Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania zasadnicze dotyczące sprzętu elektrycznego niskiego napięcia wprowadzanego na rynek UE i na rynek Polski
Dyrektywa o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wyrób wadliwy

W celu zagwarantowania przestrzegania zasad nowego podejścia, Rada Ministrów (od listopada 1993 r. - Rada Unii Europejskiej) wydała 25 lipca 1985 r. dyrektywę o harmonizacji w państwach członkowskich ustaw, przepisów oraz postanowień administracyjnych dotyczących odpowiedzialności za wyroby wadliwe - 85/374/EWG (Dz.U. WE nr L 210 z 7 sierpnia 1985 r.). Do dyrektywy tej wprowadzono zmianę dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 99/34/WE z 10 maja 1999 r.

Dyrektywa ta dotyczy każdego wyrobu wyprodukowanego we Wspólnocie lub sprowadzonego do Wspólnoty, który wyrządza szkody osobom lub mieniu. Odpowiedzialnością dyrektywa obarcza producenta lub jego upełnomocnionego przedstawiciela, lub w przypadku braku takiego, każdego importera, który wprowadza na rynek Wspólnoty wyroby z państw trzecich.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie