Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Instytut Zamwie Publicznych Audyt i Doradztwo Sp. z o.o.
 
Instytut Zamwie Publicznych Audyt i Doradztwo Sp. z o.o.
ul. Krlowej Marysieki 9 lok. 6A, 02-954 Warszawa
tel. (+48 22) 550 60 46
www.izp.pl
 
 
 
Instytut Zamwie Publicznych
proponuje usugi doradcze w zakresie: opracowywania opinii, udzielania konsultacji, opracowywania oraz oceny formalno-prawnej dokumentw, w tym specyfikacji istotnych warunkw zamwienia, opracowywania oraz oceny formalno-prawna projektw protestw, odwoa i skarg, udziau w pracach komisji przetargowych w charakterze biegego.
wicej...
 
 Doradztwo:
udzielanie porad, opinii, konsultacji, opracowywanie oraz ocena formalno-prawna i merytoryczna dokumentw, w tym specyfikacji istotnych warunkw zamwienia oraz regulaminw, opracowywanie oraz ocena protestw, odwoa i skarg, reprezentacja przed Zespoem Arbitrw, a take przygotowywanie oraz przeprowadzanie postpowa o udzielenie zamwienia publicznego.
wicej...
 
 Arbitra:
usugi zastpstwa przed zespoami arbitrw
 
 Atestacja:
Atestacja jest rodzajem kontroli zewntrznej prowadzonej przez niezalenych atestatorw, a wic osoby, ktre przeszy egzamin weryfikujcy ich fachowo i niezaleno, lub przez niezalene firmy zatrudniajce atestatorw.
 
 Audyt:
badania i oceny zgodnoci postpowa o udzielenie zamwienia publicznego z przepisami o zamwieniach publicznych, badania i oceny zgodnoci ofert z przepisami o zamwieniach publicznych oraz specyfikacj istotnych warunkw zamwienia, badania i oceny zgodnoci procedur udzielania zamwie publicznych z przepisami o zamwieniach publicznych.
wicej...
 
 Procedury
Oferta na zaprojektowanie i wdroenie struktury organizacyjnej oraz procedur udzielania zamwie
wicej...
 
 Szkolenia:
szkolenia i warsztaty dedykowane z zakresu zamwie publicznych. Szkolenia (warsztaty) s przeprowadzane na yczenie Klienta w wyznaczonym miejscu i czasie oraz wedug ustalonego wsplnie z Klientem tematu. Trenerami s eksperci Instytutu Zamwie Publicznych oraz osoby wsppracujce z Instytutem. Instytut Zamwie Publicznych zapewnia autorskie materiay szkoleniowe. Uczestnicy szkolenia (warsztatu) otrzymuj zawiadczenia o uczestnictwie wystawiane przez Instytut Zamwie Publicznych.
wicej...
 
 Czasopismo:
wydawane przez Instytut Zamwie Publicznych, ukazuje si od pocztku 2004 roku i skierowane jest do szerokiego grona osb zwizanych z zamwieniami publicznymi, ktre na codzie stykaj si z prawn problematyk waciwego wydatkowania publicznych pienidzy. Teksty publikowane w „Prawie Zamwie Publicznych” dotycz najbardziej aktualnych i jednoczenie dyskusyjnych zagadnie zwizanych z udzielaniem i wykonywaniem zamwie publicznych, jak i zagadnie zwizanych ze stosunkami midzy przedsibiorcami a wadz publiczn w ogle. Mimo, e teksty te reprezentuj wysoki poziom prawniczych rozwaa, to pisane s jzykiem przystpnym, tak aby mogy peni funkcj praktycznych porad dla wszystkich, ktrzy ich potrzebuj. ”Prawo Zamwie Publicznych” dostpne jest przede wszystkim w prenumeracie.
wicej...
 
 Porady
Porada z zakresu zamwie publicznych –wskazwka, polegajca na udzielaniu drog elektroniczn odpowiedzi na jedno pytanie z zakresu zamwie publicznych, zawierajca krtk ocen prawn stanu faktycznego opisanego przez Klienta lub zamierzonego dziaania (zaniechania). Jest to najwaciwsza forma uzyskania pomocy w przypadku, gdy Klient szuka potwierdzenia (lub zaprzeczenia) swojego stanowiska lub potrafi samodzielnie zidentyfikowa i opisa okolicznoci istotne dla prawidowego rozstrzygnicia jego problemu.
wicej...
 
Powrt


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie