Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Aktualności CE
 
Prawo Zamówień Publicznych
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zamawiającym spoczywa obowiązek określenia warunków udziału wykonawców w postępowaniu oraz sprawdzenie, czy rzeczywiście spełniają oni te warunki.
 

Ustawa Prawo zamówień publicznych wskazuje w tym zakresie jedynie, iż wykonawcy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania. Józef Edmund Nowicki w swym artykule "Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego" podpowiada jak należy te ogólne wymagania doprecyzować i wyczerpująco omawia obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
 

Problematyka dotycząca zawarcia przez zamawiającego umowy o zamówienie publiczne jeszcze przed rozpatrzeniem ewentualnych protestów wzbudza ostatnio coraz więcej kontrowersji. Przemysław Wierzbicki wnikliwie analizuje stan prawny, szczególny nacisk kładąc na kompetencje zespołu arbitrów i sądu powszechnego w takich przypadkach. Podkreśla, iż w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania czy w ten sposób zawarta umowa jest ważna, doniosłe znaczenie ma to, czy umowa została tylko zawarta, czy może także wykonana.
 

Związek między jakością systemu zamówień publicznych i poziomem zjawisk korupcyjnych jest oczywisty. Piotr Wiśniewski w opracowaniu „Rekomendacje w zakresie przeciwdziałania zjawisku korupcji w Polsce przez wykorzystanie narzędzi elektronicznych w obszarze zamówień publicznych” formułuje kilka ważkich postulatów, które powinny być uwzględnione w nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Chodzi przede wszystkim o zmianę charakteru aukcji elektronicznej (licytacji), wprowadzenie elektronicznej komunikacji między zamawiającymi a wykonawcami oraz o publikowanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych w formie elektronicznej.
 

W części doradczej Justyna Olszewska i Danuta Myga prezentują wzory dokumentacji na potrzeby instytucji zarządzających w postępowaniach przetargowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 

Z kolei Grzegorz Wicik odpowiada na szereg konkretnych pytań, które pojawiły się w ostatnim czasie wśród zamawiających i wykonawców. Czy pracownicy finansowi muszą składać oświadczenie o okolicznościach wyłączających z postępowania na drukach ZP-11? Czy zamawiający musi czy tylko może kopiować dla jednego wykonawcy ofertę innego? Czy powierzenie parkingu w nieodpłatny zarząd wymaga stosowania procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych?
 

Z kolei Grzegorz Wicik odpowiada na szereg konkretnych pytań, które pojawiły się w ostatnim czasie wśród zamawiających i wykonawców. Czy pracownicy finansowi muszą składać oświadczenie o okolicznościach wyłączających z postępowania na drukach ZP-11? Czy zamawiający musi czy tylko może kopiować dla jednego wykonawcy ofertę innego? Czy powierzenie parkingu w nieodpłatny zarząd wymaga stosowania procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych?
 
Grzegorz Wicik
redaktor naczelny „Prawa Zamówień Publicznych”
 
Dalsze informacje...

2006-02-01 Instytut Zamówień Publicznych
Powrót


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie