Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania zasadnicze dotyczące sprzętu elektrycznego niskiego napięcia wprowadzanego na rynek UE i na rynek Polski
Dyrektywa niskonapięciowa - LVD, Wymagania zasadnicze

Pierwszym warunkiem wprowadzenia sprzętu elektrycznego do obrotu (umieszczenia na rynku) jest wymaganie, aby sprzęt elektryczny skonstruowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w zakresie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, po właściwym jego zainstalowaniu, przy właściwym utrzymywaniu i przy użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem, nie zagrażał bezpieczeństwu osób, zwierząt domowych i mienia.

W całym zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa obowiązuje jedenaście "zasad":

1. Warunki ogólne

a) Sprzęt elektryczny powinien być oznakowany podstawowymi cechami, których znajomość i przestrzeganie są
    warunkiem bezpiecznego użytkowania i stosowania tego sprzętu lub, jeżeli to nie jest możliwe, cechy te powinny
    być podane w dokumentacji towarzyszącej.

b) Nazwa producenta, znak firmowy lub znak towarowy powinny zostać umieszczone bezpośrednio na sprzęcie
     elektrycznym lub, w przypadku braku takiej możliwości, na opakowaniu.
     Wskazanym jest, aby znaki te były również zamieszczane w instrukcji obsługi i na świadectwie gwarancyjnym.

c) Sprzęt elektryczny łącznie z jego częściami składowymi, powinien być wykonany w taki sposób, aby zapewniał
    bezpieczny i prawidłowy montaż i przyłączenie.

d) Sprzęt elektryczny powinien być zaprojektowany i wyprodukowany w sposób zapewniający jego zgodność z
    zasadami ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez sprzęt elektryczny oraz zagrożeniami mogącym powstać
    wskutek oddziaływania czynników zewnętrznych na sprzęt elektryczny, pod warunkiem, że sprzęt ten jest
    użytkowany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i jest odpowiednio utrzymywany.

2. W celu ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez sprzęt elektryczny, przy jego projektowaniu i produkcji należy zastosować odpowiednie środki techniczne zapewniające:

a) ochronę ludzi i zwierząt domowych przed niebezpieczeństwem urazu lub innej krzywdy, mogących powstać w
    wyniku dotyku bezpośredniego lub pośredniego;

b) ochronę przed powstawaniem temperatury, łuku lub promieniowania , mogących spowodować niebezpieczeństwo;

c) ochronę ludzi, zwierząt domowych i mienia przed niebezpieczeństwem o charakterze nieelektrycznym
    spowodowanym przez sprzęt elektryczny;

d) odpowiednią do przewidywanych warunków izolację.

3. W celu ochrony przed zagrożeniami mogącymi powstać wskutek oddziaływania czynników zewnętrznych na sprzęt elektryczny, przy jego projektowaniu i produkcji należy zastosować odpowiednie środki techniczne zapewniające, aby ten sprzęt:

a) spełniał przewidywane wymagania mechaniczne w taki sposób, aby ludzie, zwierzęta domowe oraz mienie nie były
    narażone na niebezpieczeństwo;

b) był odporny na wpływy niemechaniczne w przewidywanych warunkach otoczenia w taki sposób, aby ludzie,
    zwierzęta domowe oraz mienie nie były narażone na niebezpieczeństwo;

c) nie narażał ludzi, zwierząt domowych oraz mienia na niebezpieczeństwo związane z możliwymi do przewidzenia
    warunkami przeciążenia.

Są to obligatoryjne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, które muszą być spełnione przez wyroby, aby mogły one korzystać ze swobodnego przepływu towarów w ramach Wspólnoty. W konsekwencji, żadne normy krajowe ani krajowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego nie mają statusu obowiązującego i nie mogą być warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie