Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 

Oddajemy w Pastwa rce kolejn publikacj powicon problematyce Nowego i Globalnego Podejcia. Jest ona zbiorem przewodnikw omawiajcych szczegowo wdraanie postanowie dyrektyw:
 
97/37/EC - maszyny,
 
2000/14/EC - emisja haasu dla maszyn,

97/23/EC - urzdzenia cinieniowe,

73/23/EEC - niskonapiciowe wyroby elektryczne,

89/686/EEC - rodki ochrony indywidualnej.
 

Publikacje te opracowane zostay przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Urzd Dozoru Technicznego oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Prezentuj one zasady i tryb postpowania przy wytwarzaniu, ocenie zgodnoci i wprowadzaniu na rynki pastw Wsplnoty Europejskiej poszczeglnych grup produktw.


Publikacja zostaa sfinansowana ze rodkw budetowych
Urzdu Komitetu Integracji Europejskiej


Urzd Komitetu
Integracji Europejskiej

   


 
Wsppraca i konsultacje

 

Ministerstwo Gospodarki i Pracy
 

Fundacja Promocji Innowacji
Serwis informacyjny dla przedsibiorcw
www.oznaczenie-ce.pl

 
   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie