Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagaj±ce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualno¶ci CE
Prenumerata aktualno¶ci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz± mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urz±dzenia ci¶nieniowe
¦rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualno¶ci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 

 
Opracowanie: Jerzy Sameryt
Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Polityki Przemysłowej  1. Wstęp

  2. Informacje ogólne

  3. Definicje

  4. Droga do jednolitego rynku

  5. Nowe podej¶cie

  6. Dyrektywy nowego podej¶cia

  7. Dyrektywa o odpowiedzialno¶ci za szkody wyrz±dzone przez wyrób wadliwy

  8. Globalne podej¶cie

  9. Ocena zgodno¶ci

10. Dyrektywa o ogólnym bezpieczeństwie wyrobu

      
11. Dyrektywa niskonapięciowa - LVD

        Zakres dyrektywy
        Aspekty bezpieczeństwa
        Wymagania ogólne
        Wymagania zasadnicze
        Zgodno¶ć z wymaganiami LVD - normy zharmonizowane
        Procedury oceny zgodno¶ci
        Dokumentacja techniczna
        Deklaracja zgodno¶ci
        Oznaczenie CE
        Jednostki notyfikowane

12. Wskazówki dotycz±ce przygotowania dokumentacji technicznej

13. Powi±zania LVD z innymi dyrektywami

        Współzależno¶ć dyrektyw - niskonapięciowej i maszynowej
        Wymagania dotycz±ce sprzętu elektrycznego przeznaczonego do zainstalowania na stałe
         w obiektach budowlanych
        Dyrektywa dotycz±ca urz±dzeń spalaj±cych paliwa gazowe a LVD
        Dyrektywy inne

14.
Nowe krajowe regulacje prawne zwi±zane z wdrażaniem dyrektyw
       Unii Europejskiej


        Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. O ogólnym bezpieczeństwie produktów
        Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów
         oraz o odpowiedzialno¶ci za szkodę wyrz±dzon± przez produkt niebezpieczny
        Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodno¶ci

15.
Proces wdrażania dyrektywy niskonapięciowej do polskiego systemu
       zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów


        Porównanie przepisów dyrektywy niskonapięciowej z rozporz±dzeniem ministra gospodarki,
         pracy i polityki społecznej z 12 marca 2003 i ustaw± z 30 sierpnia 2002 o systemie
         oceny zgodno¶ci
 
16. Bibliografia
 


 
Zał±cznik Kr 1
Wykaz dyrektyw nowego i globalnego podej¶cia

Zał±cznik Kr 2
Dyrektywa niskonapięciowa

Zał±cznik Kr 3
Wykaz norm zharmonizowanych z dyrektyw± niskonapięciow±

Zał±cznik Kr 4
Schemat procedury oceny zgodno¶ci wg modułu A i jej warianty

Zał±cznik Kr 5
Deklaracja zgodno¶ci WE

Zał±cznik Kr 6
Rozporz±dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prze¶lij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie