Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych
 
Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych
ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka
tel. (22) 786 18 31
www.pimb.com.pl
 
Jednostka notyfikowana (1457)
Dyrektywy: Emisja hałasu w środowisku przez urządzenia przeznaczone do użytku poza pomieszczeniami, Maszyny
Grupy wyrobów: Maszyny budowlane, drogowe, komunalne, dźwigowo-transportowe, przeładunkowe, pojazdy specjalne, żurawie, osprzęty, układy sterowania, zespoły napędowe.
Zakres działalności: Certyfikacja wyrobów obowiązkowa i dobrowolna na znak B, certyfikacja zgodności z normami rozporządzeniami i dyrektywami UE
 
Laboratorium badawcze (AB 016)
Zakres badań: Maszyny budowlane, drogowe, komunalne, dźwigowo-transportowe, przeładunkowe, pojazdy specjalne, żurawie, osprzęty, układy sterowania, zespoły napędowe.
 
Eksperci współpracujący z serwisem oznaczenie-ce.pl:
dr Zbyszek Bielecki
mgr inż. Wincenty Włodarczyk
inż. Henryk Zawadzki
 
 
 
 
Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych od dnia 4 maja 2004 roku jest jednostką notyfikowaną nr 1457 w Unii Europejskiej do dyrektyw:
 • 98/37/WE Maszyny
 • 2000/14/WE Emisja hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.
więcej...
 
 
Szczegółowy zakres notyfikacji:

  Dyrektywa 98/37/WE:
 • podnośniki do obsługi pojazdów,
 • konstrukcje chroniące przed wywróceniem (ROPS),
 • konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami (FOPS),
 • urządzenia do podnoszenia osób, stwarzające ryzyko upadku
  z wysokości większej niż 3 m,
 • ręcznie ładowane pojazdy asenizacyjne do odpadów z gospodarstw takich jak domowe, wyposażone w mechanizm prasujący.

  Dyrektywa 2000/14/WE:
  Urządzenia podlegające ograniczeniu emisji hałasu:
 • wciągarka budowlana (napędzana silnikiem spalinowym),
 • spycharka,
 • wywrotka,
 • koparka hydrauliczna lub linowa (<500 kW),
 • koparo-ładowarka (<500 kW),
 • równiarka (<500 kW),
 • ugniatarka wysypiskowa typu ładowarkowego z łyżką (<500 kW),
 • wózki podnośnikowe, napędzane silnikiem spalinowym,
 • ładowarki (<500 kW),
 • żuraw samojezdny,
 • żuraw wieżowy.

W ramach notyfikacji PIMB prowadzi ocenę zgodności z dyrektywami UE i wydaje certyfikaty wymagane dla wystawienia deklaracji zgodności i oznaczenia CE.
więcej...
 
 
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów PIMB posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) nr AC 061 na prowadzenie certyfikacji zgodności wyrobów
w poniższym zakresie:
 • silniki wysokoprężne,
 • urządzenia dźwigowe i podnośnikowe,
 • maszyny i urządzenia do robót budowlanych, ziemnych,
  drogowych, komunalnych, leśnych, sadowniczych oraz specjalnych,
 • maszyny przeładunkowe i urządzenia transportu bliskiego,
 • przekładnie, pompy i inne zespoły hydrauliczne,
 • siłowniki pneumatyczne,
 • samochody ciężarowe, specjalne i ciągniki,
 • przyczepy, naczepy i podwozia,
 • zespoły napędowe i inne oraz części do wyżej wymienionych maszyn, urządzeń i zespołów.

 • Szczegółowy zakres zawarty został w załączniku do certyfikatu akredytacji Nr AC 061.
  więcej...
   
   
  W sferze dobrowolnej Instytut świadczy również usługi w zakresie oceny zgodności wyrobów objętych Dyrektywami Nowego Podejścia, dające podstawy do wystawienia deklaracji zgodności i naniesienia na produkowany wyrób oznakowania CE.
   
   
  Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych jest wykonawcą z akredytacją PARP świadczącym usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) z uwzględnieniem dotacji wg programu PHARE „Wstęp do Jakości”.
   
  Powrót


     Patronat
   
     Partnerzy serwisu
   
     Pomóż nam tworzyć
     serwis oznaczenie-ce.pl

  oceń serwis i jego
     narzędzia
  podpowiedz co należy
     zmienić, a co warto
     kontynuować

  Wpisz swoje uwagi
  i prześlij je do nas
  Twój e-mail:
   
   
   
  Promujemy:
  www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
  www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie