Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania zasadnicze dotyczące sprzętu elektrycznego niskiego napięcia wprowadzanego na rynek UE i na rynek Polski
Nowe podejście

Wyżej wspomniana uchwała Rady z maja 1985 r. określiła następujące zasady:

- Harmonizacja ustawodawcza zostaje ograniczona do zasadniczych wymagań, które musi spełniać wyrób
   wprowadzany na rynek Wspólnoty, jeżeli ma korzystać z prawa swobodnego przepływu w obrębie Wspólnoty;
- Zasadnicze wymagania są określone w dyrektywach i odnoszą się głównie do zagwarantowania bezpieczeństwa
   osób, mienia i środowiska podczas użytkowania wyrobów;
- Specyfikacje techniczne dotyczące wyrobów spełniających zasadnicze wymagania są określone w normach   zharmonizowanych;
- Zastosowanie norm zharmonizowanych lub innych norm jest dobrowolne, a producent może zawsze zastosować inne
   specyfikacje techniczne;
- Wyroby wytworzone zgodnie z normami zharmonizowanymi korzystają z domniemania zgodności z zasadniczymi
   wymaganiami;
- Producent odpowiada za swój wyrób.

Wszystkie te zasady mają zapewnić, że w swobodnym przepływie towarów będą uczestniczyły tylko wyroby bezpieczne.

Skuteczne funkcjonowanie nowego podejścia wymaga, aby normy gwarantowały właściwy poziom ochrony w celu spełnienia zasadniczych wymagań, ustalonych w dyrektywach i aby władze państwowe wywiązywały się ze swoich zobowiązań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony innych interesów wymienionych w danej dyrektywie.

    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie