Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Aktualnoci CE
 
Prawo Zamwie Publicznych
W sierpniu 2005 r. wesza w ycie wzgldem Rzeczypospolitej Polskiej Konwencja haska w sprawie zniesienia wymogu legalizacji zagranicznych dokumentw urzdowych. Konwencja ta zastpuj dotychczas stosowan legalizacj konsularn tzw. klauzul apostille tzn. powiadczeniem w specyficznej formie, przewidzianej w zaczniku do Konwencji. O niektrych skutkach i kopotach ze stosowaniem nowych przepisw pisz Magdalena Czajkowska i Pawe Czubik w artykule „O naduywaniu klauzuli apostille z Konwencji haskiej w zamwieniach publicznych”.
 

Przepisy o zamwieniach publicznych wyrniaj wiele rodzajw ogosze, ktrych dokona musi zamawiajcy w postpowaniu o udzielenie zamwienia. Ostatnia nowelizacja Prawa zamwie publicznych wprowadzia sporo zmian w tym zakresie. Omwieniu tej rnorodnoci powicony jest artyku Jzefa Edmunda Nowickiego „Ogoszenia w zamwieniach publicznych”.
 

Z kolei Zbigniew Raczkiewicz w opracowaniu „Ocena sytuacji ekonomicznej i finansowej oferentw” prezentuje, w jaki sposb mona dokona uproszczonej analizy sytuacji ekonomicznej i finansowej oferentw na podstawie danych zawartych w ich bilansie rocznym.
 

Z klasycznego ujcia prawa cywilnego i stosunku cywilnoprawnego wynika, e podmioty tego prawa s rwnorzdne, aden z nich nie ma prawa wadczego, jednostronnego ksztatowania sytuacji prawnej drugiego i kademu przysuguje rwna ochrona prawna. W zamwieniach publicznych zasada ta doznaje jednak w wielu przypadkach ograniczenia. Omawia je Anna Specht-Schampera w artykule „Umowa jako cz specyfikacji istotnych warunkw zamwienia”.
 

Cz praktyczn otwiera opracowanie Marka Kolenikow „Okieznanie nowelizacji 2006 r. – zmiany w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia”, ktre, jak wskazuje tytu, dotyczy zmian wprowadzonych przez ostatni nowelizacj Prawa zamwie publicznych w zakresie skadnikw i treci specyfikacji istotnych warunkw zamwienia.
 

Czy dopuszczalne jest zawarcie aneksu do umowy o zarzdzanie nieruchomociami przeduajcego termin trwania umowy bez zmiany wartoci ofertowej zamwienia? Czy istnieje moliwo zmniejszenia przez zamawiajcego zakresu rzeczowego zamwienia przy rwnorzdnym proporcjonalnym zmniejszeniu przez zamawiajcego wynagrodzenia? Jak zwykle na te i inne pytania nie zabraknie odpowiedzi. Tym razem udziela ich Agnieszka Kurowska.
 

Jednym z gwnych zaoe, na ktrych oparto nowelizacj Prawa zamwie publicznych byo uproszczenie i odbiurokratyzowanie procedur udzielania zamwie. Dla realizacji tego zaoenia ustawodawca uzna za konieczne dokonanie zmian w tzw. wartociach progowych stosowania ustawy. Omawia je Barbara Wysocka w opracowaniu „Nowe wartoci progowe stosowania przepisw o zamwieniach publicznych”.
 

W dziale orzecznictwo Grzegorz Wicik dokona bardzo uytecznego w praktyce wyboru orzecznictwo sdw okrgowych z zakresu zamwie publicznych.
 
Grzegorz Wicik
Redaktor Naczelny "Prawa Zamwie Publicznych"
 
Dalsze informacje...

2006-06-30 Instytut Zamwie Publicznych
Powrt


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie