Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Instytut Techniki Budowlanej
 
Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
tel. 22 825-04-71
www.itb.pl
 
Jednostka notyfikowana (1488)
Dyrektywy: Wyroby budowlane
Grupy wyrobów: budowlana
Zakres działalności: wyroby budowlane i usługi (AC 020), systemy zarządzania jakością i zakładowa kontrola produkcji (AC 072), personel
 
Laboratorium badawcze (AB 023)
Zakres badań: budowlane
 
 
 
 
Początki działania Instytutu sięgają okresu międzywojennego, kiedy to w latach 1929-1939 istniała samodzielna jednostka badawcza zajmująca się problematyką budowlano-drogową. Po zakończeniu II wojny światowej, 24 maja 1945 r. został powołany Instytut Badawczy Budownictwa, który od 1947 r. działa pod nazwą Instytutu Techniki Budowlanej.
więcej...
 
 
Podstawowym celem badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej od początku jego działalności było i jest zapewnienie jakości polskiego budownictwa oraz ochrona interesów użytkowników obiektów budowlanych.
więcej...
 
 
Instytut posiada Zespół Laboratoriów Badawczych, w skład którego wchodzi 14 akredytowanych w PCA laboratoriów badawczych, w których prowadzone są specjalistyczne badania podstawowe materiałów i wyrobów budowlanych oraz badania dla potrzeb aprobacji i certyfikacji wyrobów, stanowiące podstawę do oznakowania krajowych wyrobów budowlanych znakiem B oraz wyrobów w obszarze Unii Europejskiej oznakowaniem CE.
więcej...
 
 
Instytut Techniki Budowlanej jest upoważniony na podstawie Ustawy Prawo Budowlane do udzielania aprobat technicznych (AT ITB): dla większości wyrobów budowlanych, dla wyrobów z zakresu inżynierii elektrycznej. Od 1 maja 2004 r. Instytut Techniki Budowlanej na podstawie notyfikacji Komisji Europejskiej, jako członek EOTA, może udzielać europejskich aprobat technicznych (ETA).
więcej...
 
 
Instytut Techniki Budowlanej jest uprawniony do wydawania certyfikatów: zgodności wyrobów budowlanych z normami oraz aprobatami technicznymi, uprawniających do znakowania wyrobów znakiem budowlanym B oraz zgodności wyrobów budowlanych, z kryteriami technicznymi ITB, uprawniającymi do znakowania wyrobów znakami ITB: jakości Q-ITB, ekologicznym EKO-ITB, akustycznym A-ITB, jakości akustyki AQ-ITB, cieplnym C-ITB, jakości cieplnej CQ-ITB, na usługi budowlane, zgodnie z kryteriami usług, na usługi budowlane, zgodnie z kryteriami usług, na systemy zarządzania: jakością, zgodnie z PN-EN ISO 9001:2001, środowiskiem, zgodnie z PN-EN ISO 14001:1998, bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z PN-EN ISO 18001:2004, zintegrowane. kompetencji personelu, zakładowej kontroli produkcji.
więcej...
 
 
Od 1 maja 2004 r. Instytut Techniki Budowlanej jest jednostką notyfikowaną Komisji Europejskiej, nr 1488, do realizacji zadań związanych z oceną zgodności wyrobów budowlanych według dyrektywy 89/106/EWG prowadzących do oznakowania CE wyrobów budowlanych w zakresie: certyfikacji wyrobów, certyfikacji zakładowej kontroli produkcji, badań laboratoryjnych.
więcej...
 
 
Instytut w szerokim zakresie upowszechnia wyniki prac badawczych, a także przekazuje uczestnikom procesu budowlanego pełną informację o wymaganiach związanych z wdrażaniem dyrektywy 89/106/EWG, współpracując z organizacjami naukowymi i gospodarczymi budownictwa oraz organizując corocznie wiele konferencji, seminariów i szkoleń.
więcej...
 
 
Instytut aktywnie uczestniczy w działalności badawczej na forum międzynarodowym m.in. poprzez liczny udział pracowników naukowych Instytutu w pracach wielu komitetów technicznych, komisji i grup roboczych międzynarodowych organizacji naukowych (CIB, FIB, ENBRI, EGOLF, RILEM, CICIND, ASSMR), normalizacyjnych (ISO, CEN) oraz oceniających wyroby budowlane (UEAtc, EOTA, WFTAO).
więcej...
 
 
Rada Naukowa ITB posiada, od 1967 r., uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budownictwo.
więcej...
 
 
Zebrane wieloletnie doświadczenia, wykształcona w Instytucie kadra badawcza posiadająca wysoką pozycję naukową i zawodową w kraju i europejskich instytucjach badawczych budownictwa jak również tworzona w Instytucie silna i nowoczesna baza badawcza, uzyskane uprawnienia i akredytacje są gwarancją wysokiej jakości realizowanych prac oraz zapewniają ITB pozycję doświadczonego i wiarygodnego partnera dla budownictwa, dobrze przygotowanego do konkurencji na europejskim rynku badawczym.
więcej...
 
 
Udostępniamy Państwu obszerny serwis informacyjny na stronie internetowej ITB, który pozwala na szybkie i pełne informowanie zarówno wszystkich podmiotów gospodarczych działających w obszarze budownictwa jak i indywidualnych użytkowników obiektów budowlanych o wynikach prac i podejmowanych działaniach na rzecz polskiego budownictwa.
więcej...
 
Powrót


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie