Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania zasadnicze dotyczące sprzętu elektrycznego niskiego napięcia wprowadzanego na rynek UE i na rynek Polski
Dyrektywa o ogólnym bezpieczeństwie wyrobu

Spełnienie zasady nowego podejścia, aby na jednolitym rynku znajdowały się jedynie wyroby bezpieczne, nie byłoby możliwe bez dyrektywy Rady 92/59/EWG o ogólnym bezpieczeństwie wyrobu (Dz.U. WE nr L 228 z 11sierpnia 1992 r.)
Dyrektywa dotyczy wyrobów konsumpcyjnych, które nie mieszczą się w zakresach dyrektywy nowego podejścia lub innych aktów prawnych Wspólnoty. Dotyczy ona wyrobów nowych, używanych i naprawionych, przeznaczonych do użytkowania przez konsumentów, dostarczanych w ramach działalności handlowej. Dotyczy także wyrobów używanych i naprawionych, które wchodzą w zakres wyrobów objętych dyrektywami nowego podejścia, ale które zostały wprowadzone do obrotu nim zaczęła obowiązywać odnośna dyrektywa nowego podejścia.

Dyrektywa o ogólnym bezpieczeństwie wyrobu ma zagwarantować, że użytkowanie wyrobów konsumpcyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem nie niesie za sobą ryzyka w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach. Wymaga ona od producentów wprowadzania na rynek jedynie wyrobów bezpiecznych.

Zawiera ona również przepisy dotyczące nadzoru rynku. Przepisy te nie mają bezpośredniego zastosowania w obszarach, których dotyczą dyrektywy nowego podejścia, ale mogą być wzorem i podstawą do wprowadzenia nadzoru rynku i w tych obszarach.

Omawiana dyrektywa stanowi podstawę prawną do stosowania systemu szybkiej informacji o zagrożeniach związanych z użytkowaniem wyrobów konsumpcyjnych. We Wspólnocie istnieje system RAPEX , który jest horyzontalnym systemem wczesnego ostrzegania i monitoringu. Został on przygotowany z myślą o sytuacjach krytycznych spowodowanych przez wyroby stwarzające poważne i bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Podstawowym jego celem jest szybkie dostarczanie informacji umożliwiających władzom państw członkowskich podjęcie natychmiastowych i właściwych działań w przypadku wykrycia poważnego zagrożenia stwarzanego przez wyrób. W takich szczególnych sytuacjach nie obowiązują procedury o wymianie informacji, określone w dyrektywach nowego podejścia. Zostają one uruchomione dopiero po zastosowaniu systemu RAPEX.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie