Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Aktualności CE
 
Od stycznia atestacja w zamówieniach publicznych
Od stycznia przedsiębiorstwa udzielające zamówień sektorowych będą mogły poddać się procesowi atestacji, co pozwoli im uzyskać „świadectwo solidności” i zwolni je z wielu procedur biurokratycznych.

 

Atestacja dotyczy zamawiających sektorowych, czyli podmiotów prowadzących działalność w sektorze wydobywczym, gospodarki wodnej, transportu, energetyki oraz telekomunikacji. Jest to rodzaj kontroli zewnętrznej prowadzonej przez niezależnych atestatorów, a więc osoby, które przeszły egzamin weryfikujący ich fachowość i niezależność, lub przez niezależne firmy zatrudniające atestatorów.
 

Przyznanie atestu oznacza, że procedury i praktyki związane z udzielaniem zamówień przez danego zamawiającego są zgodne z prawem europejskim i oraz polskim. Dlatego też zamawiający posiadający atest, w stosunku do największych zamówień, tych powyżej 5 mln euro na dostawy i usługi oraz powyżej 10 mln na roboty budowlane, będzie zwolniony od:
• obowiązku publikacji ogłoszenia o zamówieniu w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim,
• obowiązku przekazywania do Prezesa UZP dokumentacji postępowania w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej,
• udziału obserwatora w pracach komisji przetargowej.

 

Tak więc uzyskanie atestu to wymierne oszczędności, skrócenie czasu postępowania oraz zmniejszenie biurokracji. Wszystko to przemawia za dużym zainteresowaniem atestacją.
 

17 grudnia 2004r. Urząd Zamówień Publicznych przeprowadził egzamin z zakresu znajomości polskiego i europejskiego prawa zamówień publicznych. Spośród 63 kandydatów przystępujących do egzaminu z wynikiem pozytywnym ukończyło go 12 osób. Jeszcze w styczniu 2005 r. Prezes UZP powinien ogłosić listę atestatorów, do których będą mogli zgłaszać się zamawiający.
 

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż w gronie 12 osób, które zdały egzamin na atestatorów, znalazł się również ekspert Instytutu Zamówień Publicznych Pan Grzegorz Wicik. Na początku stycznia 2004 r. Instytut Zamówień Publicznych wystąpi z wnioskiem o wpis na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania atestacji.
 
Dalsze informacje...

2005-01-04 Instytut Zamówień Publicznych
Powrót


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie