Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Aktualnoci CE
 

W dniu 23 listopada 2006 r. odbyo si zorganizowane przez Instytut Spraw Publicznych seminarium pn. "Zapobieganie zjawisku korupcji w zamwieniach publicznych w Polsce”. Udzia w seminarium wzili przedstawiciele administracji publicznej, zamawiajcy, wykonawcy oraz przedstawiciele organizacji pozarzdowych zajmujcych si problematyka korupcji. Seminarium otworzya Pani Lena Kolarska-Bobiska, Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych. Osob odpowiedzialn za przygotowanie merytoryczne oraz organizacyjne seminarium by Pan Jarosaw Zbieranek, z Instytutu Spraw Publicznych.
 

Podczas seminarium poruszono moliwie szerokie spektrum zagadnie zwizanych z zagroeniami wystpowania korupcji w systemie zamwie publicznych w Polsce. Omwiono propozycje rozwiza majcych na celu przeciwdziaanie temu zjawisku m.in. z wykorzystaniem narzdzi elektronicznych.

Seminarium podzielone byo na dwie czci:
 
Cz I – „Narzdzia elektroniczne w zamwieniach publicznych jako sposb zapobiegania korupcji”
Referat wygosi Piotr Winiewski, ekspert Instytutu Zamwie Publicznych. W panelu dyskusyjnym udzia wzili:

- Piotr Winiewski, (moderator),
- Micha Rogalski, Polska Izba Teleinformatyki i Telekomunikacji,
- Magdalena Michaowska, Oglnopolskie Stowarzyszenie Konsultantw Zamwie Publicznych,
- Jacek Rusak, Etender Polska Sp. z o.o.,
- Ewa Wolniewicz-Warska, Computerland,
- Grzegorz Wicik, Prawo Zamwie Publicznych.
 
Cz II - „Korupcja w zamwieniach publicznych – zagroenia i rekomendacje na przyszo”
Referat wygosi Piotr Winiewski, ekspert Instytutu Zamwie Publicznych. W panelu dyskusyjnym udzia wzili:

- Piotr Wisniewski, (moderator),
- Andrzej Panasiuk, Urzd Zamwie Publicznych,
- Maciej Berek, Najwysza Izba Kontroli,
- Tomasz Nowakowski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
- Sawomir Wikariak, Rzeczpospolita,
- Ewa Wiktorowska, Oglnopolskie Stowarzyszenie Konsultantw Zamwie Publicznych,
- Grzegorz Mazurek, Szkoa Gwna Handlowa, doktorant.
 

Patronem medialnym seminarium by: kwartalnik „Prawo Zamwie Publicznych” oraz miesiczniki „Przetargi Publiczne”, „Zamwienia Publiczne. Doradca”, „Monitor Zamwie Publicznych”.
 
Materiay seminarium stanowi nastpujce opracowania:
- P. Winiewski, „Wykorzystanie narzdzi elektronicznych w obszarze zamwie publicznych jako sposb zapobiegania korupcji w Polsce.”, Analizy i Opinie Instytutu Spraw Publicznych nr 57,
- P. Winiewski, „Korupcja w obszarze zamwie publicznych w Polsce – zagroenia i rekomendacje na przyszo”, Analizy i Opinie Instytutu Spraw Publicznych nr 57,

- materiay dostpne s na stronie www.isp.org.pl w zakadce „Analizy i Opinie”

- „Elektroniczna administracja. Nowe moliwoci przeciwdziaania zjawisku korupcji”, red. J. Kucharczyk, J. Zbieranek, Warszawa 2006 – materia dostpny jest w Ksigarni Instytutu Spraw Publicznych.
 
Dalsze informacje...

2007-01-04 Instytut Zamwie Publicznych
Powrt


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie