Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania zasadnicze dotyczące sprzętu elektrycznego niskiego napięcia wprowadzanego na rynek UE i na rynek Polski
Droga do jednolitego rynku

Powstanie jednolitego, wspólnego rynku nie byłoby możliwe bez likwidacji barier technicznych wynikających z norm i przepisów technicznych obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich. Likwidację tą rozpoczęła dyrektywa Rady 83/189/EWG w sprawie procedury przekazywania informacji dotyczących norm oraz przepisów technicznych, stawiająca obowiązek zgłaszania do Komisji Europejskiej i drugim państwom członkowskim projektowanych przepisów technicznych i norm. Dyrektywa ta, wraz ze zmianami wprowadzonymi do niej dyrektywami 88/182/EWG i 94/10/WE oraz decyzjami Komisji 90/230/EWG, 92/400/EWG i 96/139/WE, została skodyfikowana dyrektywą 98/34/WE i uzupełnieniem wprowadzonym dyrektywą 98/48/WE.

Dotrzymanie terminu utworzenia wewnętrznego rynku, określonego w art. 8a, zmodyfikowanego Jednolitym Aktem Europejskim Traktatu Rzymskiego, na 31 grudnia 1992 r., byłoby z kolei niemożliwe bez nowej techniki regulacyjnej wyznaczającej jedynie ogólne, zasadnicze wymagania, redukującej zakres kontroli władz publicznych przed wprowadzeniem produktu na rynek oraz wprowadzającej zintegrowane techniki zapewnienia jakości i nowoczesne rozwiązania problemu oceny zgodności. Ta nowa technika regulacyjna została określona 7 maja 1985 r. w uchwale Rady dotyczącej nowego podejścia do harmonizacji technicznej i normalizacji (Dz.U. WE nr C 136 z 1985 r.)
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie