Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn umieszczanych na rynkach UE i rynku Polski
Wstęp
Informator opisuje zasady i tryb postępowania przy wytwarzaniu i wprowadzaniu na rynki państw Wspólnoty Europejskiej maszyn i ich elementów bezpieczeństwa. Z chwilą wejścia w życie prawa polskiego wdrażającego postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia przepisów państw członkowskich dotyczących maszyn (OJ L 207, 23.07.98, str. 1), Informator będzie pomocny również przy wytwarzaniu i umieszczaniu maszyn na rynku polskim.
 
Dyrektywy Unii Europejskiej są adresowane do państw członkowskich i są dla nich wiążące w zakresie celów i zadań, natomiast forma i środki ich realizacji wynikają z prawa krajowego mającego na celu doprowadzenie do zgodności z postanowieniami Dyrektywy.

Postanowienia zawarte w Dyrektywach stają się prawem w państwach członkowskich po wdrożeniu ich do prawa krajowego.
 
Dla lepszego zrozumienia i stosowania wchodzących wkrótce w życie krajowych przepisów prawnych konieczna jest znajomość i zrozumienie postanowień Dyrektywy. Informator zawiera obszerne omówienie jej postanowień oraz szereg komentarzy dotyczących definicji i pojęć używanych w Dyrektywie.

W Informatorze omówiono także m.in.:

- o zasady systemu zapewnienia bezpieczeństwa maszyn umieszczanych na polskim rynku i ustawy ramowe przyjęte w
   ramach wdrażania europejskiego systemu zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów, w tym maszyn,
- o krajowe przepisy prawne dotyczące umieszczania na rynku i oddawania do użytkowania bezpiecznych maszyn,
  wdrażające zharmonizowane przepisy europejskie,
- o postanowienia dotyczące odpowiedzialności i obowiązków wytwórcy.

W celu zorientowania czytelników w postępie prac legislacyjnych, a także w metodyce przyjętej przy przenoszeniu przepisów Dyrektywy do prawa polskiego, w Informatorze zamieszczono tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, wdrażającego dyrektywę maszynową do prawa polskiego. Dla ułatwienia śledzenia powiązań między tekstem Dyrektywy i przepisami rozporządzenia dodano odpowiednią tabelę korelacyjną.
Informator wzbogacono także o omówienie systemu przyjętego w Polsce dla notyfikacji jednostek oceniających zgodność oraz systemu nadzoru rynku. Scharakteryzowano także stan prac na forum europejskim nad nowelizacją dyrektywy maszynowej.

Informator dotyczy zagadnień technicznych i prawnych, nie zawiera natomiast żadnych informacji natury handlowej czy finansowej, które dotyczyłyby usług upoważnionych przedstawicieli w krajach Wspólnoty, opłat za czynności jednostek notyfikowanych itp.

Wyjaśnień podanych w Informatorze nie należy uważać za oficjalne interpretacje ani postanowień Dyrektywy, ani prawa krajowego.

Prawo do interpretacji postanowień artykułów Dyrektywy oraz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ma wyłącznie Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.
Niemniej jednak, dla ustanowienia wspólnego i jednolitego rozumienia postanowień i wymagań, a więc do możliwie jak najszerszego wyeliminowania ewentualnej rozbieżności zdań pomiędzy państwami członkowskimi, jednostkami notyfikowanymi, wytwórcami itp., w Dyrektywie przewidziano utworzenie Stałego Komitetu składającego się z przedstawicieli państw członkowskich oraz przewodniczącego, którym jest przedstawiciel Komisji. Komitet ten rozpatruje i opiniuje sprawy związane z wdrażaniem i praktycznym stosowaniem Dyrektywy.

Zezwala się na reprodukcję treści zawartej w Informatorze, z wyjątkiem celów handlowych, pod warunkiem powołania materiału źródłowego.
 


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie