Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przemysowy Instytut Maszyn Budowlanych
 
Przemysowy Instytut Maszyn Budowlanych
ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyka
tel. (22) 786 18 31
www.pimb.com.pl
 
Jednostka notyfikowana (1457)
Dyrektywy: Emisja haasu w rodowisku przez urzdzenia przeznaczone do uytku poza pomieszczeniami, Maszyny
Grupy wyrobw: Maszyny budowlane, drogowe, komunalne, dwigowo-transportowe, przeadunkowe, pojazdy specjalne, urawie, osprzty, ukady sterowania, zespoy napdowe.
Zakres dziaalnoci: Certyfikacja wyrobw obowizkowa i dobrowolna na znak B, certyfikacja zgodnoci z normami rozporzdzeniami i dyrektywami UE
 
Laboratorium badawcze (AB 016)
Zakres bada: Maszyny budowlane, drogowe, komunalne, dwigowo-transportowe, przeadunkowe, pojazdy specjalne, urawie, osprzty, ukady sterowania, zespoy napdowe.
 
Eksperci wsppracujcy z serwisem oznaczenie-ce.pl:
dr Zbyszek Bielecki
mgr in. Wincenty Wodarczyk
in. Henryk Zawadzki
 
 
 
 
Przemysowy Instytut Maszyn Budowlanych od dnia 4 maja 2004 roku jest jednostk notyfikowan nr 1457 w Unii Europejskiej do dyrektyw:
 • 98/37/WE Maszyny
 • 2000/14/WE Emisja haasu do otoczenia przez urzdzenia uywane na zewntrz pomieszcze.
wicej...
 
 
Szczegowy zakres notyfikacji:

  Dyrektywa 98/37/WE:
 • podnoniki do obsugi pojazdw,
 • konstrukcje chronice przed wywrceniem (ROPS),
 • konstrukcje chronice przed spadajcymi przedmiotami (FOPS),
 • urzdzenia do podnoszenia osb, stwarzajce ryzyko upadku
  z wysokoci wikszej ni 3 m,
 • rcznie adowane pojazdy asenizacyjne do odpadw z gospodarstw takich jak domowe, wyposaone w mechanizm prasujcy.

  Dyrektywa 2000/14/WE:
  Urzdzenia podlegajce ograniczeniu emisji haasu:
 • wcigarka budowlana (napdzana silnikiem spalinowym),
 • spycharka,
 • wywrotka,
 • koparka hydrauliczna lub linowa (<500 kW),
 • koparo-adowarka (<500 kW),
 • rwniarka (<500 kW),
 • ugniatarka wysypiskowa typu adowarkowego z yk (<500 kW),
 • wzki podnonikowe, napdzane silnikiem spalinowym,
 • adowarki (<500 kW),
 • uraw samojezdny,
 • uraw wieowy.

W ramach notyfikacji PIMB prowadzi ocen zgodnoci z dyrektywami UE i wydaje certyfikaty wymagane dla wystawienia deklaracji zgodnoci i oznaczenia CE.
wicej...
 
 
Orodek Certyfikacji Wyrobw PIMB posiada akredytacj Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) nr AC 061 na prowadzenie certyfikacji zgodnoci wyrobw
w poniszym zakresie:
 • silniki wysokoprne,
 • urzdzenia dwigowe i podnonikowe,
 • maszyny i urzdzenia do robt budowlanych, ziemnych,
  drogowych, komunalnych, lenych, sadowniczych oraz specjalnych,
 • maszyny przeadunkowe i urzdzenia transportu bliskiego,
 • przekadnie, pompy i inne zespoy hydrauliczne,
 • siowniki pneumatyczne,
 • samochody ciarowe, specjalne i cigniki,
 • przyczepy, naczepy i podwozia,
 • zespoy napdowe i inne oraz czci do wyej wymienionych maszyn, urzdze i zespow.

 • Szczegowy zakres zawarty zosta w zaczniku do certyfikatu akredytacji Nr AC 061.
  wicej...
   
   
  W sferze dobrowolnej Instytut wiadczy rwnie usugi w zakresie oceny zgodnoci wyrobw objtych Dyrektywami Nowego Podejcia, dajce podstawy do wystawienia deklaracji zgodnoci i naniesienia na produkowany wyrb oznakowania CE.
   
   
  Przemysowy Instytut Maszyn Budowlanych jest wykonawc z akredytacj PARP wiadczcym usugi dla maych i rednich przedsibiorstw (MSP) z uwzgldnieniem dotacji wg programu PHARE „Wstp do Jakoci”.
   
  Powrt


     Patronat
   
     Partnerzy serwisu
   
     Pom nam tworzy
     serwis oznaczenie-ce.pl

  oce serwis i jego
     narzdzia
  podpowiedz co naley
     zmieni, a co warto
     kontynuowa

  Wpisz swoje uwagi
  i przelij je do nas
  Twj e-mail:
   
   
   
  Promujemy:
  www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
  www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie