Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Instytut Logistyki i Magazynowania
 
Instytut Logistyki i Magazynowania
ul. E. Estkowskiego 6, Poznań
tel. 061 8504989
www.ilim.poznan.pl/LA
 
Jednostka notyfikowana (22)
Dyrektywy: Kompatybilność elektromagnetyczna, Niskonapięciowe wyroby elektryczne, Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych
Grupy wyrobów: Urządzenia elektryczne i elektroniczne
Zakres działalności: Badania i certyfikacja dobrowolna na znak bezpieczeństwa B, badania i certyfikacja według norm zharmonizowanych w celu sporządzenia deklaracji zgodności z dyrektywą EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) i LVD (dyrektywa niskich napięć)
 
Laboratorium badawcze (AB053)
Zakres badań: urządzenia elektryczne i elektroniczne
 
Eksperci współpracujący z serwisem oznaczenie-ce.pl:
dr inż. Krzysztof Sieczkarek
 
 
 
 O laboratorium
LABORATORYJNE BADANIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Jeżeli jesteście Państwo producentami lub importerami urządzeń elektronicznych, jeśli chcecie sprzedawać swoje produkty w Polsce lub innych krajach Unii Europejskiej, ta oferta skierowana jest do Was! Zaufali nam klienci z całej Polski i spoza jej granic! Laboratorium Urządzeń Elektronicznych działające w Instytucie Logistyki i Magazynowani przeprowadza kompleksowe badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń elektronicznych i badania bezpieczeństwa ich użytkowania, co stanowi podstawę oceny zgodności z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej w związku z oznaczeniem CE. Wyniki badań są niezbędne do sporządzania deklaracji zgodności w oparciu o normy zharmonizowane. Laboratorium umożliwia również poprawę urządzeń w celu osiągnięcia stanu kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego. Laboratorium Urządzeń Elektronicznych posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 053 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji, które spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. Laboratorium posiada autoryzacje Ministerstw w zakresie dyrektywy EMC, dyrektywy LVD i dyrektywy RTTE. Komisja Europejska przyznała Laboratorium status jednostki notyfikowanej (notified body) w zakresie dyrektywy EMC, LVD i RTTE. OFERTA LABORATORIUM: Badania laboratoryjne urządzeń elektrycznych i elektronicznych wymagane przy opracowaniu deklaracji zgodności z Dyrektywą 2004/108/EEC (dawniej 89/336/EEC) o Kompatybilności Elektromagnetycznej (Electromagnetic Compatibility - EMC) upoważniające producenta do oznakowania znakiem CE Badania laboratoryjne urządzeń techniki informatycznej i elektrycznych urządzeń techniki biurowej wymagane przy opracowaniu deklaracji zgodności z Dyrektywą Niskonapięciową 2006/95/EC (73/23/EWG + 93/68/EWG) (LVD - Low Voltage Directive) upoważniające producenta do oznakowania znakiem CE Badania laboratoryjne urządzeń techniki informatycznej i elektrycznych urządzeń techniki biurowej wymagane przy nadawaniu certyfikatu bezpieczeństwa Badania technologiczne urządzeń w celu przygotowania pełnowartościowych wyrobów spełniających wymagania odpowiednich norm i przepisów. Badania klimatyczne Badania skuteczności zasilania awaryjnego urządzeń fiskalnych zgodnie z wymaganiami Ministra Finansów Pomoc w sporządzaniu dokumentacji techniczno - konstrukcyjnej (TCF) Wykonywanie oprogramowania pomiarowo-kontrolnego za pomocą pakietu LabView wg projektu klienta Laboratorium posiada certyfikat akredytacji PCA nr AB053 od 1996 roku.
więcej...
 
Powrót


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie