Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Osrodek Certyfikacji Wyrobów Przemysłowego Instytutu Elektroniki
 
Osrodek Certyfikacji Wyrobów Przemysłowego Instytutu
Elektroniki

ul. Długa 44-50, 00-241 Warszawa
tel. (48-22) 635 62 55
www.pie.edu.pl
 
Jednostka notyfikowana
Dyrektywy: Kompatybilność elektromagnetyczna, Niskonapięciowe wyroby elektryczne
Grupy wyrobów: elektronika wg zakresu akredytacji
W zakresie dyrektywy niskonapięciowej LVD posiadamy autoryzację Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - decyzja nr 7/1
Zakres działalności: certyfikacja zgodności wyrobów z normami zharmonizowanymi z dyrektywami UE
 
Eksperci współpracujący z serwisem oznaczenie-ce.pl:
dr inż Maria Borkowska
 
 
 
 

Ocenę zgodności dla oznaczenia wyrobu znakiem CE (zgodność z wymaganiami zasadniczymi nowego podejścia Unii Europejskiej) PIE przeprowadza w dwóch etapach:
I. Przygotowanie procesu oceny zgodności wyrobu.
II. Ocena zgodności wyrobu.
Etap I obejmuje:
1. analizę ryzyka wynikającego z konstrukcji i zastosowania wyrobu w celu określenia dyrektyw UE którym podlega wyrób,
2. określenie wymagań zasadniczych (wykaz norm zharmonizowanych lub, jeśli ich brak, propozycja badań wykazujących bezpieczeństwo wyrobu)
3. określenie procedur oceny zgodności przewidzianych w dyrektywie / dyrektywach dla danego wyrobu i wybór procedury (modułu)
4. ocenę aktualnie istniejącej dokumentacji (opis rozwiązania konstrukcyjnego, instrukcja obsługi, wyniki badań własnych i zewnętrznych) pod kątem spełnienia wymagań zasadniczych.
W wyniku I etapu pracy Wnioskujący otrzymuje sprawozdanie z w/w pracy pt.: "Przygotowanie procesu oceny zgodności dla oznaczenia wyrobu znakiem CE", zawierające wykaz uzupełnień dokumentacji niezbednych do oznaczenia wyrobu znakiem CE (w tym badań laboratoryjnych wyrobu).
Koszt etapu ok.2.000 zł (dwa tysiące złotych).
Czas trwania: ok. 2 miesiecy.
Jeżeli dokumentacja i wyniki badań wyrobu nie wymagają uzupełnien, wynikiem pracy są od razu dokumenty o których mowa w etapie II.
Zakres i koszt badań laboratoryjnych zależy od wyniku I etapu pracy.
OCW-PIE może udzielia informacji o laboratoriach akredytowanych w zakresie potrzebnych badań. Badania mogą być wykonywane w laboratorium LAB-PIE, jeżeli leżą w zakresie jego możliwości pomiarowych..
Etap II następuje po wykonaniu uzupełnień przez Wnioskującego. Obejmuje:
1. wykaz dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę do oznaczenia wyrobu znakiem CE (w tym wyników badań),
2. wydanie certyfikatów zgodności z normami zharmonizowanymi lub innymi dokumentami normatywnymi ,
3. zredagowanie deklaracji zgodności wymaganej przy oznaczaniu wyrobu znakiem CE w jez. polskim i angielskim,
4. informacje dotyczące sposobu oznaczania wyrobu, przechowywania i nadzorowania dokumentacji potwierdzającej zasadność oznaczenia wyrobu znakiem CE..
Koszt ok. 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych).
Czas trwania: ok. 2 miesiecy od dostarczenia uzupełnionej dokumentacji (w tym wyniki badań).
Oznaczenie wyrobu znakiem CE jest zawsze dokonywane przez producenta i na jego odpowiedzialność. Producent musi posiadać (dla jednostek kontrolujących) dokumentacje potwierdzającą zgodność z dyrektywami.
Wystąpienie o dofinansowanie z funduszu Phare może dotyczyć pracy odpowiadającej etapowi I ("Przygotowanie procesu oceny") lub całego procesu oceny ("Ocena wyrobu") - wtedy konieczne jest oszacowanie w umowie kosztu badan.
W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o złożenie zapytania ofertowego i danych technicznych wyrobu w Przemysłowym Instytucie Elektroniki.

więcej...
 
Powrót


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie