Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania zasadnicze dotyczące sprzętu elektrycznego niskiego napięcia wprowadzanego na rynek UE i na rynek Polski
Dyrektywa niskonapięciowa - LVD, Zakres dyrektywy

Wymagania zawarte w dyrektywie niskonapięciowej stosuje się do wszelkiego rodzaju sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytkowania przy napięciu nominalnym z zakresów między 50 V a 1 000 V prądu przemiennego, oraz między 75 V a 1 500 V prądu stałego.

Inaczej mówiąc, LVD dotyczy wyrobów konsumpcyjnych i środków produkcji przeznaczonych do pracy w wyżej wymienionych zakresach napięcia, takich jak: wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne, elektronarzędzia, sprzęt oświetleniowy, w tym zapłonniki, aparaturę rozdzielczą i sterowniczą, systemy układania przewodów, złącza wtykowe z przewodami przyłączeniowymi, elektryczny sprzęt instalacyjny (z wyjątkiem taśm izolacyjnych ) itd.

W ogólności, w zakres dyrektywy włączono zarówno sprzęt elektryczny przeznaczony do użytkowania bezpośredniego jak i sprzęt elektryczny przeznaczony do wbudowania do innych urządzeń.

LVD nie dotyczy:

- wyrobów, które zostały objęte innymi dyrektywami Wspólnoty:
         - sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytkowania w atmosferze zagrożonej wybuchem,
         - wyposażenia elektrycznego o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym,
         - części elektrycznych wind pasażerskich i towarowych,
         - liczników energii elektrycznej,
         - zakłóceń radioelektrycznych oraz

- sprzętu elektrycznego, który nie jest objęty żadną dyrektywą:
         - wtyczek i gniazd wtyczkowych do użytku domowego ,
         - urządzeń sterujących do ogrodzeń pod napięciem,
         - specjalistycznego sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytkowania na statkach, w samolotach oraz w
           taborze kolejowym, spełniającego wymagania bezpieczeństwa ustalone przez organizacje międzynarodowe, w
           skład których wchodzą państwa członkowskie.

Sprzęt wymieniony w trzech ostatnich pozycjach, nie objęty żadną dyrektywą nie musi mieć oznaczenia CE.
Dyrektywa nie dotyczy również narzędzi przeznaczonych do pracy pod napięciem, np. wkrętaków, szczypiec itp., ani urządzeń zasilanych z baterii o napięciach mniejszych niż 75 V prądu stałego. Natomiast ładowarki do tych baterii oraz sprzęt, który ma wbudowane zasilacze, pracujące przy napięciach określonych zakresem dyrektywy a także oddzielne zasilacze do sprzętu przeznaczonego do pracy przy zasilaniu z baterii, są objęte dyrektywą.

Z obszaru obowiązywania LVD wyłączono także niektóre rodzaje sprzętu elektrycznego projektowanego i produkowanego do użytkowania jako elementy podstawowe, z przeznaczeniem do wbudowania ich do innego sprzętu elektrycznego. Zagrożenie, jakie one stwarzają w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób będą one połączone z produktem finalnym oraz od ogółu charakterystyk produktu finalnego. Za takie podstawowe elementy uważa się układy elektroniczne i niektóre inne części składowe urządzeń elektrycznych .

Biorąc pod uwagę zakres objęty dyrektywą niskonapięciową, takie podstawowe elementy, które pod względem bezpieczeństwa znamy tylko w bardzo ogólnym zarysie, poddaje się pod ocenę pod względem sposobu ich wbudowania i jako takie nie są one objęte dyrektywą. W szczególności, nie muszą one mieć oznaczenia CE. Równocześnie inne elementy elektryczne, również przeznaczone do wbudowania do sprzętu elektrycznego, ale które można zbadać pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa , jak na przykład niektóre typy transformatorów i silników elektrycznych są, jako takie, objęte dyrektywą niskonapięciową i muszą mieć oznaczenie CE. Ponadto, zakresu wyłączenia elementów podstawowych nie wolno zrozumieć źle i nie może być on rozciągnięty na takie elementy, jak na przykład lampy, zapłonniki, bezpieczniki, łączniki do użytku domowego, elementy instalacji elektrycznej itd., które, choćby były często używane w połączeniu z innym sprzętem elektrycznym i były odpowiednio instalowane w taki sposób by wydobyć ich funkcje użyteczne, powinny być same rozpatrywane jako sprzęt elektryczny w rozumieniu dyrektywy.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie