Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania zasadnicze dotyczące sprzętu elektrycznego niskiego napięcia wprowadzanego na rynek UE i na rynek Polski
Informacje ogólne

Z chwilą wejścia w życie rozporządzeń właściwych ministrów, wdrażających do polskiego prawa postanowienia dyrektyw WE, w tym Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wdrażającego dyrektywę Rady z dnia 19 lutego 1973 r. dotyczącą harmonizacji przepisów prawnych państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytkowania w określonych zakresach napięcia (73/23/EWG), zwanej dyrektywą niskonapięciową (w skrócie LVD - Low-Voltage Directive), opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej (Official Journal) nr L 77 z 26 marca z 1973 roku, Informator będzie pomocny również przy wytwarzaniu, ocenie zgodności i wprowadzaniu do obrotu sprzętu elektrycznego.
 
W celu lepszego zrozumienia i stosowania krajowych przepisów prawnych, konieczna jest znajomość i zrozumienie postanowień dyrektywy. Informator zawiera jej jednolity tekst, wytyczne jej stosowania oraz szereg komentarzy dotyczących definicji i pojęć używanych zarówno w dyrektywie, jak i w nowych polskich dokumentach prawnych.
W Informatorze omówiono także założenia nowego polskiego systemu zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania sprzętu elektrycznego niskiego napięcia. Omówiono również postanowienia dotyczące odpowiedzialności i obowiązków producenta oraz scharakteryzowano ustawy przyjęte w ramach wdrażania europejskiego systemu oceny zgodności wyrobów i zapewnienia bezpieczeństwa.

Informator dotyczy zagadnień technicznych i prawnych, nie zawiera natomiast żadnych informacji natury handlowej czy finansowej, które dotyczyłyby usług upoważnionych przedstawicieli w krajach Wspólnoty, opłat za czynności jednostek notyfikowanych itp.

Wyjaśnień podanych w Informatorze nie należy uważać za oficjalne interpretacje ani postanowień dyrektywy, ani przyszłego prawa krajowego.

Prawo do interpretacji postanowień artykułów dyrektywy oraz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ma wyłącznie Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie