Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Cert Partner sp. z o.o.
 
Cert Partner sp. z o.o.
ul. Katowicka 13/2, 45-061 Opole
tel. 77/442 68 90
www.certpartner.pl
 
Zakres działalności
Cert Partner to firma z wieloletnim doświadczeniem, które chętnie przekazujemy naszym Klientom. Działamy na rynku polskim od 2003 r., wcześniej pod nazwą LUC – CE CONSULTING. Nasze doświadczenie i kompetencje budowane były na wieloletniej współpracy z organami nadzoru rynku jak i światowymi firmami produkcyjnymi.
 
Eksperci współpracujący z serwisem oznaczenie-ce.pl:
mgr inż. Mariusz Łukaszyński
 
 
 
"Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE- oznakowanie CE" - szkolenie i ćwiczenia 4-dniowe

Szkolenie poświęcone jest w całości nowej dyrektywie maszynowej (MD). Składa się z części teoretycznej popartej przykładami i wskazówkami oraz warsztatowej, gdzie realizujemy cała procedurę na wybranej maszynie. Skierowane jest głównie do producentów maszyn i urządzeń (wytwórcy maszyn jednostkowych i seryjnych, przeznaczonych na własny i obcy użytek), importerów i innych podmiotów uczestniczących w łańcuchu dystrybucji maszyn i urządzeń.

Czas trwania szkolenia: 4 dni, w godz. 8:30 - 17:00
więcej...
 
"Oznaczenie CE sprzętu elektrycznego podlegającego nowej dyrektywie niskonapięciowej 2014/35/UE (LVD)" - szkolenie i ćwiczenia 2-dniowe

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Szkolenie przeznaczone jest w głównej mierze dla osób z wykształceniem elektrycznym. Nie będziemy na nim jednak uczyć o prądzie ani technice laboratoryjnej w zakresie badań elektrycznych. „Z dyrektywy jeszcze nikt nie nauczył się zawodu” jak mawia jeden z trenerów. Będzie jednak mowa o tematach, jakich najczęściej nie porusza się na uczelniach, które jednak mają bezpośredni związek z zawodem elektryka, elektronika, czy automatyka.

Co o dyrektywie LVD powinny wiedzieć osoby, które nie są elektrykami?
Szkolenie ma również bardzo dużą wartość poznawczą dla mechaników i innych osób bez przygotowania elektrycznego. Osoby takie często zamawiają lub odbierają wyroby podlegające pod dyrektywę LVD i dlatego powinny mieć o niej podstawowe pojęcie. Na naszym szkoleniu opowiemy o tych tematach prostymi słowami, jasno i zrozumiale..

Czas trwania szkolenia: 2 dni, w godz. 8:30 - 16:30
więcej...
 
"Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg EN ISO 13849 - Performance Level (PL)" - szkolenie i ćwiczenia 4-dniowe

Szkolenie odpowiada na wiele pytań związanych z doborem, projektowaniem i walidacją tej części układu sterowania maszyny, która odpowiada za bezpieczeństwo. Szkolenie składa się z 3 niezależnych części tworzących spójną i logiczną całość wymagań dla układu bezpieczeństwa maszyny:
Część 1: Zasady projektowania wg EN ISO 13849-1 (2 dni);
Część 2: Ćwiczenia z użyciem programu Sistema (1 dzień);
Część 3: Walidacja wg EN ISO 13849-2 (1 dzień).

Czas trwania szkolenia: 3 dni, w godz. 8:30 - 17:00
więcej...
 
"Przystosowanie użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań bhp określonych w dyrektywie 2009/104/WE" - szkolenie i ćwiczenia 2-dniowe

Maszyny nabyte przed 1 stycznia 2003r, i użytkowane przez pracowników podczas pracy powinny:
- spełniać określone wymagania bezpieczeństwa,
- posiadać odpowiednie rozwiązania minimalizujące ryzyko,
- posiadać odpowiednią dokumentację.
Czas na doprowadzenie do zgodności z odpowiednimi wymaganiami minął z końcem 2005r.
Szkolenie to obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną realizację planu działań doprowadzających rzeczywistą maszynę do zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa.

Czas trwania szkolenia: 2 dni, w godz. 8:30 - 17:00
więcej...
 
"Oznaczenie CE wyrobów podlegających nowej dyrektywie o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)" - szkolenie i ćwiczenia 3-dniowe

Nasze szkolenie daje uczestnikom zarówno:
1. niezbędną wiedzę o zjawiskach wywołujących zakłócenia w pracy urządzeń,
2. sprawdzone metody zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej, jak również
3. praktyczne narzędzia umożliwiające stworzenie niezbędnej dokumentacji technicznej, oraz
4. umiejętności wykazania zgodności wyrobów z dyrektywą EMC.
Szkolenie zawiera również część ćwiczeniową. Ma ona za zadanie przećwiczenie ścieżki dojścia do oznaczenia CE w rozumieniu dyrektywy EMC. Na podstawie wybranych urządzeń uczestnicy, pod nadzorem trenerów, przećwiczą krok po kroku proces zapewnienia zgodności z dyrektywą EMC.
Szkolenie ma również bardzo dużą wartość poznawczą dla osób które nie mają wykształcenia elektrycznego. Osoby takie często zamawiają lub odbierają maszyny/urządzenia podlegające pod dyrektywę EMC i dlatego powinny mieć o niej podstawowe pojęcie. Na naszym szkoleniu opowiemy o tych trudnych tematach prostymi słowami, jasno i zrozumiale. Uczestnicy tacy z pewnością zgodzą się z opiniami naszych dotychczasowych klientów, którzy stwierdzają, że w końcu temat zgodności z dyrektywą EMC przestał być dla nich tzw. „czarną magią”, wokół której narosło wiele mitów.

Czas trwania szkolenia: 3 dni, w godz. 8:30 - 17:00
więcej...
 
"Wyposażenie elektryczne maszyn – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia" - szkolenie i ćwiczenia 2-dniowe

Szkolenie oparliśmy na wymaganiach najnowszych norm z serii EN 60204 (wyposażenie elektryczne maszyn) oraz EN 61439 (rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe). Ich znajomość i umiejętność zastosowania jest bardzo ważna, gdyż obejmują one swoim zakresem zarówno zagadnienia:
• bezpieczeństwa elektrycznego (niezbędnego do spełnienia dyrektywy maszynowej oraz niskonapięciowej), jak również
• kompatybilności elektromagnetycznej (wynikającej z dyrektywy EMC).

Czy nasze szkolenie jest przydatne dla osób nie będących elektrykami, a w szczególności osób zarządzających projektami?

Wbrew pozorom istnieją silne związki, pomiędzy częścią nieelektryczną maszyn i ciągów technologicznych, a ich zasilaniem i sterowaniem. W części nieelektrycznej występuje wiele elementów niezbędnych do prawidłowego działania układów elektrycznych, elektronicznych i programowalnych. Natomiast wykonawca szaf elektrycznych musi liczyć się z ich funkcjami, które służą do sterowania częścią mechaniczną, nie mówiąc już o pneumatyce, czy hydraulice siłowej, których powiązanie ze sterowaniem i zasilaniem elektrycznym jest oczywiste. Maszyna stanowi spójną całość zarówno w kwestiach prostych (jak np. połączenia wyrównawcze) jak i skomplikowanych (np. sterowanie numeryczne). Realizując projekty musimy się liczyć z sytuacją, w której poszczególni specjaliści będą musieli opracowywać i realizować w ramach swoich obszarów działania podsystemy i elementy związane z innymi obszarami całego systemu. Powiązanie tych, z zasady interdyscyplinarnych zagadnień oraz pracy specjalistów z różnych dziedzin - wymaga sprawnego zarządzania. Trzeba o tym pamiętać, aby nasze projekty były prawidłowe i optymalne pod każdym względem, a projektowana całość po prostu działała dobrze i bez zastrzeżeń spełniała wymagania prawa.

Czas trwania szkolenia: 2 dni, w godz. 8:30 - 17:00
więcej...
 
"Praktyczne aspekty odpowiedzialności prawnej za produkt" - szkolenie 1-dniowe

Niniejsze szkolenie w syntetycznym ujęciu przedstawia źródła obowiązującego prawa w zakresie odpowiedzialności prawnej producentów za produkty/wyroby wprowadzone do obrotu. Oprócz aspektów natury teoretycznej w postaci wyszczególnienia poszczególnych rodzajów odpowiedzialności tj. odpowiedzialności karnej, administracyjno-prawnej oraz cywilno-prawnej, uczestnikom przedstawione zostaną praktyczne uwagi związane z omawianym zagadnieniem. Praktyczne aspekty obejmować będą:
• zachowania stanowiące wypełnienie znamion przestępstwa,
• sankcje za naruszenie przepisów,
• etapy postępowania karnego,
• orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Sądów Apelacyjnych w przedmiotowym zakresie,
• uprawnienia i obowiązki osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, a także
• stosowane linie obrony.

W zakresie odpowiedzialności administracyjno-prawnej omówione zostaną źródła odpowiedzialności oraz sposoby formułowania środków prawnych mogących zabezpieczyć interesy producenta.

W obszarze odpowiedzialności cywilno-prawnej szkolenie obejmie:
• odpowiedzialność kontraktową wobec kupującego,
• odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji,
• odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową,
• odpowiedzialność deliktową ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

Biorąc pod uwagę połączenie aspektu teoretycznego z praktycznym ujęciem zagadnienia odpowiedzialności prawnej producentów za produkty/wyroby wprowadzone do obrotu, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę, jakie obowiązki na nich ciążą oraz jakie mają uprawnienia by ewentualnie toczące się postępowania przyniosły pożądany skutek.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, w godz. 8:30 - 17:00
więcej...
 
"Bezpieczeństwo maszyn - algorytm wyznaczania Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL (EN 62061)" - szkolenie i ćwiczenia 2-dniowe

W czym pomoże niniejsze szkolenie?
Przedmiotowe szkolenie dotyczy bezpieczeństwa maszyn, zatem oparte jest o normę EN 62061, jednakże odwołuje się także do normy EN 61508. W szkoleniu przedstawiono algorytm wyznaczania SIL funkcji bezpieczeństwa implementowanych w elektrycznych systemach sterowania związanych z bezpieczeństwem w sytuacji, gdy znane są poziomy SIL CL i parametr PFHd wszystkich elementów składowych, a także w sytuacji, gdy samodzielnie należy wyznaczyć SIL CL któregoś podsystemu. Przedstawiono zatem metody wyznaczania wszystkich czynników tj. MTTF, T10, CCF/Beta, DC/SFF, HFT pokazując ich wpływ na wartość wspominanego wcześniej parametru PFHd, a przez to na osiągnięty SIL CL podsystemu w aspekcie nienaruszalności bezpieczeństwa sprzętu. W programie szkolenia znajdują się również wymagania dotyczące oprogramowania bezpieczeństwa, nienaruszalności bezpieczeństwa systematycznej (kontrola i unikanie uszkodzeń) oraz walidacji i dokumentacji. Poszczególne części szkolenia poparte są przykładami obliczeniowymi i analizami mającymi za zadanie przełożenie wiedzy teoretycznej na praktyczną oraz jej ugruntowanie. Szkolenie prowadzone jest prostym językiem, a materiały szkoleniowe zawierają kolorowe ilustracje w myśl zasady, aby „obraz przekazywał więcej niż 1000 słów”.

Czas trwania szkolenia: 2 dni, w godz. 8:30 - 17:00
więcej...
 
 Doradztwo organizacyjne

W czym możemy pomóc? Aby spełnienie wymagań oznaczenia CE bądź minimalnych nie było dziełem przypadku, możemy pomóc Ci stworzyć lub poprawić już wdrożony system działania firmy (np. wdrożony system ISO 9001 i/lub ISO/TS 16949). Doradztwo to, może obejmować również inne dziedziny działania organizacji np.:
- bezpieczeństwo pracy (PN-N-18001 – OHSAS),
- ochronę środowiska (ISO 14001),
- zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ISO 27001),
- itp.
więcej...
 
 Doradztwo techniczne

Indywidualnie dopasowana pomoc W ramach doradztwa technicznego odpowiemy na wiele różnych pytań jakie nasuwają się w związku z oznaczeniem CE, minimalnymi wymaganiami itp. Doradztwo jest bardzo elastyczną formą pomocy. Z reguły dotyczy ono węższej grupy osób zainteresowanych niż szkolenie. Może ono wykorzystywać fragmenty szkoleń, jak również indywidualnie opracowane zagadnienia, niezbędne do realizacji Twoich celów.

Bezpośredni kontakt z ekspertem pozwoli we właściwy i efektywny sposób wykonać określone zadania, w tym m.in.:
- określić właściwe dla produktu przepisy i normy techniczne,
- przeprowadzić analizę zagrożeń i ocenę ryzyka,
- dobrać środki ochronne (konstrukcyjne, techniczne oraz informacyjne),
- opracować dokumentację techniczną, deklarację zgodności itd.
więcej...
 
 Doradztwo długoterminowe - outsourcing

W sytuacji, gdy Twoja firma nie dysponuje pracownikiem, któremu mogłaby zlecić zadania związane z zapewnieniem zgodności wyrobów z wymaganiami oznaczenia CE lub minimalnymi, zadania te możemy wykonywać za Ciebie, w ramach długoterminowej współpracy. Zapewnimy Ci opiekę specjalisty-koordynatora, który w uzgodnionych terminach zrealizuje obowiązki ustalone z Tobą w umowie.

Przedmiotem współpracy długoterminowej może być przykładowo:
- sprawdzanie aktualności stosowanych przez Twoją firmę przepisów i norm,
- weryfikacja procedur,
- weryfikacja dokumentacji technicznej,
- przegląd maszyn i urządzeń technicznych, itd.
więcej...
 
 Wdrożenia - oznaczenie CE

Klientom, którzy szukają pomocy w zakresie oznaczenia CE, oferujemy nasze usługi.

Nasze kompetencje w tym zakresie potwierdzają m.in.:
- współtworzenie norm z zakresu bezpieczeństwa maszyn, w ramach członkostwa w Komitecie Technicznym nr 158 (PKN),
- stała współpraca z organami nadzoru rynku, jak i
- stała współpraca ze światowymi firmami produkcyjnymi przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, elektronicznego, oświetleniowego, motoryzacyjnego, odlewniczego, energetycznego, górniczego i wielu innych.

Skorzystaj z naszej eksperckiej wiedzy, sprawdzonych narzędzi i wieloletniego doświadczenia. Dołożymy wszelkich starań, abyś również Ty dołączył do grona naszych zadowolonych klientów.
więcej...
 
 Wdrożenia - minimalne wymagania BHP

Kiedy warto zlecić tego typu prace firmie zewnętrznej?
Pracodawcy zlecają ocenę zgodności i dostosowanie maszyn podmiotom zewnętrznym najczęściej z powodu braku czasu, sprawdzonych narzędzi oraz wystarczającej wiedzy i doświadczenia w tym temacie. Jako Cert Partner posiadamy wszystkie te atuty. Od 2004 r. prowadzimy na terenie całego kraju specjalistyczne szkolenia i praktyczne warsztaty z zakresu MW oraz dyrektywy maszynowej. Jesteśmy przekonani, że stanowi to najlepszy dowód potwierdzający nasze kompetencje i bogate doświadczenie. Do dnia dzisiejszego pomogliśmy w ocenie i dostosowaniu maszyn kilku tysiącom klientów.


W zakres naszych usług wchodzi zarówno audyt MW (forma skrócona/uproszczona), jak również kompleksowa pomoc w dostosowaniu maszyn do minimalnych wymagań obejmująca m.in.:

- Identyfikację niezgodności z minimalnymi wymaganiami;
- Analizę zagrożeń i ocenę ryzyka;
- Propozycję zmian, mających na celu zapewnienie zgodności;
- Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji;
- Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie zalecanych rozwiązań oraz
- Przeprowadzenie końcowej walidacji.
więcej...
 
 Wdrożenia - certyfikacja

Cert Partner nie jest firmą certyfikującą. Pomożemy Ci jednak dobrze przygotować się do procesu certyfikacji w wybranej przez Ciebie firmie certyfikującej. Co więcej, możemy również pomóc Ci w wyborze odpowiedniej firmy certyfikującej zarówno w obszarze certyfikacji:

- wyrobów (w zakresie znaku GS, M+T, PN, itd.),
- osób (np. bezpieczeństwo funkcjonalne), jak i
- systemów zarządzania (ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, PN-N-18001 – OHSAS, itd.).

Certyfikacja ta nie jest często wymagana przez przepisy prawa, ale często jest standardem rynkowym, bez którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie nowoczesnej firmy.
więcej...
 
 Pomoc prawna

Zakwestionowano zgodność Twojego produktu?

Miałeś kontrolę organów nadzoru rynku?

Doszło do wypadku z udziałem twojego produktu?


Możemy pomóc Ci w trakcie kontroli przeprowadzanej przez:

- Państwową Inspekcję Pracy,
- pozostałe organy prowadzące kontrole i nadzorowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
- jak również kontrole przeprowadzane przez klienta (np. w trakcie odbiorów technicznych).

Współpracujemy z kancelariami adwokackimi, biegłymi w kwestiach odpowiedzialności prawnej za produkt. Dzięki temu uzyskasz profesjonalną pomoc prawno-techniczną, dzięki której zapewnisz sobie bezpieczeństwo prawne związane z funkcjonowaniem Twojego produktu na rynku.
więcej...
 
 Oprogramowanie

W naszej codziennej pracy wykorzystujemy wiele różnych narzędzi – znamy doskonale ich zalety oraz wady. Dzięki temu doświadczeniu pomożemy Ci dobrać takie narzędzia, które najlepiej spełnią Twoje oczekiwania i potrzeby odpowiednie do:

- poziomu zaawansowania organizacyjnego i technicznego Twojej firmy, a także
- skali, na jaką takie prace wykonujesz.
więcej...
 
 Cert Info - nieodpłatny newsletter

Czym jest Cert Info?

W dobie ogromu informacji dostępnych w sieci WWW, coraz większe znaczenie ma dostęp do sprawdzonych informacji oraz praktycznej wiedzy ekspertów. Możesz z niej skorzystać w ramach Cert Info – nieodpłatnego newslettera, który pomoże Ci zgłębić wiedzę oraz „trzymać rękę ciągle na pulsie” w zakresie spraw związanych m.in. z takimi tematami, jak oznaczenie CE, minimalne wymagania BHP, bezpieczeństwo techniczne, ocena zgodności i certyfikacja produktów. Newsletter ten wysyłany jest do osób, które chcą otrzymywać wiadomości e-mail o:

- opublikowaniu nowej aktualności w dziale „Co nowego”,
- opublikowaniu nowego artykułu w dziale „Artykuły” lub prasie branżowej,
- innych ciekawostkach dot. bezpieczeństwa technicznego, a także aktualnych terminach naszych szkoleń itp.
więcej...
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zespół Cert Partner

Kontakt:
Tel./fax. 77 442 68 90
e-mail: biuro@certpartner.pl
www.certpartner.pl
więcej...
 
Powrót


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie