Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Aktualnoci CE
 
Prawo Zamwie Publicznych, Numer 2
Oddajemy w Pastwa rce drugi numer „Prawa Zamwie Publicznych” - kwartalnika w caoci powiconego tematyce zamwie publicznych. Mamy nadziej, e bdzie on pomocny w rozwizaniu problemw, ktre pojawiaj si w postpowaniach o udzielenie zamwie publicznych. Tym bardziej teraz – w niedugim czasie po wejciu w ycie nowej ustawy.
 


Chcemy, by „Prawo Zamwie Publicznych” jak najlepiej speniao potrzeby czytelnikw, dlatego te kwartalnik zmieni nieco swj ksztat. Uwzgldniajc liczne proby rozszerzylimy znacznie cz doradcz, w ktrej eksperci Instytutu Zamwie Publicznych rozwizuj problemy pojawiajce si przy prowadzeniu bd uczestnictwie w postpowaniach o udzielenie zamwienia. Wprowadzilimy rwnie now rubryk,
w ktrej opisywa bdziemy wybrane orzecznictwo arbitrw. Tym razem s to wyroki dotyczce dokonywania wyjanie do specyfikacji istotnych warunkw zamwienia i moliwoci jednoczesnej modyfikacji zapisw siwz.

Coraz wiksz rol na zamwienia udzielane w Polsce zaczyna odgrywa orzecznictwo Europejskiego Trybunau Sprawiedliwoci, dlatego bdziemy starali si je Pastwu przyblia. Dr. Aleksandra Sotysiska opisuje wyrok z marca tego roku, w ktrym sdziowie wypowiedzieli si w kwestii podwykonawstwa przy udzielaniu
zamwie. Cho orzeczenie to pozostawia pewien niedosyt, gdy nie przesdza w jakich warunkach moe doj do ograniczenia tego sposobu wykonywania czci robt czy usug, to, bez wtpienia, warto je przeledzi.

Kontynuujemy praktyczny cykl: „Jak prowadzi postpowanie”. W tym numerze kwartalnika znajdziecie Pastwo wzr specyfikacji istotnych warunkw zamwienia w przetargu nieograniczonym dla zamwie sektorowych
na dostawy.

Cho od wejcia w ycie Prawa zamwie publicznych zdyo ju upyn sporo czasu wci nie cichn dyskusje o tym kto musi, a kto nie musi stosowa ustaw. Mamy nadziej, e artyku zamieszczony w pierwszym numerze „Prawa Zamwie Publicznych” rozwia cho cz wtpliwoci. Druga jego cz dotyczy tzw. zamawiajcych sektorowych, prywatnych zamawiajcych korzystajcy z publicznych rde finansowania oraz koncesjonariuszy.

Kady wykonawca wie jak wane jest prawidowe sporzdzenie penomocnictwa. Czasem jednak, skupiajc si na jego poprawnoci pod ktem prawa cywilnego mona zapomnie
o drobnym szczegle w postaci obowizku uiszczenia opaty skarbowej. A konsekwencje s powane, gdy grozi to wykluczeniem z postpowania. Dlaczego? Piszemy o tym w artykule:
„Penomocnictwo tylko ze znaczkami skarbowymi”.

Pojawiaj si opinie, e wraz z nowelizacj ustawy o gospodarce nieruchomociami odszed obowizek zlecania zarzdzania nieruchomociami w zgodzie z ustaw Prawo zamwie publicznych. Nic bardziej mylnego. Mec. Krzysztof Zajc w tekcie: „Jak wyoni zarzdc” wyjania dlaczego nadal trzeba stosowa przepisy
o zamwieniach publicznych.

W poprzednim numerze „Prawa zamwie Publicznych” opublikowalimy krytyczny artyku Janusza Wysockiego na temat stawiania nieuprawnionych warunkw podmiotowych w przetargach nieograniczonych. Wzbudzi on spore emocje zarwno wrd wykonawcw, jak i zamawiajcych. Gos w dyskusji zabra m.in. Jackek Sadowy, naczelnik Wydziau Opinii Prawnych Urzdu Zamwie Publicznych. Jego polemik drukujemy w rubryce „Kontrapunkt”.
 
Grzegorz Wicik
redaktor naczelny „Prawa Zamwie Publicznych”
 
Dalsze informacje...

2004-12-05 Instytut Zamwie Publicznych
Powrt


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie