Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn umieszczanych na rynkach UE i rynku Polski
Dyrektywa maszynowa, Poświadczenie przeprowadzenia oceny zgodności

Deklaracja zgodności WE

Deklaracja zgodności WE jest to dokument wystawiany przez wytwórcę lub jego upoważnionego przedstawiciela w krajach Wspólnoty, w którym deklaruje, że maszyna lub element bezpieczeństwa są zgodne z wszystkimi odnoszącymi się do nich zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w Dyrektywie.

W zależności od rodzaju wyrobu deklaracja zgodności powinna zawierać różną treść odnoszącą się do:
a) maszyn (patrz załącznik II A),
b) elementów bezpieczeństwa umieszczanych oddzielnie na rynku (patrz załącznik II B).

Zakres deklarowanej zgodności
W przypadku maszyn/elementów zabezpieczających nie poddawanych badaniu typu WE wytwórca stwierdza zgodność z wymaganiami Dyrektywy. W przypadku maszyn/elementów zabezpieczających poddanych badaniu typu WE wytwórca stwierdza zgodność z egzemplarzem maszyny, który został poddany badaniu typu EC. Kopię świadectwa badania typu WE wytwórca powinien dołączyć do swej deklaracji.

Deklaracja wytwórcy
Dla maszyny przewidzianej do wbudowania w maszynę wytwórca powinien wystawić deklarację wytwórcy (patrz załącznik III). Deklaracja ta powinna zawierać m.in. oświadczenie, że maszyna nie powinna być oddawana do użytku aż do momentu, gdy maszyna, do której ma być wbudowana, uzyska deklarację zgodności WE z postanowieniami Dyrektywy.

Forma i język deklaracji
Dyrektywa nie narzuca formy deklaracji, jako podstawę można np. przyjąć formularz zaproponowany w normie PN-EN 45014: 1993, z naniesieniem wszystkich danych wymaganych wg załączników IIA, IIB lub III. Deklaracja powinna być sporządzona przez wytwórcę lub jego upoważnionego przedstawiciela w jednym z języków Wspólnoty albo w postaci maszynopisu, albo napisana ręcznie pismem blokowym. Do tego egzemplarza deklaracji należy dołączyć tłumaczenie deklaracji na jeden z urzędowych języków kraju przeznaczenia maszyny.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie