Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Aktualności CE
 
Prawo Zamówień Publicznych
W sierpniu 2005 r. weszła w życie względem Rzeczypospolitej Polskiej Konwencja haska w sprawie zniesienia wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Konwencja ta zastępuję dotychczas stosowaną legalizację konsularną tzw. klauzulą apostille tzn. poświadczeniem w specyficznej formie, przewidzianej w załączniku do Konwencji. O niektórych skutkach i kłopotach ze stosowaniem nowych przepisów piszą Magdalena Czajkowska i Paweł Czubik w artykule „O nadużywaniu klauzuli apostille z Konwencji haskiej w zamówieniach publicznych”.
 

Przepisy o zamówieniach publicznych wyróżniają wiele rodzajów ogłoszeń, których dokonać musi zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ostatnia nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadziła sporo zmian w tym zakresie. Omówieniu tej różnorodności poświęcony jest artykuł Józefa Edmunda Nowickiego „Ogłoszenia w zamówieniach publicznych”.
 

Z kolei Zbigniew Raczkiewicz w opracowaniu „Ocena sytuacji ekonomicznej i finansowej oferentów” prezentuje, w jaki sposób można dokonać uproszczonej analizy sytuacji ekonomicznej i finansowej oferentów na podstawie danych zawartych w ich bilansie rocznym.
 

Z klasycznego ujęcia prawa cywilnego i stosunku cywilnoprawnego wynika, że podmioty tego prawa są równorzędne, żaden z nich nie ma prawa władczego, jednostronnego kształtowania sytuacji prawnej drugiego i każdemu przysługuje równa ochrona prawna. W zamówieniach publicznych zasada ta doznaje jednak w wielu przypadkach ograniczenia. Omawia je Anna Specht-Schampera w artykule „Umowa jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.
 

Część praktyczną otwiera opracowanie Marka Koleśnikow „Okiełznanie nowelizacji 2006 r. – zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, które, jak wskazuje tytuł, dotyczy zmian wprowadzonych przez ostatnią nowelizację Prawa zamówień publicznych w zakresie składników i treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 

Czy dopuszczalne jest zawarcie aneksu do umowy o zarządzanie nieruchomościami przedłużającego termin trwania umowy bez zmiany wartości ofertowej zamówienia? Czy istnieje możliwość zmniejszenia przez zamawiającego zakresu rzeczowego zamówienia przy równorzędnym proporcjonalnym zmniejszeniu przez zamawiającego wynagrodzenia? Jak zwykle na te i inne pytania nie zabraknie odpowiedzi. Tym razem udziela ich Agnieszka Kurowska.
 

Jednym z głównych założeń, na których oparto nowelizację Prawa zamówień publicznych było uproszczenie i odbiurokratyzowanie procedur udzielania zamówień. Dla realizacji tego założenia ustawodawca uznał za konieczne dokonanie zmian w tzw. wartościach progowych stosowania ustawy. Omawia je Barbara Wysocka w opracowaniu „Nowe wartości progowe stosowania przepisów o zamówieniach publicznych”.
 

W dziale orzecznictwo Grzegorz Wicik dokonał bardzo użytecznego w praktyce wyboru orzecznictwo sądów okręgowych z zakresu zamówień publicznych.
 
Grzegorz Wicik
Redaktor Naczelny "Prawa Zamówień Publicznych"
 
Dalsze informacje...

2006-06-30 Instytut Zamówień Publicznych
Powrót


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie