Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania zasadnicze dotyczące sprzętu elektrycznego niskiego napięcia wprowadzanego na rynek UE i na rynek Polski
Wstęp

Już za niecałe pół roku Polska stanie się pełnoprawnym Członkiem Unii Europejskiej. W tym momencie w naszym kraju zacznie obowiązywać prawo wynikające z prawa UE. Wśród przygotowanych przez Polskę przepisów prawnych jest cały ich szereg dotyczących prawa technicznego, umożliwiającego, między innymi, swobodny przepływ towarów i usług, czyli udział w jednolitym rynku Wspólnot Europejskich.

"Swobodny przepływu towarów" w uproszczeniu oznacza możliwość wprowadzania bez ograniczeń na rynki wszystkich państw członkowskich UE wyrobów wyprodukowanych w jednym z tych państw.
Najistotniejszym warunkiem swobodnego przepływu towarów jest system oceny zgodności wyrobów, wynikający z dyrektyw Wspólnoty Europejskiej, szczególnie dyrektyw nowego podejścia . Adresatami dyrektyw Wspólnoty Europejskiej są jej państwa członkowskie, dla których są one wiążące w zakresie celów i zadań. Forma i środki ich realizacji wynikają z prawa krajowego poszczególnych państw, które musi być doprowadzone do zgodności z postanowieniami dyrektyw. Oznacza to, że postanowienia zawarte w dyrektywach stają się prawem w państwach członkowskich po wdrożeniu ich do prawa wewnętrznego. Polska w procesie przygotowawczym do członkostwa w UE, wywiązała się z zobowiązań i ujednoliciła techniczne prawo polskie z prawem WE, w tym wprowadziła jako obowiązujące (od dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej) w Polsce przepisy wynikające z dyrektyw nowego podejścia.

W celu zapoznania polskich producentów, handlowców, administracji i innych uczestników rynku z tymi aktami prawnymi i umożliwienia przygotowania się do ich stosowania, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wspiera organizacyjnie i finansowo wszelkiego rodzaju działania umożliwiające rozpowszechnienie w tym zakresie informacji i wiedzy.

W niniejszym Informatorze przedstawiono zasady i tryb postępowania przy wytwarzaniu, ocenie zgodności i wprowadzaniu na rynki państw Wspólnoty Europejskiej sprzętu elektrycznego niskiego napięcia. Niniejszy Informator stanowi uaktualnione wydanie podobnego Informatora z 2001 roku i jest rozpowszechniany bezpłatnie wśród wszystkich zainteresowanych umieszczaniem sprzętu elektrycznego na rynku WE (w tym krajowym). Konieczność uaktualnienia wynikła z wprowadzanych w ciągu ostatnich dwóch lat różnych zmian do przygotowanych w 2000 i 2001 roku polskich przepisów prawnych oraz ze zmian zarówno w europejskiej jak i w polskiej normalizacji. Zezwala się na reprodukcję treści zawartej w Informatorze, z wyjątkiem celów handlowych i umieszczania ich w wydawnictwach płatnych, pod warunkiem powołania materiału źródłowego.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie