Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Nowe i Globalne Podejście - podstawa prawna, pytania i odpowiedzi
 
Dyrektywa Rady z dn. 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów prawnych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za wadliwy wyrób:
85/374/EWG (ANG), 85/374/EWG-pl (PL)
zmiany: 99/34/WE (ANG), 99/34/WE-pl (PL)
wdrożona do polskiego porządku prawnego ustawą z dn. 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U.00.22.271 (PL)


Dyrektywa Rady z 30 listopada 1989 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy użytkowaniu urządzeń produkcyjnych przez pracowników w środowisku pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).
89/655/EWG (ANG), 89/655/EWG-pl (PL)
zmiany: 95/63/WE (ANG), 95/63/WE-pl (PL)
2001/45/WE (ANG), 2001/45/WE-pl (PL)
wdrożona do polskiego porządku prawnego rozporządzeniem z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy Dz.U.02.191.1596 (PL)


Dyrektywa Rady z dn. 29 czerwca 1992 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa wyrobów
92/59/EWG (ANG), 92/59/EWG-pl (PL)
zmiany: 2001/95/EC (ANG), 2001/95/EC-pl (PL)
Wdrożona ustawą z dn. 22.01.2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów Dz.U.00.15.179 (PL)


Ustawa o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. Dz.U.02.166.1360 (PL) wraz ze zmianą z dnia 29 sierpnia 2003 r. Dz.U.03.170.1652 (PL)


Decyzja Rady z dnia 22 lipca 1993 r. w sprawie modułów dla różnych faz procedur oceny zgodności oraz zasad stosowania znaków CE przeznaczonych do stosowania w dyrektywach harmonizacji technicznej 93/465/EWG (ANG), 93/465/EWG-pl (PL)


Inne przepisy
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych 98/34/WE (ANG), 98/34/WE-pl (PL)
 


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie