Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania zasadnicze dotyczące sprzętu elektrycznego niskiego napięcia wprowadzanego na rynek UE i na rynek Polski
Globalne podejście

Oprócz zasad nowego podejścia istotnym było stworzenie warunków umożliwiających wiarygodną ocenę zgodności. Najważniejszymi elementami w tym działaniu było i jest budowanie zaufania poprzez kompetencję i przejrzystość trybu oceny zgodności.

Wspólnotową politykę w zakresie oceny zgodności zawarto w Uchwale Rady z 21 grudnia 1989 r. w sprawie globalnego podejścia do badań i certyfikacji (Dz.U. WE nr C 10 z 1990 r.).

W uchwale tej przyjęto, że:

- harmonijnym podejściem zajmuje się ustawodawstwo Wspólnoty, opracowując moduły do różnych faz stosowania
  procedur oceny zgodności oraz poprzez wyznaczanie kryteriów zastosowania tych procedur, wyznaczanie jednostek
  kierujących tymi procedurami oraz stosowania oznaczenia CE;

- popiera się porozumienia o wzajemnym uznawaniu, dotyczące badań i certyfikacji w sferze nie regulacyjnej;

- promuje się międzynarodowy handel między Wspólnotą a państwami trzecimi poprzez zawieranie porozumień o
  wzajemnym uznawaniu, współpracę i programy pomocy technicznej;

- minimalizuje się różnice w istniejącej infrastrukturze kontroli jakości (np. systemy kalibracji i metrologii, laboratoria
  badawcze, jednostki certyfikujące i kontrolujące, jednostki akredytujące) między państwami członkowskimi i między
  sektorami przemysłowymi, realizując stosowne programy;

- upowszechnia się zastosowanie europejskich norm dotyczących zapewnienia jakości (EN ISO serii 9000) oraz
   wymagań, które mają być spełnione przez jednostki zajmujące się systemami zapewnienia zgodności (EN serii
   45000);

- promuje się w państwach członkowskich i na poziomie Wspólnoty, opracowywanie systemów akredytacji i stosowanie
   technik porównawczych.

Powyższe zasady "rozdzielono" na te, które muszą być uwzględnione:

- w obszarze obowiązkowej oceny zgodności:
         - stosowanie dyrektyw nowego podejścia,
         - jednolite (modularne) podejście do oceny zgodności,
         - jednostki notyfikowane,
         - oznaczenie CE;

- w obszarze dobrowolnej oceny zgodności:
         - porozumienia o wzajemnym uznawaniu między poszczególnymi państwami Wspólnoty a państwami spoza niej,
         -ujednolicanie zasad badań i certyfikacji;

- w obu obszarach:
         - promocja norm EN-ISO serii 9000 i norm EN 45000,
         - działanie na rzecz rozwoju krajowych systemów akredytacji,
         - utworzenie Europejskiej Organizacji ds. Badań i Certyfikacji - EOTC.

W załączniku Kr 1 podano aktualne zestawienie wszystkich dyrektyw nowego i globalnego podejścia.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie