Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Aktualności CE
 
Prawo Zamówień Publicznych, Numer 2
Oddajemy w Państwa ręce drugi numer „Prawa Zamówień Publicznych” - kwartalnika w całości poświęconego tematyce zamówień publicznych. Mamy nadzieję, że będzie on pomocny w rozwiązaniu problemów, które pojawiają się w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Tym bardziej teraz – w niedługim czasie po wejściu w życie nowej ustawy.
 


Chcemy, by „Prawo Zamówień Publicznych” jak najlepiej spełniało potrzeby czytelników, dlatego też kwartalnik zmienił nieco swój kształt. Uwzględniając liczne prośby rozszerzyliśmy znacznie część doradczą, w której eksperci Instytutu Zamówień Publicznych rozwiązują problemy pojawiające się przy prowadzeniu bądź uczestnictwie w postępowaniach o udzielenie zamówienia. Wprowadziliśmy również nową rubrykę,
w której opisywać będziemy wybrane orzecznictwo arbitrów. Tym razem są to wyroki dotyczące dokonywania wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i możliwości jednoczesnej modyfikacji zapisów siwz.

Coraz większą rolę na zamówienia udzielane w Polsce zaczyna odgrywać orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dlatego będziemy starali się je Państwu przybliżać. Dr. Aleksandra Sołtysińska opisuje wyrok z marca tego roku, w którym sędziowie wypowiedzieli się w kwestii podwykonawstwa przy udzielaniu
zamówień. Choć orzeczenie to pozostawia pewien niedosyt, gdyż nie przesądza w jakich warunkach może dojść do ograniczenia tego sposobu wykonywania części robót czy usług, to, bez wątpienia, warto je prześledzić.

Kontynuujemy praktyczny cykl: „Jak prowadzić postępowanie”. W tym numerze kwartalnika znajdziecie Państwo wzór specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym dla zamówień sektorowych
na dostawy.

Choć od wejścia w życie Prawa zamówień publicznych zdążyło już upłynąć sporo czasu wciąż nie cichną dyskusje o tym kto musi, a kto nie musi stosować ustawę. Mamy nadzieję, że artykuł zamieszczony w pierwszym numerze „Prawa Zamówień Publicznych” rozwiał choć część wątpliwości. Druga jego część dotyczy tzw. zamawiających sektorowych, prywatnych zamawiających korzystający z publicznych źródeł finansowania oraz koncesjonariuszy.

Każdy wykonawca wie jak ważne jest prawidłowe sporządzenie pełnomocnictwa. Czasem jednak, skupiając się na jego poprawności pod kątem prawa cywilnego można zapomnieć
o drobnym szczególe w postaci obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej. A konsekwencje są poważne, gdyż grozi to wykluczeniem z postępowania. Dlaczego? Piszemy o tym w artykule:
„Pełnomocnictwo tylko ze znaczkami skarbowymi”.

Pojawiają się opinie, że wraz z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami odszedł obowiązek zlecania zarządzania nieruchomościami w zgodzie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Nic bardziej mylnego. Mec. Krzysztof Zając w tekście: „Jak wyłonić zarządcę” wyjaśnia dlaczego nadal trzeba stosować przepisy
o zamówieniach publicznych.

W poprzednim numerze „Prawa zamówień Publicznych” opublikowaliśmy krytyczny artykuł Janusza Wysockiego na temat stawiania nieuprawnionych warunków podmiotowych w przetargach nieograniczonych. Wzbudził on spore emocje zarówno wśród wykonawców, jak i zamawiających. Głos w dyskusji zabrał m.in. Jackek Sadowy, naczelnik Wydziału Opinii Prawnych Urzędu Zamówień Publicznych. Jego polemikę drukujemy w rubryce „Kontrapunkt”.
 
Grzegorz Wicik
redaktor naczelny „Prawa Zamówień Publicznych”
 
Dalsze informacje...

2004-12-05 Instytut Zamówień Publicznych
Powrót


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie