Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania zasadnicze dotyczące sprzętu elektrycznego niskiego napięcia wprowadzanego na rynek UE i na rynek Polski
Dyrektywa niskonapięciowa - LVD

Dyrektywa Rady z dnia 19 lutego 1973 r. dotycząca harmonizacji przepisów prawnych państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytkowania w określonych zakresach napięcia (73/23/EWG) zwana dyrektywą niskonapięciową - LVD, w językach oficjalnych Wspólnot Europejskich była opublikowana w Dzienniku Urzędowym WE nr L 77 z 26 marca 1973 r. W 1993 roku do dyrektywy niskonapięciowej wprowadzono zmiany dyrektywą 93/68/EWG z 22 lipca 1993 r. zmieniającą dyrektywy [...], 73/23/EWG (sprzęt elektryczny przeznaczony do użytkowania w określonych zakresach napięcia) opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr L 220 z 30 sierpnia 1993 r.

Dyrektywa niskonapięciowa jest dyrektywą w pełni zharmonizowaną, tzn., że zastąpiła ona istniejące krajowe przepisy państw członkowskich WE dotyczące sprzętu elektrycznego. Oznacza to również, że wprowadzenie na rynek sprzętu elektrycznego jest możliwe tylko wtedy, jeżeli sprzęt ten spełnia wymagania dyrektywy. Państwa członkowskie natomiast, nie mogą utrudniać swobodnego przepływu i sprzedaży sprzętu spełniającego takie wymagania.

Dyrektywa niskonapięciowa, wdana w 1973 r. jest dyrektywą nowego podejścia, chociaż była wydana dwanaście lat przed uchwałą Rady o nowym podejściu do harmonizacji technicznej i normalizacji. Była to pierwsza dyrektywa w, wówczas, EWG zredagowana tak, że zawiera tylko ogólne wymagania zasadnicze dotyczące wyrobów z obejmowanego przez siebie obszaru, "odsyłając" wymagania szczegółowe do norm i innych przepisów technicznych. Stała się ona jakby pierwowzorem następnych dyrektyw nowego podejścia, które są zredagowane w podobny sposób.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie