Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Radiotechnika Marketing Sp. z o.o.
 
Radiotechnika Marketing Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 20, Pietrzykowice, 55-080 Kty Wrocawskie
tel. (71) 327 07 00
www.radiotechnika.com.pl
 
Zakres dziaalnoci
Produkcja zcz i wizek kablowych miedzianych oraz wiatowodowych, podzespoy i komponenty elektroniczne, systemy zasilania, Laboratorium Kompatybilnoci Elektromagnetycznej EMC.
 
 
 
Laboratorium Kompatybilnoci Elektromagnetycznej
Laboratorium Radiotechniki Marketing umoliwia wykonanie bada EMC w komorze bezodbiciowej o odlegoci pomiarowej 3 m. Komora posiada system podwjnego ekranowania, pozwalajcy na prowadzenie bada przy wyjtkowo wysokim nateniu pola elektromagnetycznego. Dziki specjalnemu systemowi odprowadzania spalin badaniom w komorze mog podlega take pracujce silniki spalinowe. W laboratorium wykonujemy badania emisji zaburze elektromagnetycznych oraz odpornoci urzdze na zakcenia - zarwno dla norm cywilnych (PN-EN 55013, 55014 i 55022), jak i wojskowych (MIL-STD 461F, NO-06-A200 i A500). Prowadzone przez nas badania nakierowane s na znalezienie rozwiza dla pojawiajcych si problemw z kompatybilnoci elektromagnetyczn wyrobw. Dla urzdze, ktre nie speniaj wymogw stawianych przez normy EMC opracowujemy modyfikacje i poprawki konstrukcji, umoliwiajce uzyskanie przez nie penej zgodnoci z wymaganiami. Rozwizujemy take problemy z kompatybilnoci elektromagnetyczn wystpujce podczas integracji zoonych systemw tworzcych wsplne rodowisko elektromagnetyczne, takich jak instalacje stacjonarne, pojazdy lub wozy bojowe. Do modyfikowanych urzdze oraz systemw projektujemy i produkujemy dedykowane filtry przeciwzakceniowe EMI. Staranna i przemylana konstrukcja naszych filtrw pozwala na wykorzystywane ich w rnorodnych urzdzeniach i miejscach, w tym w sprzcie pracujcym w trudnych warunkach rodowiskowych (wibracje, wysoka i niska temperatura, dua wilgotno). Filtry projektowane s cile wedug potrzeb i wymaga Klienta. Poddawane s one penym badaniom odpornoci na naraenia klimatyczne i mechaniczne, wykonywanym rwnie w Laboratorium Kompatybilnoci Elektromagnetycznej Radiotechniki Marketing.
wicej...
 
Powrt


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie