Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Centralny Instytut Ochrony Pracy-Pastwowy Instytut Badawczy
 
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Pastwowy Instytut Badawczy
Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel. 22 623 46 40
ciop.pl
 
Jednostka notyfikowana (1437)
Dyrektywy: Emisja haasu w rodowisku przez urzdzenia przeznaczone do uytku poza pomieszczeniami, Maszyny, rodki ochrony indywidualnej
Grupy wyrobw: wszystkie rodzaje rodkw ochrony indywidualnej, maszyny i urzdzenia (w tym: maszyny do obrbki drewna, pilarki przenone z pi acuchow, maszyny do obrbki plastycznej metali), rodki ochrony zbiorowej (w tym: urzdzenia ochronne bezdotykowe i oburcznego sterowania), urzdzenia podlegajce ograniczeniom emisji haasu.
Zakres dziaalnoci:
Dyrektywa 2000/14/WE
- okresowa kontrola zgodnoci urzdzenia z dokumentacj
- ocena zgodnoci WE
- ocena systemu jakoci

Dyrektywa 98/37/WE
- ocena typu WE
- sprawdzenie dokumentacji technicznej
- przechowywanie dokumentacji technicznej

Dyrektywa 89/686/EWG
- ocena typu WE
- kontrola jakoci wyprodukowanych rodkw ochrony indywidualnej
- ocena systemu zapewnienia jakoci produkcji WE
 
Laboratorium badawcze (AB 038)
Zakres bada: rodki ochrony indywidualnej, maszyny i urzdzenia, rodki ochrony zbiorowej, drabiny, sprzt izolacyjny i ochrony WN, parametry rodowiska pracy (wibroakustyczne, pl elektromagnetycznych, owietlenia, mikroklimatyczne, promieniowania podczerwonego, stenia substancji chemicznych).
 
Laboratorium pomiarowe (AP 061)
Zakres wzorcowa: Mierniki pl elektromagnetycznych, anemometry, mierniki wydatku energetycznego, aparaty do pomiaru ste tlenku wgla, pompki indywidualne do pobierania prbek powietrza.
 
Eksperci wsppracujcy z serwisem oznaczenie-ce.pl:
mgr in. Jzef Gierasimiuk
mgr in. Magorzata Jdrzejewska
dr in. Katarzyna Majchrzycka
dr in. Witold Mikulski
dr in. Dariusz Pleban
 
 
 
 Certyfikacja systemw zarzdzania (AC 069)
Certyfikacja systemw zarzdzania jakoci wg. PN-EN ISO 9001:2001, rodowiskowego wg. PN-EN ISO 14001:2005, BHP wedug PN-N-18001:2004, system HACCP (DS 3027 E:2002) oraz zintegrowanych systemw zarzdzania
wicej...
 
Powrt


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie