Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Urzd Dozoru Technicznego
 
Urzd Dozoru Technicznego
ul. Szczliwicka 34, 02-353 Warszawa
tel. +48 22 57 22 110
www.udt-cert.pl
 
Jednostka notyfikowana (1433)
Dyrektywy: Dwigi, Emisja haasu w rodowisku przez urzdzenia przeznaczone do uytku poza pomieszczeniami, Kompatybilno elektromagnetyczna, Maszyny, Niskonapiciowe wyroby elektryczne, Proste zbiorniki cinieniowe, Sprawno energetyczna kotw wodnych, Urzdzenia cinieniowe, Urzdzenia gazowe
Grupy wyrobw: wyroby (w tym urzdzenia techniczne) i inne wg zakresu akredytacji
Zakres dziaalnoci: Zgodnie z poszczeglnymi dyrektywami
 
Eksperci wsppracujcy z serwisem oznaczenie-ce.pl:
mgr in. Marek Barna
mgr in. Bogusaw Piasecki
mgr in. Marek Walczak
 
 
 
 Certyfikacja
Zakres certyfikacji UDT – CERT: Urzd Dozoru Technicznego jest najwiksz jednostk certyfikujc w Polsce pod wzgldem iloci wydanych certyfikatw, przychodw ze sprzeday i liczby zatrudnionych osb. UDT-CERT prowadzi: • certyfikacj systemw zarzdzania w oparciu o normy serii: PN-EN-ISO 9001, PN-EN-ISO 14001, PN-N 18001 • certyfikacj systemw jakoci w spawalnictwie w oparciu o norm serii: PN-EN 729 • certyfikacj wyrobw na zgodno z odpowiednimi przepisami, normami i specyfikacjami • certyfikacj personelu bada nieniszczcych oraz spawaczy
wicej...
 
 Szkolenia
Urzd Dozoru Technicznego oferuje take szeroki program szkole, dotyczcych midzy innymi: • zapewnienia bezpieczestwa urzdze technicznych zgodnie z wymaganiami midzynarodowymi • zasad znakowania znakiem CE • istoty i wdraania systemw zarzdzania jakoci i systemw zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy
wicej...
 
Powrt


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie