Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.
 
Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.
Jasna 31,, 44-122 Gliwice
tel. 48 32/2394482-86
www.obac.com.pl
 
Jednostka notyfikowana
Dyrektywy: Kompatybilność elektromagnetyczna, Maszyny, Niskonapięciowe wyroby elektryczne, Urządzenia do użytku w atmosferach wybuchowych
Grupy wyrobów: Branża mechaniczna, elektrotechniczna, energetyczna, przemysł wydobywczy
Zakres działalności: Jednostka Notyfikowana Nr 1461. Certyfikacja zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw unii europejskiej, wydawanie certyfikatów zgodności z normami zharmonizowanymi lub innymi dokumentami normatywnymi określającymi wymagania bezpieczeństwa, certyfikacja na dobrowolny znak B.
 
 
 
Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji
Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. to samodzielna organizacyjnie jednostka certyfikującą wyroby i niezależny podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną – nr KRS : 0000161774. Specjalizujemy się od 1997 roku w dziedzinie badań atestacyjnych maszyn i urządzeń górniczych - w oparciu o akceptację Wyższego Urzędu Górniczego, oraz oceniania maszyn i urządzeń jak i warunków organizacyjno-technicznych wymaganych do prowadzenia stabilnej produkcji mających zastosowanie w rozmaitych gałęziach przemysłu. Od roku 2002 Ośrodek OBAC jest jednostką uprawnioną do oceny maszyn i urządzeń dla górnictwa. Uprawnienie wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2-go lipca 2002 roku w sprawie dopuszczania dostosowania w zakładach górniczych maszyn, urządzeń i materiałów oraz środków strzałowych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 125 z dnia 6-go sierpnia 2002 poz.1064. Niezależnie od powyższego Ośrodek OBAC jest Jednostką Certyfikującą Wyroby w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i posiada numer AC 099. Ośrodek OBAC otrzymał również zezwolenie Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. na stosowanie dobrowolnego znaku B. Informujemy również, że Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przekazało Decyzję Komisji Europejskiej z dnia 09 marca 2004 r. o notyfikowaniu Ośrodka Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w zakresie Dyrektyw: Maszynowa Nr 98/37/EC; Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytkowania w określonych granicach napięć Nr 73/23/EWG; Wyposażenie przeznaczone do zastosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem - ATEX Nr 94/9/WE i nadaniu numeru identyfikacyjnego 1461. Decyzja ta uprawnia Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. do przeprowadzenia oceny wyrobów na zgodność z wymaganiami w/w Dyrektyw i potwierdzenia tej oceny następującymi dokumentami: poświadczenie przyjęcia dokumentacji technicznej do archiwizacji, certyfikat odpowiedniości dokumentacji technicznej, certyfikat badania typu WE, świadectwo weryfikacji deklaracji zgodności. Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. złożył kolejny wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o przyznanie autoryzacji na Dyrektywę Kompatybilność elektromagnetyczna Nr 89/336/EWG oraz do Ministerstwa Gospodarki o przyznanie autoryzacji na Dyrektywę Emisja hałasu Nr 2000/14/WE. W związku z powyższym zapraszamy Państwa do korzystania z usług notyfikowanego organu certyfikującego w zakresie oceny wyrobów wprowadzonych do obrotu. Jednostka Certyfikująca OBAC prowadzi:
więcej...
 
 
• certyfikację obowiązkową i dobrowolną na zgodność z Dyrektywami nowego i globalnego podejścia, normami lub innymi dokumentami normatywnymi wskazanymi przez dostawcę (oznaczenie CE)
więcej...
 
 
• certyfikację dobrowolną wyrobów na znak bezpieczeństwa „B”, na podstawie wymagań dotyczących bezpieczeństwa, ustalonych w normach lub/i przepisach prawnych
więcej...
 
 
• weryfikację certyfikatów zgodności wydanych za granicą
więcej...
 
 
• weryfikację deklaracji zgodności producenta dla wyrobów
więcej...
 
 
Ponadto Ośrodek OBAC świadczy usługi dla przedsiębiorstw w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, HACCP. Zespół Audytorów Jakości stanowią wykwalifikowani i doświadczeni konsultanci.
więcej...
 
Powrót


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie