Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Aktualności CE
 
Prawo Zamówień Publicznych, Numer 3
Komisja przetargowa jest dziś całkowicie podporządkowana woli kierownika zamawiającego. Nawet gdy wie, że wykonywane przez nią polecenia są niezgodne z Prawem zamówień publicznych (Pzp), musi się im podporządkować. Czy tak być musi? Takie pytanie stawia Andrzej Polak w naszej stałej rubryce: „Kontrapunkt”. Ja odpowiadam: nie, to można, a nawet trzeba zmienić. Tylko wówczas poprawi się bowiem standard postępowań o udzielanie zamówień publicznych. Oczywiście nie da się tego zrobić bez wcześniejszego powołania nowego zawodu: niezależnego konsultanta zamówień publicznych.
 

Trudno byłoby znaleźć bardziej niejasny akt prawny niż ustawa o podatku od towarów i usług. Dlatego ciężko się dziwić, że coraz więcej sporów wybucha na temat stawki VAT przy zamówieniach publicznych. Powszechną praktyką jest określanie wysokości stawki VAT w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Anna Specht w artykule: „Kto odpowiada za złą stawkę” przekonuje, że to wykonawca powinien decydować, jaki podatek będzie płacony. Teza dyskusyjna, ale bez wątpienia warto się nad nią zastanowić.
 

Po prawie roku obowiązywania Prawa zamówień publicznych pojawia się coraz więcej zastrzeżeń do niektórych przepisów ustawy. Okazuje się np., że polski ustawodawca zaniżył progi, od których powstaje obowiązek publikowania ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Co więcej, przekazał Prezesowi Rady Ministrów prawo do określania średniego kursu złotego w stosunku do euro. Tymczasem wartości progowe dla zamawiających z całej Wspólnoty są publikowane co dwa lata, ale nie podaje się w nich kursu przeliczeniowego. Wynika z tego, że Pzp przypisuje Prezesowi Rady Ministrów kompetencję, którą wcześniej dyrektywy przyznały Komisji Europejskiej. Pisze o tym Zbigniew Raczkiewicz w tekście: „O wartościach progowych i sposobach ich obliczania”.
 


Krytycznych uwag wobec Pzp jest więcej. Nadawcy publiczni skarżą się, że ustawodawca zapomniał o tym, iż produkują własne programy. O ile kupno praw do transmisji programów wyłączono spod ustawy, o tyle przy własnej produkcji telewizja publiczna musi już przestrzegać procedur zamówieniowych. Problem ten porusza Marcin Ożóg w tekście: „Media publiczne na z góry straconej pozycji”.
 


Jak zwykle staramy się, aby „Prawo Zamówień Publicznych” było jak najbliżej problemów, z którymi na co dzień borykają się zarówno zamawiający, jak i wykonawcy. Praktyczny artykuł „Zabezpieczenie interesu zamawiającego” przybliża nie zawsze oczywistą tematykę wadium. Piszemy też o zarządzaniu nieruchomościami gminnymi, dokumentach, jakich zamawiający może żądać od wykonawców, oraz rozwiązaniach zamiennych przy robotach budowlanych.
 


W stałej rubryce: „Jak prowadzić postępowanie” przedstawiamy wzór specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę. Z kolei w części doradczej eksperci Instytutu Zamówień Publicznych odpowiadają na Państwa pytania.

 
Grzegorz Wicik
redaktor naczelny „Prawa Zamówień Publicznych”
 
Dalsze informacje...

2005-01-19 Instytut Zamówień Publicznych
Powrót


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie