Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn umieszczanych na rynkach UE i rynku Polski
Dyrektywa maszynowa, Zakres dyrektywy
Dyrektywa obejmuje swoimi wymaganiami maszyny zdefiniowane jako:

- zespół wzajemnie połączonych części lub elementów (podzespołów), z których przynajmniej jedna część lub element
  wykonuje ruch, wraz z odpowiednimi elementami uruchamiającymi, obwodami sterowania, zasilania i innymi  
  tworzącymi całość maszyny przeznaczonej do konkretnego zastosowania, a w szczególności do przetwarzania,
  obróbki, przemieszczania lub pakowania materiałów;

- zespół maszyn, które w celu konkretnego zastosowania zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, aby
  działały jako jedna całość. Określenie to powoduje włączenie w zakres Dyrektywy również instalacji złożonych,
  takich jak instalacje zrobotyzowane czy automatyczne zespoły produkcyjne;

- wymienne wyposażenie modyfikujące funkcję jakiejś maszyny, które to wyposażenie jest umieszczane na rynku w
  celu połączenia go przez obsługującego (operatora) z maszyną lub z kilkoma różnymi maszynami lub z ciągnikiem, o
  ile wyposażenie to nie stanowi części zamiennej albo narzędzia;

- element bezpieczeństwa maszyny, czyli element nie będący jej częścią zamienną umieszczany oddzielnie od maszyny
   na rynku, mający na celu spełnianie funkcji bezpieczeństwa podczas funkcjonowania maszyny, którego uszkodzenie
   lub nieprawidłowe zadziałanie stwarza zagrożenie dla znajdujących się w pobliżu osób.

Z zakresu Dyrektywy wyłączone są:

- maszyny, których jedynym źródłem napędu jest siła mięśni ludzkich, z wyjątkiem maszyn używanych do podnoszenia
   i opuszczania ładunków;
- urządzenia medyczne mające bezpośredni kontakt z pacjentem;
- urządzenia specjalne przeznaczone do użytku na terenie wesołych miasteczek i/lub parków rozrywki;
- kotły parowe, zbiorniki i zbiorniki ciśnieniowe;
- maszyny specjalnie zaprojektowane lub oddawane do użytku do celów jądrowych, które w przypadku uszkodzenia
   mogą spowodować emisję radioaktywną;
- źródła promieniowania stanowiące część maszyny;
- broń palna;
- zbiorniki magazynowe i rurociągi do benzyny, oleju napędowego, cieczy palnych i substancji niebezpiecznych;
- środki transportu, tj. pojazdy i ich przyczepy przeznaczone wyłącznie do transportu osób drogą powietrzną lub siecią
   transportu drogowego, kolejowego lub wodnego, jak również środki transportu w zakresie, w jakim są one
   przeznaczone do przewozu towarów drogą powietrzną, siecią dróg publicznych lub siecią kolejową albo drogą
   wodną. Wykluczeniu nie podlegają pojazdy używane przy eksploatacji złóż mineralnych;
- statki pełnomorskie i pływające jednostki przybrzeżne wraz z wyposażeniem znajdującym się na ich pokładzie;
- urządzenia transportu linowego, w tym koleje linowe, linowo-terenowe i wyciągi przeznaczone do publicznego lub
   prywatnego transportu osób;
- ciągniki rolnicze i leśne odpowiadające definicji podanej w artykule 1 (1) Dyrektywy 74/150/EWG ;
- maszyny specjalnie zaprojektowane i wykonane do celów wojskowych i policyjnych;
- dźwigi stale obsługujące określone poziomy budynków i budowli, wyposażone w kabinę poruszającą się między
   sztywnymi prowadnicami nachylonymi w stosunku do poziomu pod kątem większym niż 15 stopni, przeznaczone do
   przewozu:
        - osób,
        - osób i towarów,
        - wyłącznie towarów, jeżeli kabina jest dostępna (tzn. osoba może wejść do niej bez trudności) i wyposażona w
          elementy sterownicze znajdujące się wewnątrz lub pozostające w zasięgu użytkownika przebywającego w
          kabinie;
- środki transportu osób wykorzystujące pojazdy szynowe z napędem zębatkowym;
- górnicze urządzenia wyciągowe;
- dźwigi teatralne;
- dźwigi budowlane przeznaczone do podnoszenia osób lub osób i towarów.

Jeśli zagrożenia związane z funkcjonowaniem maszyn lub elementów bezpieczeństwa są objęte w całości lub w części odrębnymi dyrektywami Rady, Dyrektywa Maszynowa nie powinna być stosowana lub przestaje obowiązywać w przypadku wejścia w życie odrębnych dyrektyw dotyczących takich maszyn, ich elementów bezpieczeństwa oraz zagrożeń związanych z ich funkcjonowaniem. Maszyny stwarzające zagrożenia głównie o charakterze elektrycznym podlegają wyłącznie Dyrektywie 73/23/EWG.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie