Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania dot. dopuszczalnej emisji hałasu dla maszyn umieszczanych na rynkach Unii Europejskiej i na rynku Polski
Literatura

1. Materiały 10-tej Międzynarodowej Konferencji "Noise control 95" Warszawa 20 - 22 czerwca 1995 r. wyd. Z.Engel,
    A.Lipowczan, J.Sadowski

2. Prawo ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej Tom 5 Hałas wyd. Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów
    Naturalnych i Leśnictwa

3. Raport końcowy PHARE - 1997 r. wyd. Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

4. Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn umieszczanych na rynkach Unii Europejskiej i na rynku Polski - B.Piasecki,
     M.Walczak wyd. Ministerstwo Gospodarki 2000 r.

5. Sprzęt elektryczny niskiego napięcia. Dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EWG, 93/68/EWG Wytyczne stosowania.
    Oznaczenia CE. Deklaracja zgodności. autor opracowania J. Sameryt

6. Wybrane Dzienniki Ustaw. Projekty Ustaw.

7. Dyrektywy Unii Europejskiej w omawianym zakresie. /w tym Dyrektywa 2000/14/WE/

8. Przegląd norm europejskich EN i międzynarodowych ISO oraz stan zaawansowania opracowania norm PN-EN, PN-
    ISO związanych z dyrektywami dot. hałasu. Opracowany przez mgr inż. Krzysztofa Grajdka wydanie II broszury
    "Wymagania dotyczące dopuszczalnej emisji hałasu"

9. Projekt Rozporządzenia RM w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń,
    w zakresie emisji hałasu do środowiska
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie