publiczne na z gry straconej pozycji”.
 


Jak zwykle staramy si, aby „Prawo Zamwie Publicznych” byo jak najbliej problemw, z ktrymi na co dzie borykaj si zarwno zamawiajcy, jak i wykonawcy. Praktyczny artyku „Zabezpieczenie interesu zamawiajcego” przyblia nie zawsze oczywist tematyk wadium. Piszemy te o zarzdzaniu nieruchomociami gminnymi, dokumentach, jakich zamawiajcy moe da od wykonawcw, oraz rozwizaniach zamiennych przy robotach budowlanych.
 


W staej rubryce: „Jak prowadzi postpowanie” przedstawiamy wzr specyfikacji istotnych warunkw zamwienia w trybie zamwienia z wolnej rki na usug. Z kolei w czci doradczej eksperci Instytutu Zamwie Publicznych odpowiadaj na Pastwa pytania.

 
Grzegorz Wicik
redaktor naczelny „Prawa Zamwie Publicznych”
 
Dalsze informacje...

2005-01-19 Instytut Zamwie Publicznych
Powrt


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie